Home Kinh tế Cô.ng ty làm sạch sô.ng Tô Lịch m.uốn x.ử l.ý kênh Nhiêu Lộc

Cô.ng ty làm sạch sô.ng Tô Lịch m.uốn x.ử l.ý kênh Nhiêu Lộc

12 min read
0
0
62

(PLO)- Cô.ng ty CP Cải thiện môi trường Nhật Việt làm sạch sô.ng Tô Lịch vừa đề xuất x.ử l.ý nước cá.c kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè, rạch Xuyên Tâm và kênh 19-5 ở TP.HCM.

Sở TN&MT TP.HCM vừa có văn bản b.áo c.áo UBND TP.HCM về đề xuất này của Cô.ng ty Nhật Việt, sau khi tham khảo cá.c th.ô.ng tin do c.ô.ng ty này c.ung c.ấp cũng như tài liệu trên Internet, Sở có nh.ận xét như sau:

Về khả năng c.ung c.ấp oxy, thiết b.ị nano-bioreactor có khả năng tạo bọt khí mịn với kích thước nhỏ, gọi là bọt khí nano, thiết b.ị này có khả năng làm tăng nồng độ oxy trong nước cũng như duy trì h.àm lượng oxy và làm giảm tiêu hao năng lượng so với cá.c quá trình sục khí/quấy trộn khá.c.

“Khả năng c.ung c.ấp oxy “vô tận” thật sự là kh.ô.ng thể có vì để thiết b.ị hoạt đ.ộng (máy tạo khí) cần c.ung c.ấp điện năng. Như vậy nếu ngưng c.ung c.ấp điện thì cũng đồng nghĩa là khả năng cấp bọt – khí oxy ch.ấm d.ứt” – văn bản nêu rõ.

Khả năng ph.ân h.ủy bùn và cá.c chất ô nh.iễm: Theo như tài liệu và đ.á.nh giá của Sở dựa vào quần thể vi sinh vật có trong nguồn nước, dẫn nhiều chứng minh khá.c, Sở cho biết đối với nước kênh rạch là dòng nước luân chuyển, vì vậy rất kh.ó đ.á.nh giá hiệu quả của thiết b.ị nano-bioreactor.

Chưa kể nếu kh.ô.ng k.iểm s.oát t.ốt nguồn thải vào kênh thì khả năng tái ô nh.iễm sau khu vực đặt thiết b.ị là rất cao. Đối với cá.c nguồn nước t.ù đọng và ô nh.iễm hữu cơ do nước thải lâu ngày, việc sục khí và tăng nồng độ oxy có tá.c d.ụng t.ốt.

Sở cũng khẳng định việc đề xuất thay thế cá.c trạm x.ử l.ý nước thải bằng thiết b.ị nano-bioreactor là chưa có cơ sở vì ngay cá.c nước tiên tiến (kể cả Nhật) vẫn đang sử d.ụng cá.c trạm x.ử l.ý nước thải.

Ngoài ra, một yếu t.ố mà c.ô.ng nghệ này chưa đ.áp ứng theo nh.ận định của Sở là thời gian x.ử l.ý/phục hồi là 2-3 thá.ng trong khi nước thải thì sinh ra hằng ngày. Cộng thêm cá.c chất dinh dưỡng vốn có nhiều trong nước thải – nhất là nước thải sinh hoạt thì c.ô.ng nghệ chưa có hướng x.ử l.ý.

Về khả năng c.ải t.ạo bùn lắng, dựa vào nhiều phân tích, Sở cho biết m.uốn c.ải t.ạo lớp bùn này thì cần đặt nhiều thiết b.ị nano-bioreactor dọc theo kênh và cho đến cuối nguồn (nếu cuối nguồn của kênh là sô.ng với bờ rộng thì kh.ó khả thi).

Trên cơ sở đó, cá.c sở, ngành (Sở TN&MT, GTVT, Xây dựng, KH&CN) cùng tham vấn UBND TP.HCM như sau: “Hiện nay Hà Nội đang tiến hành thử ngh.iệm c.ô.ng nghệ này trên một đoạn sô.ng Tô Lịch với thời gian hai thá.ng và được th.eo d.õi, lấy mẫu và đ.á.nh giá hiệu quả.

“Vì vậy cần chờ kết quả thử ngh.iệm với cá.c số liệu cụ thể, bên cạnh đó t.ổ ch.ức tham quan thực tế và t.iếp c.ận cá.c số liệu quan trắc để có thể đ.á.nh giá một cá.ch khá.ch quan hơn” – văn bản k.ết l.uận.

Đầu thàng 6, Cô.ng ty Cổ phần cải thiện môi trường Nhật – Việt (JVE), đ.ơn v.ị thí điểm làm sạch sô.ng Tô Lịch bằng c.ô.ng nghệ Nhật Bản (Nano-Bioreactor) c.ô.ng b.ố kết quả x.ử l.ý nước sau b.a tuần (b.ắt đ.ầu x.ử l.ý từ thá.ng 5).

Theo đó, c.ô.ng ty này cho rằng lượng khí Amoniac (NH3), Hydrosulfide (H2S) g.ây m.ùi h.ôi thối đã giảm nhanh ch.óng. Tại một số điểm đặt máy x.ử l.ý, độ dày của bùn giảm từ 15-20 cm. Đại diện c.ô.ng ty khẳng định sau hai thá.ng x.ử l.ý, khi lượng bùn giảm hẳn thì nước sô.ng sẽ trong trở l.ại. Tuy nhiên, còn nhiều ý kiến khá.c nhau về phương pháp này của Cô.ng ty Nhật Việt vì chỉ là giải pháp cục bộ.

Kiên Cường, theo PLO

Load More In Kinh tế

Leave a Reply

Check Also

Honda Air Blade 2020 ra mắt sáng nay ở Việt Nam?

Hôm nay, Honda Việt Nam tổ chức một sự kiện riêng ở TP.HCM. Nhiều nguồn tin tiết lộ hãng n…