Home Góc nhìn Giờ thì kh.ô.ng chỉ ng.ười dân quanh Rạng Đô.ng l.o s.ợ

Giờ thì kh.ô.ng chỉ ng.ười dân quanh Rạng Đô.ng l.o s.ợ

16 min read
0
0
204

Cái vô trá.ch nhiệm t.àn b.ạo nhất ở một ng.ười l.ãnh đ.ạo, một nh.óm đại diện chính quyền chính là luôn c.uống cuồng, phô diễn một thứ trá.ch nhiệm về m.ình, từ m.ình, cho m.ình mà để mặc nhân dân.

Sau một ngày x.ảy r.a v.ụ ch.áy nhà kho c.ô.ng ty c.ổ phần Bóng đ.èn, phích nước Rạng Đô.ng, ngày 29/8, UBND quận Thanh Xuân ra c.ô.ng văn khuyến cáo ng.ười dân, trong đó có cá.c b.iện ph.áp đ.ề ph.òng và b.ảo v.ệ S.ức kh.ỏe.

Ngày 30/8, l.ãnh đ.ạo quận t.úc tr.ực cùng phường, đốc th.úc quá trình th.ực h.iện cá.c b.iện ph.áp trong c.ô.ng văn khuyến cáo. ch.ủ t.ịch UBND TP.Hà Nội đích thân xuống h.iện tr.ường, nắm tình hình S.ức kh.ỏe nhân dân, chỉ đạo cá.c cơ qu.an ch.ức năng làm việc với c.ô.ng ty Rạng Đô.ng.

Ông cũng là ng.ười chủ đ.ộng đ.ề ngh.ị ph.ối h.ợp cùng V.iện S.ức kh.ỏe và Môi Tr.ường (Bộ Y tế), Trung tâm Quan trắc môi Tr.ường miền Bắc (Tổng cục Môi Tr.ường – Bộ Tài nguyên và Môi Tr.ường) cũng như bước đ.ầu “cậy nhờ” V.iện Hóa học Môi Tr.ường qu.ân s.ự (Binh chủng Hóa học, Bộ Quốc phòng) để tiến hành quan trắc, phân tích tổng hợp dữ liệu, sớm lên phương á.n x.ử l.ý trước mắt lẫn lâu dài.

Ngày 31/8, trong đoàn khảo sát của Tổng cục Môi Tr.ường, ch.ủ t.ịch UBND TP.Hà Nội và Phó tổng C.ục tr.ưởng Tổng cục Môi Tr.ường đều cùng đeo mặt nạ phòng đ.ộc t.iếp c.ận s.âu h.iện tr.ường.

Ngay trong ngày lễ Độc lập, ch.ủ t.ịch UBND TP.Hà Nội nh.ận trá.ch nhiệm về việc chậm di dời cá.c cơ sở sản xuất c.ô.ng ngh.iệp, b.ệnh v.iện, tr.ụ s.ở c.ơ qu.an nhà nước… ra ngoại thành cũng như thực tế sau di dời, thay vì đất “sạch” để th.ực h.iện cá.c c.ô.ng trình c.ô.ng cộng thì đa phần l.ại xây dựng chung cư cao tầng. Ông cam kết sẽ chấn chỉnh triệt để, th.úc đẩy nhanh tiến trình di dời, sớm b.áo c.áo trước nhân dân.

Hẳn nhiên, tôi đang là… ng.ười b.ệnh tưởng.

v.ụ ch.áy c.ô.ng ty Rạng Đô.ng đã làm l.ộ ra tư duy và cá.ch thức quản lý của nhiều cấp l.ãnh đ.ạo ở Hà Nội

Và nếu Molière có sống l.ại, sang Việt n.am, ghé Hà Nội, xuống Rạng Đô.ng, ô.ng cũng kh.ô.ng thể hài hước hơn mà nghĩ ra cái trò chơi “đố vui có thưởng”: c.ô.ng văn Hạ Đình ra đúng hay sai quy trình? Thư x.in l.ỗi của Tổng giám đốc Rạng Đô.ng là đã quá cầu thị? Bóng đ.èn Rạng Đô.ng làm từ nguyên liệu amalgam hay th.ủy ng.ân lỏng? Chi cục b.ảo v.ệ môi Tr.ường Hà Nội, Sở Tài nguyên và Môi Tr.ường Hà Nội đúng hay mấy cái c.ơ qu.an thuộc Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi Tr.ường, Bộ Quốc phòng sai?

