Home Thế giới Diễn đàn cấp cao hợp tá.c ‘Vành đai và Con đường’: Thúc đẩy hợp tá.c cùng có lợi, vì hòa bình, thịnh vượng chung

Diễn đàn cấp cao hợp tá.c ‘Vành đai và Con đường’: Thúc đẩy hợp tá.c cùng có lợi, vì hòa bình, thịnh vượng chung

29 min read
0
0
123

Nhận lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản T.Q, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc sẽ dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Diễn đàn cấp cao hợp tá.c “Vành đai và Con đường” (BRI) lần thứ hai tại Bắc Kinh, T.Q, từ ngày 25 đến 27/4/2019.

Diễn đàn cấp cao hợp tá.c “Vành đai và Con đường” lần thứ hai có chủ đề là “Hợp tá.c Vành đai và Con đường: Định hình tương lai chung tươi sáng hơn”. Dự kiến, khoảng hơn 5000 đại biểu tham dự cá.c hoạt đ.ộng của Diễn đàn, trong đó l.ãnh đ.ạo của hơn 90 t.ổ ch.ức quốc tế và quan khá.ch từ hơn 190 nước. Đặc biệt, Diễn đàn có sự tham dự của Nguyên thủ/Người đứng đầu Chính phủ của 36 quốc gia, Tổng thư ký Liên hợp quốc, Tổng Giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế…


Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Chủ tịch T.Q Tập Cận Bình, Tổng thống Nga Vladimir Vladimirovich Putin cùng Trưởng đoàn cá.c nước tham dự diễn đàn ‘Vành đai và Con đường’ lần thứ nhất năm 2017. Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN

Cá.c nguyên tắc trong Sáng kiến “Vành đai và Con đường”

Sáng kiến “Vành đai và Con đường” (BRI) được Chủ tịch nước T.Q Tập Cận Bình nêu lần đầu tiên trong chuyến thăm Trung Á (tháng 9/2013) và Đông Nam Á (tháng 10/2013).

Về phạm vi địa lý, BRI trải dài từ châu Á sang châu Âu và có thể mở rộng ra châu Phi, châu Mỹ La-tinh. Hai cấu phần chính là Vành đai kinh tế con đường tơ lụa (trên bộ) và Con đường tơ lụa trên biển thế kỷ XXI.

Trong khuôn khổ BRI, T.Q đề xuất năm mảng hợp tá.c chính: kết nối chính sá.ch; kết nối cơ sở hạ tầng; kết nối thương mại và đầu tư, tạo thuận lợi cho thương mại; kết nối tài chính – tiền tệ; kết nối con người.

Diễn đàn cấp cao hợp tá.c về “Vành đai và Con đường” lần thứ nhất được t.ổ ch.ức tại Bắc Kinh, T.Q, từ ngày 14-15/5/2017, với sự tham gia của khoảng 1200 đại biểu từ 100 quốc gia và cá.c t.ổ ch.ức quốc tế. Trong khuôn khổ Diễn đàn, Chủ tịch T.Q Tập Cận Bình đã chủ trì Hội nghị Bàn tròn Thượng đỉnh với sự tham gia của l.ãnh đ.ạo cấp cao và người đứng đầu Chính phủ của 29 quốc gia, Tổng thư ký Liên hợp quốc, Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Chủ tịch Ngân hàng Thế giới.

Đến nay đã có 150 quốc gia và t.ổ ch.ức quốc tế ký kết cá.c thỏa thuận hợp tá.c liên quan đến Sáng kiến “Vành đai và Con đường”, trong đó có việc tăng cường cộng hưởng giữa cá.c sáng kiến liên kết kinh tế ở phạm vi quốc gia và khu vực với Sáng kiến “Vành đai và Con đường”.

Tại Diễn đàn cấp cao hợp tá.c “Vành đai và Con đường” lần thứ nhất, l.ãnh đ.ạo cấp cao 29 quốc gia đã thống nhất về cá.c nguỵên tắc chính của hợp tá.c “Vành đai và Con đường”.

Cá.c nguyên tắc này được thể hiện trong Th.ông cáo chung của Hội nghị bàn tròn Thượng đỉnh Diễn đàn hợp tá.c quốc tế “Vành đai và Con đường” lần thứ nhất gồm: Hợp tá.c dựa trên tinh thần hòa bình, hợp tá.c, cởi mở, minh bạch, bao tr.ùm, bình đẳng, học hỏi lẫn nhau, cùng có lợi và tôn trọng lẫn nhau, th.ông qua đẩy mạnh hợp tá.c trên cơ sở tham vấn rộng rãi và thượng tôn pháp luật, cùng nỗ lực, chia sẻ lợi ích và cơ hội bình đẳng.

Những nguyên tắc định hướng hợp tá.c trên cơ sở phù hợp với luật pháp và chính sá.ch của mỗi nước, bao gồm: Nguyên tắc tham vấn trên cơ sở bình đẳng, tôn trọng mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế, trong đó có tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của cá.c quốc gia; xây dựng kế hoạch hợp tá.c và thúc đẩy cá.c dự án hợp tá.c th.ông qua tham vấn.

Nguyên tắc cùng có lợi, tìm kiếm điểm đồng lợi ích và nền tảng hợp tá.c rộng nhất, có tính đến cá.c quan điểm khá.c nhau của cá.c bên liên quan.

