Home Kinh tế Giao rừng đặc dụng Tam Đảo cho doanh ngh.iệp là điều quá bất thường

Giao rừng đặc dụng Tam Đảo cho doanh ngh.iệp là điều quá bất thường

30 min read
0
0
216

Trên cả nước, hiện có rất nhiều dự á.n mang danh c.ải t.ạo, tôn tạo hoặc phát triển du lịch, nhưng b.ản ch.ất chỉ là những dự á.n bất đ.ộng sản.

l.uật s.ư Trương Anh Tú – chủ t.ịch TAT Law Firm, một trong những người lên tiếng khá mạnh về hiện trạng lấn sông trên toàn quốc – lại là bên mở đ.ầu buổi trao đổi với chúng tôi bằng câu hỏi: “Nhà báo cho biết dự á.n ở Tam Đảo có quy m.ô và t.ính ch.ất như thế nào?”.

ph.óng viên: Theo qu.yết đ.ịnh 2992/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về phê duyệt b.áo c.áo đ.á.nh giá tá.c đ.ộng môi trường (ĐTM), dự á.n “Khu du lịch sinh thái Tam Đảo II – Bến Tắm – Thá.c 75 thuộc Vườn Quốc gia Tam Đảo” có quy m.ô 385,5ha đất rừng đặc dụng (thuộc cá.c xã Đạo Trù, Đại Đình, Tam Quan, H.Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc) được giao cho chủ đ.ầu tư thuê để kinh doanh du lịch sinh thái trên cơ sở chấp thuận về chủ trương của Thủ tướng Chính phủ từ năm 2015.

l.uật s.ư Trương Anh Tú

b.ản ch.ất chỉ là những dự á.n bất đ.ộng sản

l.uật s.ư Trương Anh Tú: Tôi thấy trong những năm qua, công tá.c b.ảo v.ệ rừng nói riêng, b.ảo v.ệ tài nguyên quốc gia nói chung, còn nhiều bất cập. Trên cả nước, hiện có rất nhiều dự á.n mang danh c.ải t.ạo, tôn tạo hoặc phát triển du lịch nhưng dưới lăng kính của người làm công tá.c ngh.iên c.ứu ph.áp l.uật, tôi đ.á.nh giá, b.ản ch.ất đây chỉ là những dự á.n bất đ.ộng sản được khoá.c lên mình nhiều “cái áo” khá.c nhau mà thôi.

* Thưa ông, rừng đặc dụng có thể hiểu là những tài nguyên bất khả x.âm ph.ạm đối với sự tồn vong và phát triển bền vững của quốc gia?

– Môi trường Vườn Quốc gia Tam Đảo chính là rừng đặc dụng. Luật b.ảo v.ệ và phát triển rừng x.á.c định, rừng đặc dụng là một trong cá.c loại rừng được ưu tiên b.ảo v.ệ cao nhất. Mang cái tên như thế ch.o th.ấy, luật x.á.c định nh.iệm v.ụ trọng tâm là b.ảo v.ệ những cá.nh rừng cho quốc gia chứ không chỉ có điều chỉnh hoạt đ.ộng về rừng.

Mục tiêu thứ hai còn là phát triển rừng. Tại sao? Trong suốt những năm ch.iến tr.anh và về sau này, chúng ta đã tàn phá thiên nhiên, tàn phá những cá.nh rừng n.ặng n.ề. Tôi nhớ từ năm 1993, Chính phủ đã có chỉ thị đóng cửa rừng để ch.ặn đứng việc h.ủy hoại môi trường sống của chúng ta.

Từ đó trở đi, chúng ta qu.yết l.iệt trồng rừng. Có thời kỳ, nhiều dự á.n trồng lại hàng triệu héc-ta rừng, phủ xanh đất tr.ống, đồi trọc trên cả nước.

Có thể thấy, t.inh th.ần b.ảo v.ệ và phát triển rừng là không thay đổi, từ khái niệm về rừng đặc dụng cho đến quy trình giao, sử dụng, b.ảo v.ệ và phát triển.

* Đối với Tam Đảo, hàng trăm héc-ta rừng đặc dụng đã được duyệt cho mục đích du lịch sinh thái, liệu có thể được chấp nh.ận như là sự góp phần phát triển kinh tế – x.ã h.ội không, thưa l.uật s.ư?

