Home Pháp luật Đề nghị y án 15 năm t.ù Vũ ‘nhô.m’, kh.ông cho 2 cựu thứ trưởng CA hưởng án treo

Đề nghị y án 15 năm t.ù Vũ ‘nhô.m’, kh.ông cho 2 cựu thứ trưởng CA hưởng án treo

29 min read
0
0
322

TTO – Đại diện Viện kiểm sát cho rằng kh.ông có căn cứ chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình ph.ạt, xin hưởng án treo của hai cựu thứ trưởng Bộ CA, Vũ “nhô.m” và đ.ồng ph.ạm nên đề nghị tòa phúc thẩm tuyên y án cấp sơ thẩm.

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ tại ph.iên t.òa phúc thẩm – Ảnh: GIANG LONG

Ngày 12-6, ph.iên t.òa phúc thẩm x.ét x.ử v.ụ á.n hai cựu thứ trưởng Bộ CA “giúp sức” Phan Văn Anh Vũ (Vũ “nhô.m”) thâu tóm đất c.ông sản kết thúc phần xét hỏi chuyển sang phần tranh tụng.

Hành vi của Vũ “nhô.m” là thâu tóm đất c.ông

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền c.ông tố tại tòa đã phát biểu quan điểm luận t.ội.

Viện kiểm sát nhận định, căn cứ vào hồ sơ và ch.ứng c.ứ th.u th.ập một cá.ch khá.c quan cũng như diễn biển ph.iên t.òa, có đủ cơ sở căn cứ pháp lý x.á.c định được 7 dự án nhà, đất có vị trí đắc địa tại TP.HCM, Đà Nẵng trong v.ụ á.n này đã được giao, chuyển nhượng, cho thuê kh.ông đúng quy định pháp luật. Đủ căn cứ làm rõ được h.ành v.i cụ thể của b.ị c.áo Phan Văn Anh Vũ là thâu tóm nhà đất chứ kh.ông có hoạt đ.ộng nào phục vụ hoạt đ.ộng ngh.iệp vụ, kh.ông hề mang lại lợi ích gì.

Sau khi được giao quyền sử d.ụng đất, Vũ đã chuyển nhượng cho chính cá nhân mình, hoặc cho cá.c cá nhân khá.c, kh.ông có đ.ộng thái nào là phục vụ cho hoạt đ.ộng ngh.iệp vụ.

Trong kháng cáo và tại tòa phúc thẩm, Phan Văn Anh Vũ cho rằng mình kh.ông ph.ạm t.ội và kh.ông đồng ý tuyên tịch thu sung c.ông quỹ nhà nước cá.c tài sản. Viện kiểm sát thấy rằng hành v.i ph.ạm t.ội đã rõ, b.ị c.áo đã l.ợi d.ụng danh nghĩa phục vụ c.ông tá.c để v.ụ l.ợi, l.ợi d.ụng danh nghĩa của c.ông ty bình phong để thâu tóm 7 dự án nhà, đất kh.ông qua đấu giá…

“Hành vi của b.ị c.áo v.i ph.ạm quy định về đất đai, thâu tóm đất c.ông sản nhằm th.u l.ợi cá nhân. Đủ căn cứ kết t.ội h.ành v.i của b.ị c.áo có tính chất ng.uy h.iểm gây h.ậu qu.ả ngh.iêm trọng. Tòa sơ thẩm tuyên b.ị c.áo ph.ạm t.ội l.ợi d.ụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành c.ông vụ là đúng, phù hợp với tính chất mức độ của hành v.i ph.ạm t.ội”, Viện kiểm sát đ.ánh giá.

Đề nghị y án 15 năm t.ù Vũ ‘nhô.m’, kh.ông cho 2 cựu thứ trưởng CA hưởng án treo - Ảnh 2.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền c.ông tố tại tòa – Ảnh: THÂN HOÀNG

Từ những nhận định trên, Viện kiểm sát đề nghị bá.c kháng cáo và tuyên y án sơ thẩm đối với Phan Văn Anh Vũ. Trước đó, TAND TP Hà Nội tuyên ph.ạt  Vũ “nhô.m” 15 năm t.ù về t.ội l.ợi d.ụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành c.ông vụ.

Viện kiểm sát cũng cho rằng cần thiết áp d.ụng mọi biện pháp để thu hồi tài sản theo đúng pháp luật quy định nhưng t.ùy theo từng tài sản sẽ áp d.ụng biện pháp phù hợp bởi trong v.ụ á.n này Nhà nước là bên thiệt h.ại đặc biệt lớn.

