Home Thế giới Chuyện n.ữ c.ảnh s.át Hồng Kô.ng c.ởi áo từ nhiệm vì kh.ô.ng m.uốn trấn áp B.iểu t.ình

Chuyện n.ữ c.ảnh s.át Hồng Kô.ng c.ởi áo từ nhiệm vì kh.ô.ng m.uốn trấn áp B.iểu t.ình

17 min read
0
0
246

n.ữ c.ảnh s.át Hồng Kô.ng ch.ịu nhiều áp lực – Ảnh: Internet

“Là một s.ĩ qu.an c.ảnh s.át được đào tạo, tôi biết những gì ng.ười B.iểu t.ình đang làm kh.ô.ng hoàn toàn hợp pháp”, c.ô Yau nói trong một cuộc phỏng vấn sau khi t.ừ ch.ức. “Nhưng tôi cũng đ.á.nh giá cao cá.ch họ hiểu rằng nếu điều tồi t.ệ đến, họ sẵn sàng h.y s.inh bản thân – triển vọng tương lai hoặc thậm chí là cuộc đời của họ”.

Kỳ trước: Hồng Kô.ng: ch.ồng là c.ảnh s.át, v.ợ tìm cá.ch k.éo ch.ồng về phía ng.ười B.iểu t.ình

c.ô Cathy Yau, 36 t.uổi, đã ở trong l.ực l.ượng c.ảnh s.át Hồng Kô.ng 11 năm nhưng vừa xin th.ôi v.iệc vào thá.ng 7. Yau chấp nh.ận rủi ro khi ch.ỉ tr.ích c.ô.ng kh.ai giới c.ảnh s.át đặc khu.

Đầu mùa hè năm nay, Yau được điều tới Thư V.iện Trung tâm Hồng Kô.ng với nhiệm v.ụ th.eo d.õi ng.ười B.iểu t.ình khi họ đang tập trung trong c.ô.ng viên Victoria. Yau nhớ l.ại một cuộc tuần hành đặc biệt, vào ngày 16.6, những ng.ười B.iểu t.ình hô vang “c.ảnh s.át bẩn thỉu” như h.ét vào mặt Yau khi họ đi ngang qua. Thay vì ph.ẫn n.ộ, Yau l.ại thấy đồng cảm với sự t.ức gi.ận của họ, và ngay lúc đó c.ô b.ắt đ.ầu cảm thấy m.ình có thể đang “chọn sai vị trí”.

“Là một s.ĩ qu.an c.ảnh s.át được đào tạo, tôi biết những gì họ đang làm kh.ô.ng hoàn toàn hợp pháp”, c.ô Yau nói trong một cuộc phỏng vấn. “Nhưng tôi cũng đ.á.nh giá cao cá.ch họ hiểu rằng nếu điều tồi t.ệ đến, họ sẵn sàng h.y s.inh bản thân – triển vọng tương lai hoặc thậm chí là cuộc đời của họ”.

Khi c.ăng th.ẳng l.eo th.ang đến thá.ng 6 và cá.c s.ĩ qu.an b.ắt đ.ầu sử d.ụng v.ũ l.ực chống l.ại ng.ười B.iểu t.ình, Yau nói c.ô ngày càng th.ất v.ọng. “Tôi đã đi đến nơi làm việc mà kh.ô.ng mặc cảnh phục (vì e ng.ại ng.ười B.iểu t.ình) và cuối cùng tôi đã nghĩ “Còn gì để luyến t.iếc bộ cảnh phục này?”, Yau b.ày tỏ quan điểm mà c.ô nói đang trở nên phổ biến hơn trong l.ực l.ượng c.ảnh s.át.

“Tôi cảm thấy như chính quyền đang nấp đằng sau l.ực l.ượng c.ảnh s.át”, c.ô nói. “Nhiều nhân viên c.ảnh s.át là c.ô.ng dân Hồng Kô.ng bình thường khi chúng tôi c.ởi cảnh phục sau giờ làm việc. Chúng tôi đều là c.ô.ng dân Hồng Kô.ng, nhưng chính quyền dường như chỉ quan tâm rằng có m.áu trên đường phố”.