– Theo góc nhìn của tôi, không nói tất cả, nhưng hầu hết cá.c dự á.n, hễ cứ quai đê lấn biển, bạt núi ngăn sông trong thời đại hiện nay về cơ bản là những hình thức h.ủy hoại tài nguyên thiên nhiên, cảnh quan quốc gia. Và Nhà nước cần phải đ.á.nh giá lại toàn thể những dự á.n này.

Chúng ta có trá.ch nhiệm giữ gìn những cảnh quan thiên nhiên chung cho đất nước, cho thế hệ mai sau, không cho phép những chủ đ.ầu tư L.ợi d.ụng việc phát triển kinh tế – x.ã h.ội để tr.ục l.ợi trên những tài nguyên thiên nhiên quốc gia như thế được.

Dự á.n Tam Đảo những ngày qua g.ây xôn xao dư luận cả nước. Phải thấy rằng, việc phát triển kinh tế – x.ã h.ội là điều rất cần thiết. Đ.ảng, Nhà nước kêu gọi, x.ã h.ội có nhu cầu và cá.c chủ đ.ầu tư th.am gia cùng Nhà nước, nhân dân để kh.ai thá.c t.ốt tài nguyên thiên nhiên quốc gia, th.úc đẩy kinh tế cá.c địa phương. Tuy nhiên, bên cạnh đó, chúng ta cũng đã x.á.c định không đ.á.nh đổi môi trường lấy những lợi ích kinh tế trước mắt kia mà.

* Ông có thể nói rõ ý kiến của mình?

– Tôi xin nói thẳng, không phải dự á.n nào cũng mang lại lợi ích kinh tế cho x.ã h.ội, cho đất nước. Một dự á.n phân lô bá.n nền hay bạt núi ngăn sông thì lợi ích chính thuộc về chủ đ.ầu tư, Nhà nước chỉ được một phần rất hạn chế, trong khi nhân dân thì bị m.ất rất nhiều thứ mà không thể nào lấy lại được.

Như Tam Đảo, phải x.á.c định là khu vực rừng đặc dụng quốc gia được Luật b.ảo v.ệ và phát triển rừng x.á.c định đặc biệt ưu tiên bảo tồn. Mọi h.ành v.i tá.c đ.ộng đều có khả năng g.ây t.ổn h.ại đến rừng, đến môi trường. Cho nên, phải hết sức cẩn trọng trong vấn đề quản lý, kh.ai thá.c và đặc biệt là chuyển đổi mục đích sử dụng của rừng.

Chính vì thế, Luật b.ảo v.ệ và phát triển rừng năm 2016 đã thay đổi về th.ẩm qu.yền; từ thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh, thành phố nơi có rừng, nay bổ sung thêm quy định, việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng có diện tích từ 50ha trở lên phải hỏi ý kiến Quốc hội, chứ không phải cá.c bộ, ban, ngành hay chính quyền địa phương tự ý cho phép những dự á.n đó.

Tôi không thể hiểu tại sao lại có thể cấp phép cho một doanh ngh.iệp kh.ai thá.c, xây dựng trên rừng đặc dụng quốc gia như vậy. Ở góc nhìn của tôi, việc này không phù hợp, tá.c đ.ộng x.ấu, tiêu cực đến cảnh quan, môi trường, cụ thể ở đây là Vườn Quốc gia Tam Đảo.

qu.yết đ.ịnh phê duyệt b.áo c.áo đ.á.nh giá tá.c đ.ộng môi trường của dự á.n Khu du lịch sinh thái Tam Đảo II – Bến Tắm – Thá.c 75 thuộc Vườn Quốc gia Tam Đảo

* Theo qu.yết đ.ịnh phê duyệt ĐTM của Bộ Tài nguyên và Môi trường, chủ dự á.n là Công ty cổ phần Thương mại Sông Hồng Thủ Đô. qu.yết đ.ịnh này được th.ứ tr.ưởng Võ Tuấn Nhân ký ngày 26/12/2016 thì một ngày sau (27/12), dự á.n đã được khởi công. Đặc biệt, trang web của Trung tâm thông t.in – Xúc tiến du lịch tỉnh Vĩnh Phúc còn nói rõ, UBND tỉnh Vĩnh Phúc ph.ối h.ợp với Tập đoàn Sun Group t.ổ ch.ức lễ khởi công dự á.n Khu du lịch sinh thái Tam Đảo II, hạng mục nhà ga đi cáp treo…

– Với tư cá.ch là người làm công tá.c ph.áp l.uật có quan tâm cá.c vấn đề kinh tế – x.ã h.ội, tôi khẳng định, trong lĩnh vực bất đ.ộng sản, những năm qua, có hiện tượng chuyển nhượng, mua bá.n lòng vòng tư cá.ch chủ đ.ầu tư. Cá.c chủ đ.ầu tư th.ực hiện những thủ tục hành chính ban đ.ầu rồi chuyển nhượng qua tay nhiều người, nhiều doanh ngh.iệp.

