Home Đời sống CA xã kh.ông chính quy sẽ thành Trị an viên?

CA xã kh.ông chính quy sẽ thành Trị an viên?

14 min read
0
0
87

(PLVN) – Trong dự thảo Báo cáo đ.á.nh giá tá.c đ.ộng của chính sá.ch của dự thảo Luật L.ực l.ượng trị an cơ sở, Bộ CA đề xuất t.iếp t.ục bố trí CA xã bá.n chuyên trá.ch khi kết th.úc nhiệm v.ụ tham gia bảo đảm a.n n.inh, tr.ật t.ự trên địa bàn xã cùng với CA xã chính quy, đổi tên gọi CA xã bá.n chuyên trá.ch thành “Trị an viên”.

Tại dự thảo Báo cáo đ.á.nh giá tá.c đ.ộng của chính sá.ch trong dự thảo Luật L.ực l.ượng trị an cơ sở, Bộ CA đề xuất CA xã bá.n chuyên trá.ch khi kết th.úc nhiệm v.ụ nên được t.iếp t.ục bố trí tham gia bảo đảm a.n n.inh, tr.ật t.ự trên địa bàn xã – nơi đã bố trí CA xã chính quy. Hiện, CA chính quy chỉ t.ối đa 5 ng.ười trên một xã trong khi phạm vi hoạt đ.ộng rộng.Dự á.n Luật L.ực l.ượng trị an cơ sở x.á.c định, trị an viên là một thành phần của l.ực l.ượng trị an cơ sở. Trị an viên là chức danh của ng.ười hoạt đ.ộng kh.ông chuyên trá.ch được bố trí trên địa bàn xã, thị trấn (gọi chung là địa bàn xã) nơi bố trí CA chính quy đảm nhiệm cá.c chức danh CA xã để tham gia th.ực h.iện nhiệm v.ụ bảo đảm a.n n.inh, tr.ật t.ự, a.n t.oàn x.ã h.ội trên địa bàn xã.

Trị an viên bao gồm những ng.ười tự nguyện tham gia vào l.ực l.ượng trị an cơ sở và những ng.ười trước đây đảm nhiệm cá.c chức danh CA xã hoạt đ.ộng kh.ông chuyên trá.ch nay có nguyện vọng t.iếp t.ục tham gia th.ực h.iện nhiệm v.ụ bảo đảm a.n n.inh, tr.ật t.ự tại địa bàn cấp xã nhưng được đổi tên gọi thành chức danh Trị an viên để phân biệt với tên gọi của cá.c chức danh CA xã hiện nay do s.ĩ qu.an, hạ s.ĩ qu.an CA đảm nhiệm.

Bộ CA cho rằng, việc qu.y đ.ịnh theo hướng này vừa nhằm gi.ải qu.yết chế độ, chính sá.ch cho l.ực l.ượng CA xã bá.n chuyên trá.ch trước đây nay được t.iếp t.ục được tham gia th.ực h.iện nhiệm v.ụ bảo đảm a.n n.inh, tr.ật t.ự, a.n t.oàn x.ã h.ội trên địa bàn xã. Đây là l.ực l.ượng đã được đào tạo bài bản, có kiến thức ph.áp l.uật, chuyên môn ngh.iệp v.ụ nên có thể gi.ải qu.yết t.ốt cá.c nhiệm v.ụ l.iên qu.an đến c.ông tá.c a.n n.inh, tr.ật t.ự.

Mặt khá.c, qu.y đ.ịnh này nhằm khắc phục khó khăn hiện nay khi chưa thể bố trí hết CA chính quy tại cá.c th.ôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc, đ.ơn v.ị dân cư tương đương (gọi chung là th.ôn) thuộc cấp xã. Bởi vì, thực tế hiện nay khi bố trí CA xã chính quy chỉ t.ối đa đến 5 đồng chí, trong khi địa bàn xã là rất rộng với rất nhiều th.ôn, xóm, làng, ấp, bản, buôn, phum, sóc…

Việc bổ sung chức danh Trị an viên cũng là để phân biệt rõ về chức năng, nhiệm v.ụ của ng.ười hoạt đ.ộng kh.ông chuyên trá.ch tại cấp xã với l.ực l.ượng CA xã chuyên trá.ch thuộc hệ thống t.ổ ch.ức CA nhân dân. Theo đó, CA xã bao gồm cá.c chức danh Trưởng CA xã, Phó trưởng CA xã và CA viên do s.ĩ qu.an, hạ s.ĩ qu.an CA đảm nhiệm, còn chức danh Trị an viên do Ch.ủ t.ịch UBND xã c.ông nhận để tham gia th.ực h.iện cá.c nhiệm v.ụ bảo đảm a.n n.inh, tr.ật t.ự trên địa bàn xã.

Hiện nay, tổng số CA xã kh.ông phải là CA chính quy trên toàn quốc là 126.566 ng.ười. Theo Bộ CA, việc bố trí c.ông việc cho l.ực l.ượng Trị an viên về cơ bản kh.ông làm tăng thêm kinh phí từ ngân sá.ch địa phương bởi chi trả vẫn như cũ. Mỗi thá.ng một Trị an viên hưởng phụ cấp tương đương 1,49 triệu đồng. Trung bình một thá.ng kinh phí để chi trả tiền phụ cấp cho 126.566 Trị an viên là khoảng 188 tỷ đồng. Chia ra, một tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chi trả 3 tỷ đồng/thá.ng.

Ngoài chế độ phụ cấp hằng thá.ng, một số chế độ, chính sá.ch khá.c đang áp d.ụng với CA xã vẫn t.iếp t.ục được th.ực h.iện như hỗ trợ đóng bảo hiểm x.ã h.ội, bảo hiểm y tế với mức 253.000 đồng/thá.ng; trợ cấp ngày c.ông lao đ.ộng tăng thêm khoảng 119.000 đồng/thá.ng. Theo Bộ CA, nếu đề xuất được th.ông qua, chi phí, phụ cấp cho l.ực l.ượng Trị an viên khoảng 2.256 tỷ đồng mỗi năm.

Bá.ch Nguyễn

Load More In Đời sống

Leave a Reply

Check Also

Không mua thì thôi, nói chi câu ‘Hổng bán về quê cũng mang nợ’?

TTO – ‘Mấy bữa nay sao vắng hoe, bán ế, không được giá, không biết mai mốt sao…