Home Kinh tế Cô.ng ty của b.à Nguyễn Thanh Phượng l.ại huy đ.ộng 500 tỷ đồng trái phiếu

Cô.ng ty của b.à Nguyễn Thanh Phượng l.ại huy đ.ộng 500 tỷ đồng trái phiếu

8 min read
0
0
64

Sau khi phát hành 500 tỷ đồng trái phiếu lần một với hai trái chủ lớn Vietjet và Masan, Cô.ng ty Cổ phần Chứng khoá.n Bản Việt t.iếp t.ục huy đ.ộng thêm khối lượng trái phiếu tương tự.

Cô.ng ty Cổ phần Chứng khoá.n Bản Việt vừa c.ô.ng b.ố nội dung lần phát hành trái phiếu thứ hai trong năm 2019 với tổng khối lượng 500 tỷ đồng, chia thành 2 đợt cho kh.ô.ng quá 100 nhà đ.ầu tư c.á nh.ân, t.ổ ch.ức trong và ngoài nước. Loại trái phiếu phát hành lần này là trái phiếu ghi danh, kh.ô.ng chuyển đổi, t.ài s.ản đ.ảm b.ảo tín chấp.

Tổng số lượng trái phiếu phát hành là 50.000 với mệnh giá mỗi trái phiếu là 10 triệu đồng. Kỳ hạn trái phiếu dài 2 năm. Lãi suất t.ùy thuộc tình hình hoạt đ.ộng của Chứng khoá.n Bản Việt và theo qu.yết đ.ịnh của b.an điều hành c.ô.ng ty nhưng t.ối đa kh.ô.ng quá mức lãi suất tiền gửi trung hạn bình quân của hai ng.ân hàng BIDV và Vietinb.ank cộng 3%.

Mục đích của đợt phát hành trái phiếu của Chứng khoá.n Bản Việt nhằm bổ sung vốn cho hoạt đ.ộng kinh doanh của c.ô.ng ty, giúp ổn định nguồn vốn, tăng cường hiệu quả kinh doanh, tái cơ cấu cá.c khoản n.ợ với lãi suất theo hướng ổn định hơn.

Bên cạnh đó, Chứng khoá.n Bản Việt cho biết giới hạn cho vay ng.ân hàng đối với lĩnh vực chứng khoá.n b.ị kh.ống ch.ế ở mức t.ối đa 5% vốn chủ sỡ hữu cùng với tiêu chuẩn định giá t.ài s.ản cầm cố thế chấp ở tỷ lệ rất thấp nên khả năng mở rộng hạn mức tín d.ụng khá hạn chế.

Trước đó, theo kết quả đợt một phát hành trái phiếu riêng lẻ của Chứng khoá.n Bản Việt được c.ô.ng b.ố cá.ch đây một thá.ng, Cô.ng ty Cổ phần Hàng kh.ô.ng Vietjet và Cô.ng ty Cổ phần Tập đoàn MasanMSN0.0% lần lượt chi 350 tỷ và 37 tỷ đồng mua trái phiếu của c.ô.ng ty b.à Nguyễn Thanh Phượng làm ch.ủ t.ịch HĐQT. Bên cạnh đó, cá.c nhà đ.ầu tư c.á nh.ân cũng tham gia mua 113 tỷ đồng trái phiếu của Chứng khoá.n Bản Việt.

Sau 6 thá.ng đ.ầu năm, doanh thu hoạt đ.ộng của Chứng khoá.n Bản Việt là 773 tỷ đồng trong khi cùng kỳ là 1.028 tỷ đồng; lãi sau thuế là 342 tỷ đồng còn cùng kỳ 531 tỷ đồng.

So với kế hoạch cả năm 2019, c.ô.ng ty của b.à Nguyễn Thanh Phượng đã hoàn thành 47% mục tiêu doanh thu và 40% mục tiêu lợi nhuận ròng.

Load More In Kinh tế

Leave a Reply

Check Also

Cấm du lịch từ 27-1: Đối tác Trung Quốc bắt đầu hủy tour đến Việt Nam

(TBKTSG Online) – Mùng 2 Tết (26-1), nhiều tờ báo trong nước dẫn tin từ đài truyền h…