Home Pháp luật Đô đốc Nguyễn Văn Hiến từng đề xuất bá.n 16.000 m2 đất quốc phòng cho BĐS Bản Việt

Đô đốc Nguyễn Văn Hiến từng đề xuất bá.n 16.000 m2 đất quốc phòng cho BĐS Bản Việt

18 min read
0
0
95

“Việc bỏ ra c.ô.ng sức, tài chính của CTCP BĐS Bản Việt cũng như CTCP BĐS Riverside Park trong hơn 2 năm qua đã th.ể h.iện quyết tâm mong m.uốn được th.ực h.iện dự á.n tại khu đất số 448B Nguyễn Tất Thành”, c.ô.ng văn của Bộ Quốc phòng do cựu Thứ trưởng kiêm Đô đốc Nguyễn Văn Hiến ký nêu rõ.

Đô đốc Nguyễn Văn Hiến mắc nhiều s.ai ph.ạm rất ngh.iêm trọng, trong đó v.i ph.ạm cá.c qu.y đ.ịnh ph.áp l.uật về quản lý, sử d.ụng đất đai, đ.ầu tư xây dựng đối với 10 khu đất quốc phòng

Như đã đưa tin, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa qu.yết đ.ịnh th.i h.ành k.ỷ l.uật đối với ô.ng Nguyễn Văn Hiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Tư lệnh Quân chủng Hải quân.

????????????????????????????????????
K.ỷ l.uật nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến

Cụ thể, Thủ tướng qu.yết đ.ịnh th.i h.ành k.ỷ l.uật bằng hình thức xóa tư cá.ch nguyên Tư lệnh Quân chủng Hải quân đối với ô.ng Nguyễn Văn Hiến, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Tư lệnh Quân chủng Hải quân do đã có những v.i ph.ạm, kh.uyết đ.iểm rất ngh.iêm trọng trong thời gian giữ chức v.ụ Tư lệnh Quân chủng Hải quân và B.ộ Ch.ính tr.ị đã th.i h.ành k.ỷ l.uật về Đ.ảng.

Trước đó, theo th.ô.ng báo của B.ộ Ch.ính tr.ị, trong thời gian giữ cương vị Phó B.í th.ư Đ.ảng ủy, Tư lệnh Quân chủng Hải quân, ô.ng Nguyễn Văn Hiến chịu trá.ch nhiệm về những v.i ph.ạm, kh.uyết đ.iểm ngh.iêm trọng của Ban Thường v.ụ Đ.ảng ủy Quân chủng Hải quân trong triển kh.ai, t.ổ ch.ức th.ực h.iện nghị quyết của c.ơ qu.an này về c.ô.ng tá.c quản lý, sử d.ụng đất quốc phòng do Quân chủng Hải quân quản lý.

Ông Nguyễn Văn Hiến cũng chịu trá.ch nhiệm chính về những v.i ph.ạm, kh.uyết đ.iểm của Quân chủng Hải quân và trá.ch nhiệm c.á nh.ân về v.i ph.ạm, kh.uyết đ.iểm như: Thực hiện kh.ô.ng đúng th.ẩm qu.yền, v.i ph.ạm cá.c qu.y đ.ịnh ph.áp l.uật về quản lý, sử d.ụng đất đai, đ.ầu tư xây dựng đối với 10 khu đất quốc phòng; v.i ph.ạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc của Đ.ảng ủy Quân chủng Hải quân, buô.ng lỏng l.ãnh đ.ạo, chỉ đạo, thiếu trá.ch nhiệm k.iểm tr.a, giá.m s.át trong c.ô.ng tá.c quản lý, sử d.ụng cá.c khu đất quốc phòng…

V.i ph.ạm, kh.uyết đ.iểm của ô.ng Nguyễn Văn Hiến là rất ngh.iêm trọng, làm thiệt h.ại lớn về tiền, t.ài s.ản của Nhà nước và Quân đội, để một số cá.n bộ, đảng viên trong Quân chủng Hải quân b.ị kh.ởi t.ố, đ.iều tr.a và x.ử l.ý h.ình s.ự, ả.nh h.ưởng x.ấu đến uy tín của t.ổ ch.ức đảng, Quân đội và c.á nh.ân ô.ng.


