Home Pháp luật Bãi Tư Chính hoàn toàn thuộc về Việt Nam, T.Q kh.ông có bất kỳ quyền gì

Bãi Tư Chính hoàn toàn thuộc về Việt Nam, T.Q kh.ông có bất kỳ quyền gì

25 min read
0
0
284

VOV.VN -Khu vực nhà giàn DK1, trong đó có Bãi Tư Chính, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý tính từ đường cơ sở của Việt Nam.

Trong những ngày qua, nh.óm tàu khảo sát Hải Dương 8 (Haiyang Dizhi 8) của T.Q đã có h.ành v.i v.i ph.ạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam ở khu vực phía Nam Biển Đông. Theo Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, đây là vùng biển hoàn toàn của Việt Nam, được x.á.c định theo đúng cá.c qu.y đ.ịnh của Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển 1982 mà Việt Nam và T.Q đều là th.ành v.iên.

Tàu khảo sát Hải Dương 8 của T.Q. Ảnh: SCMP.

V.i ph.ạm quyền chủ quyền và quyền tài phá.n của Việt Nam

Theo cá.c qu.y đ.ịnh của Luật biển quốc tế về vùng đặc quyền kinh tế, hoạt đ.ộng thăm dò địa chất của tàu Haiyang Dizhi 8 của T.Q tại vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam đã v.i ph.ạm gần như tất cả cá.c điều khoản trong Công ước Luật biển qu.y đ.ịnh về quyền và nghĩa v.ụ của cá.c bên l.iên qu.an. Hoạt đ.ộng này nếu nhằm mục đích thăm dò trữ lượng dầu khí ở đ.áy vùng đặc quyền kinh tế, cũng là vùng thềm lục địa của Việt Nam, đã x.âm ph.ạm vào quyền chủ quyền của Việt Nam tại đây.

Nếu hoạt đ.ộng thăm dò địa chất nhằm phục v.ụ hoạt đ.ộng ngh.iên c.ứu khoa học, thì dù dưới mục đích hoà bình hay kh.ông, cũng đã x.âm h.ại đến quyền tài phá.n của Việt Nam trên vùng đặc quyền kinh tế của mình.

Ngoài ra, nó còn làm ảnh hưởng đến hoà bình và ổn định trong khu vực biển này; ảnh hưởng đến cá.c quyền tự do đi l.ại và khai thá.c thá.c kinh tế của Việt Nam cũng như cá.c quốc gia khá.c (dưới sự cho phép của Việt Nam) tại đây.

T.Q kh.ông có vùng biển hợp pháp nào ch.ồng lấn với Bãi Tư Chính của Việt Nam

Khu vực nhà giàn DK1, trong đó có Bãi Tư Chính, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý tính từ đường cơ sở của Việt Nam, và là thềm lục địa phía nam của Việt Nam.

Đây là vùng biển được hoạch định theo Công ước Luật Biển 1982 của Liên Hợp Quốc.

bai tu chinh hoan toan thuoc ve viet nam, trung quoc khong co bat ky quyen gi hinh 2Khu vực nhà giàn DK1, trong đó có Bãi Tư Chính, nằm trong vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý tính từ đường cơ sở của Việt Nam.

Vùng biển này kh.ông tr.anh ch.ấp với nước nào, và l.ại càng kh.ông tr.anh ch.ấp với T.Q.

Việc T.Q vẽ đường lưỡi bò liếm qua 60% vùng biển Việt Nam, biến vùng biển kh.ông tr.anh ch.ấp của Việt Nam thành vùng tr.anh ch.ấp là hoàn toàn phi pháp, kh.ông được luật pháp quốc tế c.ông nhận.

Phá.n quyết của T.òa trọng tài quốc tế trong v.ụ Philippines kiện T.Q, một văn bản pháp lý quốc tế hướng dẫn, giải thích Công ước 1982, đã bá.c bỏ thẳng thừng yêu sá.ch đường lưỡi bò của T.Q.

Mặc dù T.Q kh.ông tham gia v.ụ kiện và tuyên bố kh.ông chấp nhận Phá.n quyết, nhưng văn bản pháp lý này vẫn nguyên giá trị của nó. Và Phá.n quyết khẳng định rằng, đường lưỡi bò là kh.ông có cơ sở pháp lý, nói nô.m na là nó kh.ông có giá trị gì để T.Q đ.òi quyền khai thá.c tài nguyên trong đường lưỡi bò. Do đó, T.Q kh.ông có vùng biển hợp pháp nào tr.anh ch.ấp với Việt Nam tại khu vực DK1, trong đó có Bãi Tư Chính.

T.òa Trọng tài quốc tế kết luận rằng, kh.ông có c.ăn c.ứ pháp lý nào để T.Q yêu sá.ch cá.c quyền lịch sử đối với tài nguyên, bên ngoài những quyền qu.y đ.ịnh trong Công ước, tại cá.c vùng biển nằm bên trong ‘đường chín đoạn’.

Điểu gì ẩn sau những cẳng thẳng trên biển Đông?

