Home Kinh tế Bất cứ hoàn cảnh nào cũng kh.ông được để thiếu điện

Bất cứ hoàn cảnh nào cũng kh.ông được để thiếu điện

19 min read
0
0
106

Trước ng.uy c.ơ thiếu điện, Thường trực Chính phủ đã thống nhất chỉ đạo nhiều giải pháp căn cơ cho ngắn hạn và dài hạn. Tuy nhiên, với nhiều việc, cá.c bộ, ngành còn lúng túng.

Chiều 15/7, tại tr.ụ s.ở Chính phủ, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Thường trực Chính phủ họp bàn cá.c giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian tới.

Phát biểu ý kiến kết luận cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo quan trọng nhất của Chính phủ là y.êu c.ầu Bộ Công Thương, ngành điện trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng kh.ông được để x.ảy r.a t.ình tr.ạng thiếu điện đối với sản xuất, kinh doanh, đời sống nhân dân trong giai đoạn tới.

Sửa chữa, bảo dưỡng đ.ường d.ây 500 kV Bắc Nam. Ảnh: VGP/Toàn Th.ắng.

Thủ tướng nhấn mạnh ngành năng lượng Việt Nam phải tự cường, ít phụ thuộc vào nước ngoài. Ngành điện lực Việt Nam bảo đảm c.ông khai, minh bạch trong quá trình đầu tư, sản xuất điện, phát triển cá.c nguồn điện và hệ thống truyền tải điện; tận d.ụng cá.c nguồn năng lượng tái tạo.

EVN có trá.ch nhiệm chủ lực trong việc bảo đảm điện. Cá.c Tập đoàn Công ngh.iệp Than – Khoá.ng sản Việt Nam (TKV), Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) cũng phải có trá.ch nhiệm tham gia tích cực đầu tư cá.c c.ông trình nguồn điện; đồng thời chúng ta phải tích cực huy đ.ộng nguồn lực xã hội hoá để đầu tư phát triển nguồn điện.

Thủ tướng nêu rõ, Thường trực Chính phủ, Chính phủ đã có nhiều cuộc họp chỉ đạo vấn đề này. Nhấn mạnh kh.ông thể phủ nhận s.ự c.ố gắng bảo đảm điện trong những năm qua, nhất là trong đợt nắng nóng, tuy nhiên, Thủ tướng thẳng th.ắn chỉ rõ, nhiều chủ trương, biện pháp mà Thường trực Chính phủ, Chính phủ đã kết luận, có th.ông báo chi tiết nhưng việc triển khai nhiều dự á.n nguồn điện, nhất là dự á.n có quy mô lớn (dự kiến hoàn thành năm 2023) đã b.ị chậm tiến độ kh.iến xuất hiện ng.uy c.ơ thiếu điện trong giai đoạn 2022-2023, thậm chí ngay từ năm 2021.

Nhận thức tình hình này, Thường trực Chính phủ đã thống nhất chỉ đạo nhiều giải pháp căn cơ cho ngắn hạn và dài hạn. Tuy nhiên, với nhiều việc, cá.c bộ, ngành, đ.ơn v.ị triển khai còn chậm, thiếu phối hợp, lúng túng, né trá.nh trá.ch nhiệm.

Do đó, Thủ tướng y.êu c.ầu những vấn đề trên cần được cá.c bộ, ngành, đ.ơn v.ị, nhất là Ban cá.n sự đảng Bộ Công Thương, Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh ngh.iệp ngh.iêm túc kiểm điểm, rút kinh ngh.iệm, kh.ông để x.ảy r.a như thời gian qua. Thủ tướng y.êu c.ầu trong vấn đề bảo đảm điện phải quy trá.ch nhiệm cụ thể; kh.ông thể chung chung. Thủ tướng đồng ý chủ trương nếu TKV kh.ông cung cấp đủ than thì cá.c nhà máy điện có thể được nhập khẩu than để bảo đảm phát điện.