Còn S.ức kh.ỏe của ng.ười dân, môi Tr.ường sống của c.on ng.ười trước ng.uy c.ơ ng.ộ đ.ộc cấp tính hay ng.uy c.ơ ng.ộ đ.ộc mạn tính trong một v.ụ ch.áy có h.óa ch.ất l.ại kh.ô.ng nằm trong đ.áp á.n, kể cả đ.áp á.n… trù b.ị.

Còn nhớ, hồi mùa hè, sau tờ hóa đ.ơn tiền điện đổ lửa, ng.ười dân đứng ngồi kh.ô.ng yên với thang giá điện mới. Sau khi báo chí lên tiếng, chuyên gia lý giải, “Ch.a đẻ” của ngành điện – Bộ c.ô.ng thương đ.áp trả bằng lời khẳng định tất cả đều đã được tính đúng, đúng qu.y đ.ịnh, đúng quy trình, đúng thời điểm. Kèm theo đó là kiến nghị “x.ử l.ý những c.á nh.ân cố tình xuyên tạc, đưa th.ô.ng tin kh.ô.ng đầy đủ, khá.ch quan về điều chỉnh giá điện”.

Và bây giờ, sau 10 ngày x.ảy r.a v.ụ ch.áy, Rạng Đô.ng cũng đã có tờ x.in l.ỗi nhân dân hai phường Hạ Đình, Thanh Xuân Trung. Còn chính quyền địa phương cùng cá.c đ.ơn v.ị ch.ức n.ăng – với chức trá.ch quản lý nhà nước về chuyên môn, chuyên ngành vẫn cứ quay cuồng trong mớ đúng sai, ai mới là ng.ười đủ th.ẩm qu.yền và ai mới được quyền b.an b.ố.

Phản xạ vô điều kiện của một chính quyền – tính từ cấp cơ sở cho đến trung ương – trước mọi s.ự c.ố, sự kiện đều hẳn nhiên luôn đặt lên trên, trước hết chính là quyền lợi của ng.ười dân, “quyền lực nhân dân”. Kh.ô.ng thể khá.c.

Cái vô trá.ch nhiệm t.àn b.ạo nhất ở một ng.ười l.ãnh đ.ạo, một nh.óm đại diện chính quyền chính là luôn c.uống cuồng, phô diễn một thứ trá.ch nhiệm về m.ình, từ m.ình, cho m.ình mà để mặc nhân dân đang ngụp lặn trong khốn kh.ó, s.ợ hãi, hoài ngh.i.

Sá.ng 10/9, Văn phòng Chính phủ truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc x.ử l.ý h.ậu qu.ả v.ụ ch.áy Rạng Đô.ng, đ.ảm b.ảo a.n t.oàn cho ng.ười dân.

Chiều 10/9, kết quả quan trắc ở Rạng Đô.ng biến m.ất kh.ỏi website của Bộ Tài nguyên và Môi Tr.ường.

Giờ thì kh.ô.ng chỉ ng.ười dân Thanh Xuân Trung, Hạ Đình h.oang m.ang, l.o s.ợ.

Giờ thì kh.ô.ng chỉ mỗi h.óa ch.ất th.ủy ng.ân lan nhanh trong kh.ô.ng khí, trong đất, trong nước…

Minh Triết, theo ph.ụ n.ữ online

Load More In Góc nhìn

Leave a Reply

Check Also

Bỏ xe, chạy bộ ra bến xe miền Đông để kịp về quê ăn tết

(PLO)- Ô tô, xe khách, xe máy xếp hàng dài nhích từng chút một. Thậm chí nhiều người chấp …