Home Góc nhìn Cô.ng việc mới cho ô.ng Đoàn Ngọc Hải: Lời thật!

Cô.ng việc mới cho ô.ng Đoàn Ngọc Hải: Lời thật!

11 min read
0
0
290

Cần phải k.ỷ l.uật ô.ng Hải trước khi phân c.ô.ng nhiệm v.ụ mới vì đã kh.ô.ng làm theo sự phân c.ô.ng của t.ổ ch.ức, g.ây điều tiếng trong nội bộ.

Ngày 7/9/2019, trao đổi với Đất Việt về việc UBND TP.HCM qu.yết đ.ịnh chấp nh.ận đ.ơn từ chức của ô.ng Đoàn Ngọc Hải và để Tổng Cô.ng ty Xây dựng Sài Gòn – TNHH MTV (SGCC) đứng ra sắp xếp c.ô.ng việc mới cho vị này, ĐBQH Phạm Văn Hòa b.ày tỏ: “Quan điểm của c.á nh.ân tôi thì cần phải có mức k.ỷ l.uật của ô.ng Hải trước khi chấp nh.ận đ.ơn từ chức và phân c.ô.ng c.ô.ng việc mới”.

“Ông Hải đã được đồng ý cho thôi chức v.ụ Phó Tổng Giám đốc SGCC nên bây giờ anh ấy đóng v.ai trò là nhân viên bình thường trong c.ô.ng ty. Việc để l.ãnh đ.ạo SGCC phân c.ô.ng nhiệm v.ụ mới cho anh Hải trong thời điểm này là hoàn toàn đúng” – ô.ng Hòa cho hay.

Nhìn vào những gì ô.ng Hải đã làm khi còn đương chức Phó Ch.ủ t.ịch UBND Q.1, TP. HCM, ĐBQH Phạm Văn Hòa nh.ận thấy, ô.ng Hải là ng.ười có bản tính cương trực, đ.á.ng trân trọng. Tuy nhiên cá.ch làm của ô.ng Hải g.ây nhiều điều tiếng, ả.nh h.ưởng tới lợi ích của một b.ộ ph.ận nên b.ị phản đối.

“Dù làm qu.yết l.iệt là điều rất t.ốt, đ.á.ng quý. Tuy nhiên ng.ười làm l.ãnh đ.ạo cần khéo léo để vừa gi.ải qu.yết được c.ô.ng việc, vừa thuyết phục được lòng dân và những đồng ngh.iệp” – ĐBQH Phạm Văn Hòa b.ày tỏ.

Ông Đoàn Ngọc Hải thời còn đương chức Phó Ch.ủ t.ịch Q1 TP. HCM.

Khi vừa được điều chuyển c.ô.ng tá.c từ Phó Ch.ủ t.ịch Q1 (TP. HCM) sang làm Phó Tổng Giám đốc SGCC, ô.ng Hải đã có đ.ơn xin từ chức ngay sau vài tiếng đồng hồ. Điều này được ĐBQH Phạm Văn Hòa nhìn nh.ận là cá.ch làm tiêu cực, dễ g.ây hiểu nhầm là nội bộ UBND TP. HCM đang có những vấn đề.

“Đá.ng lý, anh Hải nên c.ô.ng tá.c một thời gian. Nếu thấy kh.ô.ng phù hợp thì có đ.ơn xin từ chức sau cũng kh.ô.ng muộn. Như thế sẽ hài hòa được cả đồng ngh.iệp và dư luận” – ô.ng Hòa nói.

Đồng thời, vị ĐBQH này cũng cho biết, ô.ng Hải là một Đ.ảng viên, khi vào Đ.ảng chắc ch.ắn phải th.ực h.iện lời thề “th.ực h.iện nhiệm v.ụ phân c.ô.ng của t.ổ ch.ức” nhưng b.iểu h.iện thời gian qua ch.o th.ấy ô.ng Hải kh.ô.ng th.ực h.iện điều này.

“Đây là v.i ph.ạm rất n.ặng, nên theo tôi Đ.ảng ủy TP. HCM cần có mức k.ỷ l.uật thích đ.á.ng với anh Hải trước khi phân CAh ấy ở vị trí mới” – ô.ng Hòa b.ày tỏ quan điểm.

Tuy nhiên, ĐBQH Phạm Văn Hòa cũng nhìn ở khía cạnh ng.ười làm t.ổ ch.ức tại TP. HCM cũng có những qu.yết đ.ịnh chưa đúng khi phân CAh Hải vào vị trí kh.ô.ng đúng chuyên môn, kinh ngh.iệm c.ô.ng tá.c.

ĐBQH Phạm Văn Hòa góp ý: “Bây giờ UBND TP. HCM cần phải ngh.iên c.ứu kỹ, tôn trọng ý kiến, nguyện vọng của anh Hải để phân c.ô.ng nhiệm v.ụ mới.

Làm sao để cho anh Hải thấy phục, ng.ười dân kh.ô.ng dị nghị. Nếu như có vị trí mới r.ồi mà hỏi ý kiến anh Hải kh.ô.ng đồng ý thì cũng sẽ phải ngh.iên c.ứu l.ại, kh.ô.ng nên gượng ép quá đối với anh Hải”.

Ngọc Thanh, theo báo Đất Việt

Load More In Góc nhìn

Leave a Reply

Check Also

Bệnh nhân Trung Quốc trốn khỏi Bệnh viện Đà Nẵng khi chuẩn bị cách ly

Lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng xác định trường hợp này đến từ vùng dịch Vũ Hán nên yêu cầu các…