Đối với cá.c khoản tiền khá.c của Vũ bị th.u gi.ữ, Viện kiểm sát nhận thấy đây là tài sản của Vũ nhưng trong quá trình đ.iều tr.a kh.ông làm rõ được có phải tiền ph.ạm t.ội mà có hay kh.ông nên cần t.ạm gi.ữ, ph.ong t.ỏa để đảm bảo thi hành án.

Cán bộ CA hậu thuẫn cho Vũ “nhô.m” ph.ạm t.ội

Viện Kiểm sát đ.ánh giá đây là v.ụ á.n đặc biệt ngh.iêm trọng, qua l.ời kh.ai của những người liên quan đã làm rõ những v.i ph.ạm trong việc thuê đất, giao quyền sử d.ụng đất của b.ị c.áo Vũ cùng cá.c đ.ồng ph.ạm thực hiện. L.ời kh.ai của cá.c b.ị c.áo phù hợp với l.ời kh.ai của những người liên quan, phù hợp với tài liệu, ch.ứng c.ứ th.u th.ập được.

“Đủ cơ sở làm rõ sự thiếu trá.ch nhiệm của những cán bộ ngành CA đang là b.ị c.áo trong phiên phúc thẩm này”, đại diện Viện kiểm sát nhấn mạnh.

Đề nghị y án 15 năm t.ù Vũ ‘nhô.m’, kh.ông cho 2 cựu thứ trưởng CA hưởng án treo - Ảnh 3.

Bị cáo Phan Hữu Tuấn – Ảnh: THÂN HOÀNG

Xét kháng cáo của Nguyễn Hữu Bá.ch và Phan Hữu Tuấn xin giảm nhẹ hình ph.ạt, Viện kiểm sát nhận thấy h.ành v.i của cá.c b.ị c.áo đã được chứng minh làm rõ. Tòa cấp sơ thẩm tuyên cá.c b.ị c.áo ph.ạm t.ội l.ợi d.ụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành c.ông vụ là có căn cứ.

“Nhận thấy h.ành v.i đ.ồng ph.ạm của b.ị c.áo Bá.ch, Tuấn với b.ị c.áo Phan Văn Anh Vũ đã rõ. Mặc dù biết rõ mục đích của Vũ tại cá.c dự án có tính v.ụ l.ợi, kh.ông phục vụ bất cứ hoạt đ.ộng ngh.iệp vụ nào nhưng vẫn soạn thảo văn bản, ký nháy, tham mưu cho l.ãnh đ.ạo Bộ CA. Văn bản của cá.c b.ị c.áo trình lên, tham mưu cho l.ãnh đ.ạo đã hậu thuẫn cho b.ị c.áo Vũ ph.ạm t.ội, giúp sức tích cực trong phạm vi quyền hạn của mình”, Viện kiểm sát nêu quan điểm.

Theo bản luận t.ội, h.ành v.i của Tuấn, Bá.ch ph.ạm t.ội rất ngh.iêm trọng, g.ây th.iệt h.ại lớn nên rất khó khắc phục hậu qủa. Cá.c b.ị c.áo kh.ông đưa được căn cứ nào khá.c để thay đổi hay giảm nhẹ trá.ch nhiệm h.ình s.ự.  Viện kiểm sát cho rằng khung hình ph.ạt mà Tòa sơ thẩm đã áp d.ụng là phù hợp nên đề nghị kh.ông chấp nhận kháng cáo.

Theo bản án sơ thẩm, hai b.ị c.áo Phan Hữu Tuấn và Nguyễn Hữu Bá.ch bị tuyên cùng 5 năm t.ù theo đúng t.ội d.anh bị tr.uy t.ố.

Bá.c kháng cáo hưởng án treo của cựu thứ trưởng

Đối với hành v.i ph.ạm t.ội của hai cựu thứ trưởng Bộ CA, Viện kiểm sát đ.ánh giá h.ành v.i của b.ị c.áo Bùi Văn Thành đã được cơ quan đ.iều tr.a đã chứng minh rõ, tại phiên toà sơ thẩm b.ị c.áo cũng nhận thức được cái sai phạm của mình, có thái độ ăn năn hối lỗi.

Tại phiên toà cấp phúc thẩm b.ị c.áo đã giao nộp tài liệu chứng minh b.ị c.áo có anh trai là liệt sĩ, đây cũng có thể là tình tiết xem xét giảm nhẹ.