Hoạt đ.ộng tr.ái ph.ép của cá.c tàu T.Q ở khu vực Bãi Tư Chính của Việt Nam trước hết là nhằm ngăn cản cá.c hoạt đ.ộng thăm dò, khai thá.c dầu khí của Việt Nam tại khu vực giàu tiềm năng dầu khí này.

Việc T.Q đe d.ọa, ngăn cản Việt Nam và cá.c đối tá.c nước ngoài thăm dò và khai thá.c dầu khí ở khu vực này là hành đ.ộng vô lý và ngang ngược.

Hành đ.ộng này nằm trong ch.iến lược của T.Q áp đặt đường lưỡi bò b.ất h.ợp ph.áp tại Biển Đông để ngăn cản tất cả cá.c đối tá.c quốc tế nào m.uốn hợp tá.c dầu khí với Việt Nam.

Cá.c bước đi này nằm trong ch.iến lược lâu dài của T.Q nhằm đ.ộc chiếm Biển Đông, k.iểm s.oát hoàn toàn tài nguyên trong Đường lưỡi bò, chiếm 80% diện tích Biển Đông.

Việt Nam kiên trì, kiên quyết bảo vệ quyền chủ quyền, quyền tài phá.n của mình trong vùng đặc quyền kinh tế

Ngày 19/7, Việt Nam đã lên tiếng y.êu c.ầu T.Q rút toàn bộ tàu khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng cho biết: “Việt Nam đã tiếp xúc nhiều lần với phía T.Q ở cá.c kênh khá.c nhau, trao c.ông h.àm phản đối, kiên quyết y.êu c.ầu chấm dứt ngay cá.c h.ành v.i v.i ph.ạm, rút toàn bộ tàu ra khỏi vùng biển Việt Nam, tôn trọng quyền chủ quyền, quyền tài phá.n của Việt Nam vì qu.an h.ệ hai nước và ổn định, hòa bình ở khu vực. Cá.c l.ực l.ượng chức năng trên biển của Việt Nam t.iếp t.ục triển khai nhiều b.iện ph.áp phù hợp thực thi chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phá.n một cá.ch hòa bình, đúng ph.áp l.uật nhằm bảo vệ vùng biển Việt Nam”.

bai tu chinh hoan toan thuoc ve viet nam, trung quoc khong co bat ky quyen gi hinh 4Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng

Đây là lần thứ 2 Việt Nam lên tiếng về vấn đề này. Trước đó, ngày 16/7, ng.ười phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định Việt Nam có chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phá.n đối với cá.c vùng biển ở Biển Đông được x.á.c định theo đúng cá.c qu.y đ.ịnh của Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật Biển 1982 mà Việt Nam và cá.c nước ở Biển Đông đều là th.ành v.iên. Do đó, mọi hoạt đ.ộng của nước ngoài trên cá.c vùng biển Việt Nam phải tuân thủ cá.c qu.y đ.ịnh có l.iên qu.an của Công ước của Liên Hợp Quốc về luật Biển 1982 và ph.áp l.uật Việt Nam.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao nhấn mạnh chủ trương nhất quá.n của Việt Nam là kiên quyết, kiên trì đ.ấu tr.anh bằng cá.c b.iện ph.áp hòa bình, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Trên thực tế, thời gian qua, Việt Nam đã triển khai đồng bộ cá.c b.iện ph.áp hòa bình để gi.ải qu.yết vấn đề, đ.ấu tr.anh y.êu c.ầu tôn trọng vùng biển Việt Nam, cá.c quyền và lợi ích hợp pháp trên vùng biển của mình, kh.ông có hành đ.ộng làm ph.ức t.ạp tình hình.

Cá.c l.ực l.ượng chức năng trên biển của Việt Nam đã và đang thực thi chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phá.n một cá.ch hòa bình, đúng ph.áp l.uật nhằm bảo vệ vùng biển Việt Nam.

Phát huy t.inh th.ần dũng cảm, kh.ôn khéo và sá.ng tạo, cá.c l.ực l.ượng chấp pháp của Việt Nam nhất định sẽ bảo vệ thành c.ông chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phá.n của mình trên vùng biển phía nam của Tổ quốc.

Nhân dân Việt Nam, dư luận cá.c nước trong khu vực và thế giới phản đối cá.c hành đ.ộng tr.ái ph.ép của T.Q trên vùng biển Việt Nam, ủng hộ cá.c l.ực l.ượng chấp pháp Việt Nam hoàn thành nhiệm v.ụ cao cả và thiêng liêng của mình, góp phần bảo vệ hòa bình, a.n n.inh và ổn định ở khu vực và trên thế giới./.

Lê Nghiêm- nguyên C.ục tr.ưởng Cục Th.ông tin đối ngoại, Bộ Th.ông tin và Truyền th.ông

theo VOV

Load More In Pháp luật

Leave a Reply

Check Also

Vì sao hàng loạt lãnh đạo các gói thầu dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi bị khởi tố?

TP – Ngày 3/7, Cơ quan cảnh sát đ.iều tr.a Bộ Công an khởi tố bị can, lệnh khám xét …