Vào ngày 10.7, c.ô qu.yết đ.ịnh đã đến lúc phải r.a đ.i. c.ô nh.ét lá thư t.ừ ch.ức dưới cá.nh cửa phòng cấp trên. Mười ngày sau khi Yau t.ừ ch.ức, c.ô đã ch.ứng k.iến trên video trực tuyến cảnh một nh.óm c.ôn đ.ồ mặc áo trắng đ.á.nh ng.ười B.iểu t.ình trong nhà ga xe lửa Yuen Long trong khi cá.c c.ảnh s.át viên – đồng ngh.iệp cũ của c.ô – kh.ô.ng thể ng.ăn ch.ặn được b.ạo l.ực.

Đó là cuộc gọi kh.ẩn c.ấp đ.ầu tiên tôi từng th.ực h.iện trong đời, Yau (ảnh trên) nhớ l.ại. Cảnh tượng thật kinh Kh.ủng và làm c.ô vô cùng th.ất v.ọng.

Đứng trong căn hộ nhỏ b.é của m.ình, Yau mở ra xe.m l.ại tờ giấy chứng nh.ận mà c.ô nh.ận được khi tuyên thệ với tư cá.ch là một s.ĩ qu.an c.ảnh s.át vào năm 2008. Mảnh giấy đó làm c.ô cảm thấy b.uồn vui lẫn l.ộn, sau những gì Yau đã thấy vào mùa hè này.

Yau nói c.ô cảm thấy kh.ó ch.ịu khi đề cập đến việc c.ảnh s.át sử d.ụng v.ũ l.ực chống l.ại ng.ười B.iểu t.ình. Có lẽ thật kh.ó kh.ăn khi họ kh.ô.ng tuân theo mệnh lệnh; nhưng đ.á.ng ra họ có thể chọn hành đ.ộng khá.c.

Sau khi Yau c.ô.ng kh.ai câu chuyện của m.ình, một số s.ĩ qu.an đã tìm đến c.ô, xin lời khuyên về cá.ch họ có thể học theo c.ô. Một ng.ười nói với c.ô rằng anh ta l.o l.ắng cho sự a.n t.oàn và hạnh phúc của c.on gái m.ình. Một ng.ười khá.c nói với c.ô rằng anh ta đã b.ị cấp trên ngh.i ng.ờ và đã họ đã đ.òi anh phải l.àm r.õ lập Tr.ường ch.ính tr.ị của m.ình.

Yau nói c.ô m.uốn tham gia Hội đồng thành phố vào thá.ng 11. “Tôi qu.yết đ.ịnh cần một nền tảng mới để làm những gì tôi m.uốn làm”, c.ô nói. “Tất cả đều thuộc về việc có một chính quyền phục v.ụ ng.ười dân của họ một cá.ch siêng năng và yêu thương ng.ười dân của họ hay kh.ô.ng. Mọi ng.ười thật ra rất đ.ơn giản. Họ kh.ô.ng m.uốn đi ra ngoài và B.iểu t.ình”.

Hiện cả thế giới đều quan tâm sát sao đến tình hình tại Hồng Kô.ng và b.ày tỏ hy vọng tình hình tại đặc khu này sớm ổn định trở l.ại. Trong b.ối cảnh Kh.ủng hoảng đó, v.ai trò của l.ực l.ượng a.n n.inh với cá.ch hành x.ử của họ vô cùng quan trọng.

Trong cuộc họp báo ngày 15.6, ng.ười phát ngôn của Bộ Ngoại giao T.Q Lục Khảng khẳng định: “Chính phủ Trung ương lên á.n mạnh mẽ h.ành v.i b.ạo l.ực. Chúng tôi k.iên qu.yết ủng hộ c.ảnh s.át trong việc trừng ph.ạt theo luật cá.c th.ủ ph.ạm, đồng thời b.ảo v.ệ luật pháp và tr.ật t.ự a.n n.inh x.ã h.ội ở Hồng Kô.ng”.

Anh Tú, theo Một thế giới

Load More In Thế giới

Leave a Reply

Check Also

Sau 4 ngày vận động, người đàn ông Hàn Quốc chịu vào khu cách ly

Người đàn ông Hàn Quốc đến từ vùng có dịch Covid-19 sau 4 ngày được vận động đã chịu vào k…