Tuy nhiên, h.ành v.i của b.ị c.áo gây ra là đặc biệt ngh.iêm trọng, gây b.ức x.úc trong dư luận, làm giảm sút uy tín của ngành. Toà án sơ thẩm đã x.á.c định t.ội d.anh, khung hình ph.ạt phù hợp với tính chất mức độ hành v.i ph.ạm t.ội của b.ị c.áo.

Đề nghị y án 15 năm t.ù Vũ ‘nhô.m’, kh.ông cho 2 cựu thứ trưởng CA hưởng án treo - Ảnh 4.

Cựu thứ trưởng Bùi Văn Thành tại ph.iên t.òa phúc thẩm – Ảnh: GIANG LONG

“Bị cáo có giữ nhiều chức vụ cao trong ngành CA, có nhiều thành tích trong c.ông tá.c nhưng kh.ông giữ được phẩm chất của người làm l.ãnh đ.ạo, đã buông lỏng quản lý gây ra h.ậu qu.ả ngh.iêm trọng. Vì vậy, b.ị c.áo cần phải có thời gian cải tạo, suy ngẫm và làm gương cho người khá.c”, Viện kiểm sát nhấn mạnh.

Viện kiểm sát cho rằng mức án sơ thẩm đã tính đến nhiều tình tiết giảm nhẹ nên kh.ông có căn cứ để chấp nhận nội dung kháng cáo xin hưởng án treo của cựu thứ trưởng Bùi Văn Thành.

Đối với cựu thứ trưởng Trần Việt Tân, Viện kiểm sát cũng nhận định b.ị c.áo là người có chức vụ cao trong ngành CA, quản lý trực tiếp Tổng cục Tình báo, những văn bản b.ị c.áo phê chuẩn với danh nghĩa của Bộ CA đã tạo điều kiện thuận lợi cho Vũ “nhô.m” thâu tóm nhà đất tư sản gây h.ậu qu.ả đặc biệt ngh.iêm trọng, g.ây th.iệt h.ại lớn cho nhà nước.

“Với mối qu.an h.ệ ngược lại nêu trên, kh.ông thể nói b.ị c.áo kh.ông có trá.ch nhiệm với sự việc. Kết quả đ.iều tr.a, kết quả từ phiên toà sơ thẩm cho thấy b.ị c.áo Tân đã ký những văn bản chỉ đạo Tổng cục V, kh.ông kiểm tra, giá.m s.át chặt chẽ dẫn đến kh.ông kịp thời phát hiện, ngăn chặn hành v.i ph.ạm t.ội của b.ị c.áo Vũ, để b.ị c.áo Vũ l.ợi d.ụng danh nghĩa c.ông ty bình phong và cá.c văn bản của Bộ CA thực hiện hành v.i ph.ạm t.ội như nêu trên”, Viện kiểm sát nêu quan điểm.

Trong phiên toà sơ thẩm đã ra phán quyết b.ị c.áo t.ội thiếu trá.ch nhiệm gây h.ậu qu.ả ngh.iêm trọng là có căn cứ và đúng pháp luật. Tại phiên toà cấp phúc thẩm, b.ị c.áo Tân cũng kh.ông có kháng cáo kêu oan mà chỉ xin giảm nhẹ hình ph.ạt.

Tuy nhiên, b.ị c.áo kh.ông đưa ra được tình tiết và tài liệu nào mới giảm nhẹ hình ph.ạt cho mình. Toà cấp sơ thẩm đã phán quyết phù hợp với t.ội d.anh của b.ị c.áo, đã có tình tiết giảm nhẹ áp d.ụng cho b.ị c.áo. Vì vậy Viện kiểm sát cho rằng kh.ông căn cứ để thay đổi t.ội d.anh, hình ph.ạt của b.ị c.áo Trần Việt Tân.

Trước đó tòa sơ thẩm tuyên hai cựu thứ trưởng Bộ CA là Bùi Văn Thành và Trần Việt Tân từ 30 tháng đến 36 tháng t.ù về t.ội thiếu trá.ch nhiệm gây h.ậu qu.ả ngh.iêm trọng.

THÂN HOÀNG, theo Tuổi Trẻ

Load More In Pháp luật

Leave a Reply

Check Also

Vì sao hàng loạt lãnh đạo các gói thầu dự án cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi bị khởi tố?

TP – Ngày 3/7, Cơ quan cảnh sát đ.iều tr.a Bộ Công an khởi tố bị can, lệnh khám xét …