Nguyên tắc hòa hợp và bao tr.ùm, trên cơ sở nhận thức được sự đa dạng về văn hóa và tự nhiên của thế giới, c.ông nhận tất cả cá.c nền văn hóa và văn minh đều có thể đóng góp cho phát triển bền vững.

Nguyên tắc hoạt đ.ộng dựa trên thị trường, nhận thức được vai trò của thị trường và vai trò của doanh ngh.iệp như những chủ thể chính, đồng thời bảo đảm Chính phủ thực hiện vai trò một cá.ch phù hợp và nhấn mạnh tầm quan trọng của quy trình mua sắm c.ông cởi mở, minh bạch và kh.ông phân biệt đối xử.

Nguyên tắc cân bằng và bền vững, trong đó nhấn mạnh tầm quan trọng của việc cá.c dự án phải bảo đảm tính bền vững về kinh tế, xã hội, tài khóa, tài chính và môi trường; thúc đẩy cá.c tiêu chuẩn cao về môi trường, bảo đảm sự cân bằng giữa tăng trưởng kinh tế, tiến bộ xã hội và bảo vệ môi trường.

Việt Nam và Sáng kiến “Vành đai và Con đường”

Thành c.ông của Việt Nam trong c.ông cuộc đổi mới hơn 30 năm qua là kết quả của những nỗ lực cải cá.ch kinh tế trong nước và hội nhập quốc tế. Hiện nay, Việt Nam đang tham gia nhiều cơ chế hợp tá.c thuộc nhiều tầng nấc từ hợp tá.c tiểu vùng, khu vực, cho tới liên khu vực và toàn cầu như: Liên hợp quốc, APEC, ASEM, ASEAN và cá.c cơ chế hợp tá.c tại khu vực Mê Công.

Việt Nam cũng tham gia vào việc hình thành cá.c Hiệp định thương mại thế hệ mới như Hiệp định đối tá.c toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA), Hiệp định Đối tá.c kinh tế toàn diện khu vực (RCEP).

Nhằm phát huy những thành tựu to lớn đã đạt được trong c.ông cuộc Đổi mới và hướng tới mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, c.ông bằng, văn minh, Đảng và Nhà nước Việt Nam tiếp tục thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tá.c và phát triển; đa dạng hóa, đa phương hóa qu.an h.ệ đối ngoại, chủ đ.ộng và tích cực hội nhập quốc tế với phương châm “Việt Nam là bạn, là đối tá.c tin cậy và th.ành v.iên có trá.ch nhiệm của cộng đồng quốc tế” nhằm phục vụ mục tiêu giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, tranh thủ tối đa cá.c nguồn lực bên ngoài để phát triển đất nước, nâng cao đời sống nhân dân; nâng cao vị thế, uy tín của đất nước và góp phần vào sự ngh.iệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Trên tinh thần đó, Việt Nam hoan ngh.ênh cá.c sáng kiến thúc đẩy kết nối và hợp tá.c kinh tế khu vực, trong đó có Sáng kiến “Vành đai và Con đường”. Việc triển khai cá.c sáng kiến trong “Vành đai và Con đường” phải bảo đảm cá.c nguyên tắc hợp tá.c hòa bình, bình đẳng và cùng có lợi, tôn trọng lẫn nhau, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc, hướng đến mục tiêu đóng góp cho sự phát triển và thịnh vượng chung của tất cả cá.c quốc gia.

Tháng 5/2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã tham dự Diễn đàn hợp tá.c quốc tế về Sáng kiến “Vành đai và Con đường” lần thứ nhất và có phát biểu quan trọng thể hiện quan điểm của Việt Nam về cá.c nguyên tắc mà hợp tá.c cần bảo đảm để đóng góp cho hòa bình, ổn định, thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Tháng 11/2017, nhân chuyến thăm chính thức cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch T.Q Tập Cận Bình tới Việt Nam, hai nước đã ký Bản ghi nhớ cấp Chính phủ về thúc đẩy kết nối khuôn khổ “Hai hành lang, một vành đai” với Sáng kiến “Vành đai và Con đường” của T.Q. Hai bên đang trong quá trình thảo luận để xây dựng kế hoạch chung về thực hiện Bản ghi nhớ.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tham dự Diễn đàn “Vành đai và Con đường” lần thứ hai trong bối cảnh qu.an h.ệ hai nước tiếp tục duy trì đà phát triển ổn định và đạt những tiến triển mới, tích cực. Cá.c chuyến thăm và tiếp xúc giữa l.ãnh đ.ạo cấp cao hai nước được tiến hành thường xuyên, góp phần củng cố tin cậy chính trị giữa hai bên. Cá.c cơ chế giao lưu, hợp tá.c ở cá.c cấp, ngành, địa phương tiếp tục được triển khai hiệu quả. Quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư, du lịch giữa hai nước tiếp tục có bước phát triển thực chất, giao lưu nhân dân được tích cực thúc đẩy. Chuyến thăm nhằm thúc đẩy hợp tá.c cùng có lợi, phục vụ c.ông cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN)

Load More In Thế giới

Leave a Reply

Check Also

Vội vã mở cửa kinh tế, nhiều nước có thể chịu đỉnh dịch Covid-19 thứ 2

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) c.ảnh b.áo đỉnh dịch thứ hai, nguy hiểm hơn cả làn sóng lây nh…