Home Kinh tế Dùng nước sô.ng Hồng để làm sạch sô.ng Tô Lịch là ‘rẻ nhất, t.ối ưu nhất’

Dùng nước sô.ng Hồng để làm sạch sô.ng Tô Lịch là ‘rẻ nhất, t.ối ưu nhất’

13 min read
0
0
77

Cho nước sô.ng Hồng vào hồ Tây, sau đó xả vào sô.ng Tô Lịch để làm sạch “dòng sô.ng ch.ế.t” này là phương á.n được l.ãnh đ.ạo Cô.ng ty TNHH MTV th.oát nước Hà Nội cho là rẻ và t.ối ưu nhất.


Lãnh đạo Cô.ng ty th.oát nước Hà Nội cho rằng bổ cập nước sô.ng Hồng làm sạch Tô Lịch là phương á.n rẻ và t.ối ưu nhất
Ảnh Vũ Hân

Liên quan đến tranh luận xung quanh phương pháp làm sạch sô.ng Tô Lịch, đặc biệt sau v.ụ Hà Nội xả nước Hồ Tây làm “tr.ôi” thành quả thử ngh.iệm của cá.c chuyên gia Nhật Bản, chiều 13.8, l.ãnh đ.ạo Cô.ng ty TNHH MTV th.oát nước Hà Nội và Sở Xây dựng Hà Nội đã trả lời câu hỏi của ph.óng viên về việc này.

Theo ô.ng Võ Tiến Hùng, Tổng giám đốc Cô.ng ty TNHH MTV th.oát nước Hà Nội, chế phẩm Redoxy-3C (mà Hà Nội đặt riêng và do một doanh ngh.iệp phân phối đ.ộc quyền) đã được thí điểm thành c.ô.ng và triển kh.ai làm sạch 100% số hồ của Hà Nội.

Phản hồi đ.ề ngh.ị so sá.nh chất lượng và giá cả Redoxy -3C với phương pháp chuyên gia Nhật thử ngh.iệm, ô.ng Võ Tiến Hùng cho biết, đến 17.9 này doanh ngh.iệp mới c.ô.ng b.ố chất lượng thử ngh.iệm, còn giá thành là chưa rõ.

“Quan điểm của Hà Nội là hết sức trân trọng cá.c ý tưởng thử ngh.iệm, t.ổ ch.ức triển kh.ai thí điểm. Chúng tôi được thành phố giao đón tiếp 5 đoàn đến đ.á.nh giá, thí điểm x.ử l.ý ô nh.iễm sô.ng hồ và đã tạo điều kiện t.ối đa, nhưng chưa đạt theo y.êu c.ầu. Đương nhiên, phương pháp nào t.ốt và rẻ là sẽ được lựa chọn. Tôi nghĩ như vậy, dù chúng tôi chỉ là đ.ơn v.ị th.ực h.iện”, ô.ng Hùng nói.

Đẩy ô nh.iễm xuống hạ lưu?

Cũng theo ô.ng Hùng, hiện Hà Nội rất quan tâm đến việc cải thiện nước sô.ng Tô Lịch và th.ực h.iện song song nhiều giải pháp, trong đó có việc tá.ch nước thải đ.ưa v.ề trạm x.ử l.ý Yên Xá chứ kh.ô.ng xả thẳng ra sô.ng, dự kiến 4, 5 năm n.ữa sẽ xong; xây dựng trạm x.ử l.ý nước thải Yên Xá; đồng ý cho phía Nhật Bản vào thử ngh.iệm; ngh.iên c.ứu bổ cập nước sô.ng Hồng vào hồ Tây, từ hồ Tây xả nước ra sô.ng Tô Lịch.

“Đây là dự á.n được nhiều ng.ười quan tâm. Chúng tôi đã hội thảo với cá.c nhà kh.oa học thì tất cả đều đ.á.nh giá cao dự á.n này, vì để c.ải t.ạo bền vững thì phải có sự thay đổi nước. Hồ phải có nước ra nước vào, sô.ng phải có dòng chảy. Nguồn dồi dào nhất, gần nhất, dễ x.ử l.ý nhất là sô.ng Hồng. Kể cả sau dự á.n tá.ch nước thải về trạm x.ử l.ý Yên Xá r.ồi bổ cập l.ại cũng chỉ tạo được dòng chảy 30 – 40 cm, nên vẫn phải bổ cập nước từ sô.ng Hồng vào hồ Tây, sau đó bổ cập cho sô.ng Tô Lịch. Đây là lợi ích kép. Thành phố đang giao cá.c sở thẩm tra, nếu được sẽ phê duyệt”, ô.ng Hùng nói.

Báo chí “truy vấn”: với phương pháp này Hà Nội sẽ d.ồn nước thải xuống hạ lưu và cá.c tỉnh cuối nguồn như Hà Nam sẽ phải gá.nh ô nh.iễm cho Thủ đô?.

Trả lời câu hỏi này, ô.ng Võ Tiến Hùng cho biết: “Hà Nội sẽ kh.ô.ng để nước thải vào sô.ng Tô Lịch n.ữa mà đ.ưa v.ề trạm Yên Xá (dự kiến 4 năm n.ữa xây dựng xong). Chúng tôi cũng đã làm việc với cá.c tỉnh hạ lưu là đóng đ.ập l.ại, dùng trạm bơm để ngăn nước thải g.ây ô nh.iễm chảy xuống. Mặt khá.c, khi kh.ô.ng bổ cập thì nước sô.ng Tô Lịch vẫn cứ chảy xuống hạ lưu chứ kh.ô.ng phải là kh.ô.ng. Bổ cập nước thì đương nhiên nước thải sẽ được pha loãng, vẫn đỡ hơn nước thải chưa được pha loãng”.

Về kinh phí cho dự á.n này, sau khi ph.óng viên lặp l.ại câu hỏi lần thứ 3, ô.ng Võ Tiến Hùng mới cho biết: “Kinh phí hiện nay chúng tôi đang xây dựng, khoảng hơn 150 tỉ. Đây là phương á.n rẻ nhất và t.ối ưu nhất”.

Vũ Hân, theo Thanh Niên

Load More In Kinh tế

Leave a Reply

Check Also

Gần 12.000 người Trung Quốc đang ở Đà Nẵng, nguy cơ dịch virus Corona xâm nhập

TPO – Tại các cửa khẩu và cơ sở y tế trên địa bàn Đà Nẵng đã ghi nhận 41 trường hợp …