Home Pháp luật Bộ Xây dựng cử đoàn thanh tra mới tiếp tục thanh tra tại Vĩnh Phúc

Bộ Xây dựng cử đoàn thanh tra mới tiếp tục thanh tra tại Vĩnh Phúc

15 min read
0
0
161

Trước thời điểm 3 cán bộ thanh tra nhận h.ối l.ộ tại Vĩnh Phúc bị kh.ởi t.ố, t.ạm gi.am, Bộ Xây dựng đã cử đoàn thanh tra mới tiếp tục thanh tra c.ông tá.c quy hoạch, quản lý xây dựng trên địa bàn tỉnh này.


Bộ Xây dựng đã cử một đoàn thanh tra mới về tiếp tục thanh tra cá.c c.ông tá.c quy hoạch, quản lý xây dựng,… tại huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) sau khi đoàn thanh tra trước đó bị lập biên bản về h.ành v.i v.òi t.iền tại huyện này
ẢNH LÊ QUÂN

Ngày 17.6, Bộ Xây dựng đã cử một đoàn thanh tra mới về huyện Vĩnh Tường (Vĩnh Phúc) để tiếp tục thanh tra c.ông tá.c quy hoạch, quản lý thực hiện quy hoạch được duyệt, c.ông tá.c cấp phép xây dựng,… tại một số dự án tại huyện Vĩnh Tường.

Đoàn thanh tra này gồm 11 cán bộ, thời gian thanh tra k.éo dài 25 ngày, kh.ông kể thứ 7 và chủ nhật, b.ắt đầu làm việc từ hô.m nay, 18.6.

Trước đó, ngày 12.6, cơ quan c.ảnh s.át đ.iều tr.a CA tỉnh Vĩnh Phúc đã b.ắt quả t.ang Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng nhận h.ối l.ộ.

Hồi tháng 4, Chánh Thanh tra Bộ Xây dựng ban hành quyết định thành lập đoàn thanh tra, có nhiệm vụ thanh tra c.ông tá.c quy hoạch, quản lý thực hiện quy hoạch; c.ông tá.c cấp phép xây dựng, quản lý sau cấp phép và c.ông tá.c quản lý đầu tư tại một số dự án trên địa bàn huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc.

Đoàn thanh tra gồm 5 người thuộc cá.c đơn vị của Thanh tra Bộ Xây dựng. Trong đó, bà Nguyễn Thị Kim Anh (44 tuổi, Phó trưởng Phòng Phòng, chống th.am nh.ũng) làm Trưởng đoàn; bà Lưu Vân Oanh (43 tuổi, Phó trưởng phòng Giá.m s.át, kiểm tra và x.ử l.ý sau thanh tra) làm Phó trưởng đoàn.

Cá.c th.ành v.iên của đoàn thanh tra gồm Đặng Hải Anh (38 tuổi, chuyên viên Phòng thanh tra xây dựng 2), Nguyễn Thị Kim Liên (42 tuổi, cán bộ Phòng thanh tra xây dựng 3) và Nguyễn Thùy Linh (25 tuổi, cán bộ Phòng giá.m s.át, kiểm tra và x.ử l.ý sau thanh tra).

Từ đầu tháng 6, trong thời gian đoàn thanh tra làm việc tại huyện Vĩnh Tường, CA tỉnh Vĩnh Phúc nhận được nhiều đơn t.ố c.áo của một số doanh ngh.iệp, UBND xã, cá nhân đối với đoàn thanh tra của Bộ Xây dựng vì có h.ành v.i l.ợi d.ụng nhiệm vụ thanh tra, ép cá.c doanh ngh.iệp, UBND cá.c xã trên địa bàn huyện Vĩnh Tường phải đưa tiền để được xem xét, tạo điều kiện giúp đỡ trong quá trình thanh tra.

Thực hiện chỉ đạo của l.ãnh đ.ạo Bộ CA, CA tỉnh Vĩnh Phúc thành lập tổ c.ông tá.c để đ.iều tr.a x.á.c minh vụ việc. Theo đó, ngày 12.6, tại Ban Quản lý dự án huyện Vĩnh Tường, tổ c.ông tá.c của CA tỉnh Vĩnh phúc b.ắt quả t.ang Đặng Hải Anh nhận 90 triệu đồng của anh Đỗ Ngọc Yên (35 tuổi), Phó giám đốc Công ty Đức Trung.

Khi bị b.ắt, ông Đặng Hải Anh th.ừa nh.ận h.ành v.i nhận tiền của anh Đỗ Ngọc Yên để kh.ông giảm trừ khối lượng giá trị của một số hạng mục c.ông trình mà Công ty Đức Trung đã thi c.ông trên địa bàn huyện Vĩnh Tường ngh.iệm thu, thanh toán.

Cùng ngày, tại UBND huyện Vĩnh Tường, tổ c.ông tá.c của CA tỉnh Vĩnh phúc b.ắt quả t.ang bà Nguyễn Thị Kim Anh về 2 h.ành v.i: nhận 68 triệu đồng của ông Trần Hanh, kế toán UBND xã Tân Tiến, huyện Vĩnh Tường, để kh.ông giảm trừ khối lượng giá trị của một số hạng mục c.ông trình mà UBND xã Tân Tiến là chủ đầu tư; nhận 91,5 triệu đồng của ông Đỗ Mạnh Cường, c.ông chức tài chính kế toán UBND thị trấn Thổ Tang, huyện Vĩnh Tường.

Sau khi bị b.ắt, cá.c cán bộ Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng đã th.ừa nh.ận hành v.i ph.ạm t.ội của mình. CA tỉnh Vĩnh Phúc đã kh.ám x.ét khẩn cấp nơi làm việc của đoàn thanh tra tại UBND huyện Vĩnh Tường, th.u gi.ữ nhiều hồ sơ của cá.c đơn vị thi c.ông c.ông trình trên địa bàn huyện Vĩnh Tường, 335 triệu đồng trong tủ do Nguyễn Thị Kim Anh quản lý và cá.c máy tính, điện thoại cùng một số đồ vật liên quan khá.c.

Chiều 18.6, l.ãnh đ.ạo Viện Kiểm s.át nh.ân dân tỉnh Vĩnh Phúc cho biết đơn vị này đã phê chuẩn quyết định kh.ởi t.ố v.ụ á.n, kh.ởi t.ố b.ị c.an, t.ạm gi.am đối với 3 cán bộ Thanh tra Bộ Xây dựng về t.ội nhận h.ối l.ộ.
3 cán bộ bị kh.ởi t.ố, t.ạm gi.am gồm: bà Nguyễn Thị Kim Anh, Trưởng đoàn Thanh tra Bộ Xây dựng tại huyện Vĩnh Tường; và 2 th.ành v.iên đoàn thanh tra là Đặng Hải Anh và Nguyễn Thùy Linh.

Lê Quân, theo Thanh Niên

Load More In Pháp luật

Leave a Reply

Check Also

Hàng loạt sai phạm đất đai ở Bắc Giang

Trong giai đoạn 2006-2017, việc quản lý, sử dụng đất đai ở Bắc Giang có nhiều sai phạm. Th…