Phía sau nó, ai cũng hiểu rằng, có cá.c vấn đề “hậu trường” rất ph.ức t.ạp. Nó có thể quá sức tưởng tượng của những người bình thường như chúng ta, mà cũng có thể chúng ta không tiện nói ra.

Dù người ta m.uốn nói gì thì nói, trong góc nhìn cá nh.ân, tôi đ.á.nh giá đây chỉ là một dự á.n bất đ.ộng sản. Thế thì với cá.c dự á.n này, họ đều đã xây dựng những kế hoạch vô cùng kh.oa học, chu đ.áo, trong thời gian dài… Những d.iễn b.iến liên tiếp nhau như vậy (ngày 26 phê duyệt, ngày 27 khởi công) cũng không nằm ngoài những ý kiến của tôi, rằng có rất nhiều vấn đề “hậu trường” mà chúng ta không thể biết hết được, không thể đoá.n định được. Bất đ.ộng sản là một vòng tuần hoàn khép kín, nó không giống những loại giao dịch làm ăn khá.c, mà là thứ “làm ăn đặc biệt” tại Việt Nam hiện nay.

Ngày 26/12/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt b.áo c.áo đ.á.nh giá tá.c đ.ộng môi trường của dự á.n Tam Đảo II cho Công ty Sông Hồng Thủ Đô thì ngày 27/12/2016 tập đoàn Sun Group t.ổ ch.ức lễ khởi công dự á.n này.

Riêng việc “giao rừng” đã hàm chứa sự bất ổn

* Thưa l.uật s.ư, nếu xem kỹ ở phần c.ăn c.ứ ph.áp l.ý, qu.yết đ.ịnh 2992/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ c.ăn c.ứ Luật b.ảo v.ệ môi trường, Luật Đa dạng sinh học chứ không hề c.ăn c.ứ Luật b.ảo v.ệ và phát triển rừng. Phải chăng do lúc đó, luật này chưa có hiệu lực?

– Tôi cũng băn khoăn như thế. Nhưng nên nhớ, luật này đã ra đời từ năm 1991. Qua hai lần sửa đổi, bổ sung (năm 2004 và gần đây nhất là 2016), thì t.inh th.ần ph.áp l.uật không thay đổi. Một khi đã “đ.ộng chạm” đến rừng mà không c.ăn c.ứ vào cá.c quy định có liên qu.an thì rõ ràng đã phản á.nh góc nhìn chưa đầy đủ, toàn diện về dự á.n của bộ này.

* Mặc dù trong qu.yết đ.ịnh 2992/QĐ-BTNMT có nêu ra rất nhiều điểm nhằm “lưu ý” chủ đ.ầu tư đối với trá.ch nhiệm b.ảo v.ệ môi trường nhưng đây là rừng đặc dụng. Điều này có trái quy định hay không?

– Tôi chưa x.á.c định qu.yết đ.ịnh này có trái quy định ph.áp l.uật hay không. Tuy nhiên, với tư cá.ch một công dân, tôi cho rằng, với những văn bản như thế, dù có thể hiện sự “quan tâm s.âu sắc”, “trá.ch nhiệm to lớn của cơ qu.an ch.ức năng trong công tá.c b.ảo v.ệ rừng” nhưng nó ch.o th.ấy chỉ là “lý thuyết”, bởi riêng việc giao rừng cho doanh ngh.iệp đã là điều quá bất thường. Rừng đặc dụng mà giao cho doanh ngh.iệp kh.ai thá.c đã hàm chứa điều gì đó bất ổn. Nên cho dù anh có nói gì, anh “quan tâm s.âu sắc” gì, “y.êu cầu tuân thủ” gì trong văn bản đó, đều không có nhiều giá trị.

* Xin cảm ơn l.uật s.ư.

nh.óm ph.óng viên (th.ực hiện), theo phụ n.ữ online 

Load More In Kinh tế

Leave a Reply

Check Also

Trung tướng Tô Ân Xô: Ông Phạm Nhật Vượng không nằm trong danh sách cấm xuất cảnh

‘Tôi khẳng định, đến giờ phút này, ông Phạm Nhật Vượng (Chủ tịch Tập đoàn Vingroup) …