448B Nguyễn Tất Thành (Quận 4, TP.HCM) là tr.ụ s.ở Tr.ường Trung học Kỹ thuật Hải quân
Đất vàng Quận 4

Mời đọc thêm: Bất đ.ộng sản Bản Việt và ‘mối tình’ dang dở với 16.000 m2 ‘đất vàng’ Quận 4

Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, trước khi nghỉ hưu vào năm 2016, cựu Thứ trưởng Bộ Quốc phòng kiêm Đô đốc Hải quân Nguyễn Văn Hiến ngày 23/12/2015 đã ký c.ô.ng văn đ.ề ngh.ị Thủ tướng Chính phủ cho phép bá.n chỉ định kh.ô.ng qua đấu giá khu đất 448B Nguyễn Tất Thành (Quận 4, TP.HCM) cho CTCP BĐS Riverside Park – c.ô.ng ty c.on của CTCP Bất đ.ộng sản Bản Việt – pháp nhân do v.ợ ch.ồng b.à Nguyễn Thanh Phượng (Th.ành v.iên HĐQT VietCapital Bank) nắm 84%.

“Đơn vị chủ quản của CTCP BĐS Riverside Park là CTCP BĐS Bản Việt đã liên hệ làm việc với Quân chủng Hải quân từ thá.ng 4/2013 đến nay và luôn th.ể h.iện quyết tâm, mong m.uốn được triển kh.ai dự á.n đ.ầu tư trên khu đất số 448B Nguyễn Tất Thành theo trình tự qu.y đ.ịnh của ph.áp l.uật. Việc bỏ ra c.ô.ng sức, tài chính của CTCP BĐS Bản Việt cũng như CTCP BĐS Riverside Park trong hơn 2 năm qua đã th.ể h.iện quyết tâm mong m.uốn được th.ực h.iện dự á.n tại khu đất số 448B Nguyễn Tất Thành”, c.ô.ng văn do Đô đốc Nguyễn Văn Hiến ký nêu rõ.

Về v.ụ việc này, Bộ Tài chính ngày 11/8/2015 có c.ô.ng văn số 10964/BTC-QLCS gửi Văn phòng Chính phủ, đồng ý với đ.ề ngh.ị của Bộ Quốc phòng về việc chuyển mục đích sử d.ụng 16.000 m2 đất quốc phòng do Quân chủng Hải quân quản lý tại Quận 4, TP.HCM (nếu phù hợp quy hoạch của Thành phố) để th.ực h.iện bá.n t.ài s.ản gắn liền với đất và chuyển nhượng quyền sử d.ụng đất. Tuy nhiên, với đề xuất bá.n chỉ định cho nhà đ.ầu tư (CTCP BĐS Riverside Park), Bộ Tài chính lưu ý việc bá.n t.ài s.ản trên đất, chuyển nhượng quyền sử d.ụng đất được th.ực h.iện th.ô.ng qua hình thức đấu giá th.eo qu.y đ.ịnh của ph.áp l.uật về bá.n đấu giá.

“Cô.ng văn số 5781 ngày 4/7/2015 của Bộ Quốc phòng kh.ô.ng nêu lý do và sự cần thiết phải bá.n chỉ định. Vì vậy, Bộ Tài chính đ.ề ngh.ị Văn phòng Chính phủ đ.ề ngh.ị Bộ Quốc phòng b.áo c.áo bổ sung sự cần thiết bá.n chỉ định cho nhà đ.ầu tư để có cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ x.em x.ét, qu.yết đ.ịnh th.eo qu.y đ.ịnh của ph.áp l.uật”, c.ô.ng văn do Thứ trưởng Bộ Tài chính lúc đó là ô.ng Nguyễn Hữu Chí nêu rõ quan điểm.

Về thực trạng khu đất 448B Nguyễn Tất Thành, theo Quyết định phê duyệt kế hoạch sử d.ụng đất năm 2018 của Quận 4, lô đất 16.000 m2 nằm nhìn ra Sô.ng Sài Gòn vẫn là đất phục v.ụ cho mục đích quốc phòng.

Trước thương v.ụ bất thành tại Quận 4, 11.975 m2 đất quốc phòng có vị trí đặc biệt đắc địa tại 3A-3B Tôn Đức Th.ắng (Quận 1) đã về tay nh.óm nhà đ.ầu tư Bản Việt.

An Dương, theo Nhà đ.ầu tư

Load More In Pháp luật

Leave a Reply

Check Also

Bắt được hung thủ nổ súng tại sòng bạc ở Củ Chi làm 4 người t.ử v.ong

Hung thủ nổ súng tại sòng bạc ở huyện Củ Chi (TP.HCM) được xác định đang công tác tại Công…