Home Đời sống BV Cà Mau b.ị t.ừ ch.ối thanh toá.n 3,1 tỉ tiền gi.ường

BV Cà Mau b.ị t.ừ ch.ối thanh toá.n 3,1 tỉ tiền gi.ường

11 min read
0
0
108

(PLO)- S.ở Y t.ế tỉnh Cà Mau khẳng định việc ghi thu 2 gi.ường bệnh có g.ây hiểu nhầm nhưng kh.ô.ng sai. Trong khi BHXH tỉnh này đã t.ừ ch.ối thanh toá.n 3,1 tỉ đồng tiền gi.ường bệnh vì thu thừa.

Ngày 9-9, trả lời ph.óng viên PLO l.iên qu.an vấn đề thu tiền gi.ường ở BV đa kh.oa tỉnh Cà Mau, ô.ng Trịnh Trung Kiên, Giám đốc Bảo hiểm x.ã h.ội tỉnh này cho hay vừa t.ừ ch.ối thanh toá.n bảo hiểm y tế tiền gi.ường bệnh do BV đa kh.oa Cà Mau đ.ề ngh.ị. Tổng số tiền đã t.ừ ch.ối lần này là 3,1 tỉ đồng.

Theo qu.y đ.ịnh, gi.ường bệnh 2 ng.ười nằm d.ồn thì chỉ tính 1/2 giá tiền cho mỗi ng.ười. (Ảnh Trần Vũ).

“Đó là số tiền gi.ường bệnh mà BV tỉnh Cà Mau đã thanh toá.n tiền gi.ường thừa so với số gi.ường thực tế hiện có tại cá.c kh.oa của BV, trong năm 2018”- ô.ng Kiên nói.

Phát hiện trên là kết quả th.ẩm đ.ịnh của Bảo hiểm x.ã h.ội tỉnh Cà Mau, đã đối chiếu rõ với BV Cà Mau vào thá.ng 7/2019.

Trả lời câu hỏi ng.uyên nh.ân nào x.ảy r.a t.ình tr.ạng này, và nó có l.iên qu.an đến việc phản ảnh của ng.ười dân nằm một gi.ường b.ị tính tiền 2 gi.ường kh.ô.ng, ô.ng Kiên trả lời: “Theo qu.y đ.ịnh, B.ệnh nh.ân đến BV nếu lưu trú trên 4 giờ mới tính tiền một ngày gi.ường bệnh.

Tr.ường hợp 2 b.ệnh nh.ân nằm một gi.ường thì BV tính 1/2 tiền gi.ường cho mỗi b.ệnh nh.ân. Và nếu 3 ng.ười nằm thì tiền gi.ường cũng phải được chia 3. Hồ sơ thanh toá.n của BV Cà Mau kh.ô.ng thấy tiền gi.ường được chia như vậy, mà tính nguyên hết. Còn vấn đề l.iên qu.an đến phản ảnh nằm một gi.ường hay kh.ô.ng thì tôi chưa dám nh.ận định. Tuy nhiên, th.eo qu.y đ.ịnh, cơ cấu thành tiền cho gi.ường bệnh có khoản chi phí chăn, gói, niệm, màn mà b.ệnh v.iện phải t.ốn phí giặc ủy, thay mới”.

Việc thu thừa tiền gi.ường như trên, cũng theo ô.ng Kiên kh.ô.ng làm t.ổn h.ại đến nguồn quỹ bảo hiểm y tế, do đã b.ị t.ừ ch.ối thanh toá.n. Tuy nhiên, nó g.ây th.iệt h.ại cho ng.ười b.ệnh, vì phần đô.ng ng.ười sử d.ụng bảo hiểm y tế hiện nay là đ.ối t.ượng cùng chi trả, tức họ phải trả 20% tổng chi phí đ.iều tr.ị bệnh.

Cùng ngày, ô.ng Nguyễn Hoàng Sa, Phó giám đốc S.ở Y t.ế tỉnh Cà Mau, khẳng định đã k.iểm tr.a, b.áo c.áo UBND tỉnh Cà Mau toàn bộ vấn đề l.iên qu.an đến th.ô.ng tin BV đa kh.oa tỉnh Cà Mau thu 2 gi.ường bệnh dù B.ệnh nh.ân nằm chỉ một gi.ường (PLO đã phản ảnh).

Theo đó, ô.ng Sa khẳng định BV Cà Mau thu như vậy là đúng qu.y đ.ịnh, chỉ do cá.ch ghi chưa rõ ràng nên g.ây hiểu nhầm cho một số b.ệnh nh.ân thời gian gần đây. Ông Sa lý giải, trước năm 2018, khi b.ệnh nh.ân chọn nằm khu gi.ường bệnh dịch v.ụ thì do phía Khu dịch v.ụ thu tiền gi.ường chung, sau đó chi trả l.ại cho BV đa kh.oa Cà Mau khoản tiền gi.ường bệnh theo đúng định mức qu.y đ.ịnh mà BV được hưởng. Phía dịch v.ụ gi.ường bệnh còn giữ l.ại phần chênh lệch. Từ năm 2018 đến nay vẫn thu vậy, nhưng tá.ch ra, bên nào mới thu. Thành ra có hai phiếu thu tiền gi.ường bệnh dù b.ệnh nh.ân chỉ nằm một gi.ường ở khu dịch v.ụ.

B.ệnh nh.ân kh.ô.ng nằm gi.ường của BV Cà Mau, tức b.ệnh v.iện kh.ô.ng t.ốn chi phí giặt ủi, thay mới chăn, màn, niệm, gói… nhưng l.ại tính nguyên giá ngày gi.ường bệnh? Trả lời câu hỏi này, ô.ng Sa cho rằng cái đó kh.ô.ng tá.ch ra được.

Trần Vũ

Load More In Đời sống

Leave a Reply

Check Also

Viêm phổi Vũ Hán: Hải Phòng hạn chế người Trung Quốc quay lại làm việc sau tết

Trong thời điểm dịch viêm phổi Vũ Hán đang diễn ra phức tạp, thành phố Hải Phòng đã yêu cầ…