Home Kinh tế Giải quyết quyền lợi ngoài ranh Thủ Thiêm: Kh.ô.ng thể dựa vào giá thị trường thả n.ổi

Giải quyết quyền lợi ngoài ranh Thủ Thiêm: Kh.ô.ng thể dựa vào giá thị trường thả n.ổi

13 min read
0
0
66

Đó là khẳng định của ô.ng Võ Văn Hoan, Phó ch.ủ t.ịch UBND TP.HCM khi chủ trì họp báo về kế hoạch gi.ải qu.yết l.iên qu.an đến cá.c khiếu nại ở Thủ Thiêm vào chiều nay 14.8.


Ông Võ Văn Hoan, Phó ch.ủ t.ịch UBND TP.HCM, chủ trì họp báo
ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Thủ Thiêm theo quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt có quy mô diện tích 930 ha. Trong quá trình TP.HCM triển kh.ai xây dựng khu đô thị mới này, có việc th.u h.ồi 4,3 ha ở khu phố 1, P.Bình An (Q.2). Thanh tra Chính phủ x.á.c định khu 4,3 ha này nằm ngoài ranh quy hoạch Thủ Thiêm; và theo x.á.c định của UBND TP.HCM có 331 hộ dân trước đây có nhà đất ở khu 4,3 ha b.ị ả.nh h.ưởng.

Do nằm ngoài ranh Thủ Thiêm, nên sau khi có k.ết l.uận của Thanh tra Chính phủ, TP.HCM tập trung gi.ải qu.yết chính sá.ch h.ỗ tr.ợ, tái định cư để đ.ảm b.ảo quyền lợi chính đ.á.ng, ổn định cuộc sống cho cá.c hộ dân l.iên qu.an.

Ông Võ Văn Hoan nói về cá.ch tính giá đền bù cho cá.c hộ dân trong 4,3 hecta b.ị giải tỏa sai trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Đối với vấn đề “b.ồi th.ường thiệt h.ại vô hình” (thiệt h.ại về t.inh th.ần, kh.ó kh.ăn trong cuộc sống… do ả.nh h.ưởng quy hoạch), ô.ng Võ Văn Hoan cho rằng “thành phố rất chia sẻ, tuy nhiên gi.ải qu.yết vấn đề này thế nào quá kh.ó, cũng mong b.à c.on chia sẻ. Về quyền lợi nhà đất, chính quyền thành phố đã có sự nỗ lực để gi.ải qu.yết thấu tình đạt lý cho ng.ười dân”.

Về chính sá.ch gi.ải qu.yết cho khu vực 4,3 ha mà báo chí đặt ra tại buổi họp báo, ô.ng Võ Văn Hoan khẳng định đã đủ c.ăn c.ứ ph.áp l.ý x.á.c định 4,3 ha nằm ngoài ranh Thủ Thiêm. Dựa trên nhiều h.ồ s.ơ, bản đồ… mới x.á.c định được 4,3 ha nằm ngoài ranh. Việc x.á.c định ngoài ranh là cả một quá trình, vì vậy việc x.ử l.ý có chậm.

“Nếu đo đúng 4,3 ha thì có một phần hộ dân b.ị thiệt thòi, vì vậy thành phố chọn phương á.n đ.ảm b.ảo a.n t.oàn, x.á.c định khoảng 4,39 ha. Chúng tôi lấy t.im của 3 c.on đường để x.á.c định ra c.on số 4,39 ha. Quan điểm thành phố rõ ràng đó là kh.ô.ng để ng.ười dân chịu thiệt thòi. UBND Q.2 đã chuẩn b.ị, đã làm việc từng hộ dân để tạo ra sự đồng thuận. Cuối thá.ng này th.ô.ng qua chính sá.ch b.ồi th.ường đầy đủ, đây là chính sá.ch rất t.ốt, th.ể h.iện áp d.ụng một hệ số quy đổi có lợi cho ng.ười dân”, ô.ng Hoan nhấn mạnh.

Chính quyền thành phố đã có sự nỗ lực để gi.ải qu.yết thấu tình đạt lý cho ng.ười dân
Ông Võ Văn Hoan

“Tìm cá.ch có lợi cho dân”

Phó ch.ủ t.ịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan nói về việc x.á.c định ranh 4,3 hecta ngoài quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm

Về cá.ch tính h.ỗ tr.ợ, tái định cư, ô.ng Võ Văn Hoan nói: “Khi TP.HCM làm, thì càng làm càng thấy ph.ức t.ạp, đất này đất ngoài ranh thì phải đền bù cho dân, làm sao giá b.ồi th.ường của ngày hô.m nay, chứ kh.ô.ng phải giá của mười mấy năm trước. Nếu áp d.ụng giá thị trường thả n.ổi kh.ô.ng k.iểm s.oát, thì vô chừng; đứng về phía quản lý nhà nước, thành phố kh.ô.ng thể làm được, bởi b.ồi th.ường là phải có cơ sở ph.áp l.uật, tìm cá.ch có lợi cho dân, kh.ô.ng thể dựa vào giá thị trường (nhà đất) thả n.ổi”.

Nhiều gia đình ở Thủ Thiêm b.ị ả.nh h.ưởng về nhà đất bởi quá trình triển kh.ai quy hoạch khu đô thị mới này

NGỌC DƯƠNG

Theo ô.ng Võ Văn Hoan, TP.HCM tính toá.n giá thị trường kh.ô.ng k.iểm s.oát để x.á.c định giá b.ồi th.ường, mua nhà, mua nền kh.ô.ng k.iểm s.oát (giá thị trường thả n.ổi). Tiếp đến làm đ.ơn giá b.ồi th.ường th.eo qu.y đ.ịnh, quy đổi ra nền đất và nền nhà giá định cư. Khi quy đổi về cơ bản ng.ười dân có lợi, chứ kh.ô.ng thiệt thòi gì.

Ông Hoan nêu ví d.ụ: 1 m2 200 triệu, thì có 1 m2 nhà và đất ở vị trí khá.c mà giá kh.ô.ng chênh lệch nhiều. Tức là đ.ơn giá b.ồi th.ường là đ.ơn giá của nhà nước; còn phần quy đổi nền đất, nền nhà cũng theo giá nhà nước. Hệ số quy đổi dường như ngang nhau, có lợi cho dân.

Theo ô.ng Hoan, UBND Q.2 nên cho ng.ười dân xem đ.ơn giá để ng.ười dân thấu hiểu và thấy quyền lợi họ nh.ận được.

Trung Hiếu – Ngọc Lê, theo Thanh Niên

Load More In Kinh tế

Leave a Reply

Check Also

Day dứt từ các vụ án xử cựu quan chức

VOV.VN – Gián tiếp đẩy cấp dưới vào cảnh tù tội, trong số các bị cáo có nhiều người …