Thường trực Chính phủ y.êu c.ầu cá.c bộ, ngành phải nhận thức đúng đắn nhiệm v.ụ bảo đảm điện trong giai đoạn c.ông ngh.iệp hóa, hiện đại hóa đất nước, kh.ông được để thiếu điện trong bất cứ tình huống nào. Bộ Công Thương, EVN phải chịu trá.ch nhiệm trước Chính phủ, nhân dân trong việc bảo đảm đủ điện.

Yêu cầu Bộ Công Thương, chủ trì, cùng với EVN, TKV, PVN, Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh ngh.iệp phối hợp đồng bộ cung cấp đủ than, khí cho từng nhà máy, chấm dứt t.ình tr.ạng thiếu than như đã từng x.ảy r.a trong thời gian qua, Thủ tướng cũng y.êu c.ầu cá.c bộ, ngành, địa phương, c.ơ qu.an, c.ơ qu.an, đ.ơn v.ị đẩy mạnh phong trào tiết kiệm điện, ứng d.ụng c.ông nghệ hiện đại ít tiêu hao điện, phấn đấu có giá điện cạnh tranh khi th.ực h.iện thị trường bá.n lẻ điện; tích cực th.ực h.iện l.ộ trình thị trường bá.n buôn điện cạnh tranh.

Nhấn mạnh một nền năng lượng tự cường, Thủ tướng y.êu c.ầu Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh ngh.iệp, Bộ Công Thương gi.ải qu.yết nhanh, đơn giản hoá cá.c trình tự thủ tục đầu tư với cá.c dự á.n nguồn điện của EVN, dự á.n đồng bộ nguồn khí, cá.c dự á.n thuỷ điện.

Thủ tướng nêu rõ, Thường trực Chính phủ đồng ý xem xét cơ chế đặc thù áp d.ụng cho cá.c dự á.n điện cấp bá.ch trong thời gian tới. Cá.c c.ơ qu.an liên quan sớm trình Chính phủ xem xét dự thảo. Thủ tướng đồng ý nguyên tắc mua hết c.ông suất thuỷ điện nhỏ, điện mặt trời với giá hợp lý và với điều kiện đ.áp ứng khả năng nối lưới của từng dự á.n. Bộ Công Thương đổi mới phương pháp th.ực h.iện giá.m s.át tiến độ cá.c dự á.n điện trọng điểm; thường xuyên giao ban, kịp thời báo cáo Chính phủ tiến độ cá.c dự á.n này; t.iếp t.ục rà soát cá.c dự á.n điện cấp bá.ch, cần triển khai; bảo đảm đủ nguồn cung than, khí cho cá.c nhà máy điện.

Bộ Công Thương và Uỷ ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh ngh.iệp kh.ẩn tr.ương trình phương á.n x.ử l.ý dự á.n Nhiệt điện Thái Bình 2. Bộ Công Thương kh.ẩn tr.ương báo cáo, trình Chính phủ vấn đề Quy hoạch Điện VIII; báo cáo vấn đề liên quan dự á.n Nhiệt điện Quảng Trạch 1. Ngân hàng Nhà nước xem xét cơ chế cho vay vượt hạn mức tín d.ụng đối với dự á.n nguồn điện. Cá.c tập đoàn EVN, TKV tập trung nguồn lực hoàn thành cá.c dự á.n điện, kh.ông được chậm tiến độ. Bộ Công Thương ưu tiên tập trung chỉ đạo vấn đề này.

Cá.c bộ, ngành, địa phương hỗ trợ tạo điều kiện t.ối đa về mặt bằng cho cá.c dự á.n nguồn và lưới điện; thúc đẩy, tháo gỡ kịp thời, báo cáo kịp thời cá.c vấn đề liên quan bảo đảm điện.

Theo Đức Tuân/Báo Chính phủ

Load More In Kinh tế

Leave a Reply

Check Also

Vì sao hàng loạt lãnh đạo các gói thầu dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi bị khởi tố?

TP – Ngày 3/7, Cơ quan cảnh sát đ.iều tr.a Bộ Công an khởi tố bị can, lệnh khám xét …