Home Sức khỏe Khuất tất v.ụ bé 3 t.uổi ngh.i b.ị b.ạo h.ành ch.ấn th.ương sọ não

Khuất tất v.ụ bé 3 t.uổi ngh.i b.ị b.ạo h.ành ch.ấn th.ương sọ não

28 min read
0
0
72

Hơn một năm trôi qua, ch.áu Dương Ngọc Hà ngh.i b.ị b.ạo h.ành ch.ấn th.ương sọ não nhưng đến nay c.ơ qu.an đ.iều tr.a vẫn chưa kh.ởi t.ố v.ụ á.n để đ.iều tr.a.

Keyword đầu tiên có dấu

Cháu Dương Ngọc Hà thời điểm b.ị b.ạo h.ành g.ây ch.ấn th.ương sọ nãoNgủ dậy thì b.ị ch.ấn th.ương sọ não(?)

Theo nội dung đơn c.ầu c.ứu của chị Vũ Thị Hương (SN 1991, ở xã Hiệp Hòa, TX Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) – m.ẹ ch.áu Dương Ngọc Hà (SN 2016), khoảng 12h ngày 3/3/2018, trong thời gian đang học tại trường Mầm non tư thục Phương Nam (TX Quảng Yên), ch.áu Hà đã b.ị ch.ấn th.ương sọ não n.ặng. Khi đ.ưa v.ào c.ấp c.ứu tại Trung tâm Y tế TX Quảng Yên, s.ức kh.ỏe của ch.áu rất ng.uy k.ịch, b.ị h.ôn m.ê, liệt nửa ng.ười, co gi.ật toàn thân, sùi bọt mép, b.ầm t.ím bờ trong mắt phải, má phải có hai v.ết b.ầm t.ím, sụp mi mắt trái, m.áu tụ dưới màng cứng bá.n cầu trái.

Sau đó, ch.áu được chuyển lên BV Việt Nam – Thụy Điển và BV Hữu nghị Việt – Đức (Hà Nội) cùng ngày. Tại BV Hữu nghị Việt – Đức, cá.c bá.c sĩ chẩn đoá.n bé Hà b.ị rạn hộp sọ, x.uất h.uyết n.ão và phải mổ.

Thời điểm v.ụ việc mới x.ảy r.a, chủ cơ sở trường Mầm non tư thục Phương Nam, bà Nguyễn Thị Hà nhận trá.ch nhiệm, nhận lỗi về việc để ch.áu Hà b.ị ch.ấn th.ương sọ não, hứa hẹn sẽ lo toàn bộ chi phí chữa trị và đ.ề ngh.ị gia đình ch.áu kh.ông tr.ình b.áo đến c.ơ qu.an có th.ẩm qu.yền. “Sau đó, kh.ông biết lý do gì mà chủ cơ sở b.ịa đặt nói c.on tôi b.ị bệnh b.ẩm s.inh, vừa ngủ dậy thì b.ị ch.ấn th.ương sọ não nhằm chối bỏ trá.ch nhiệm”, chị Hương trình bày.

“Ngày 17/7, chị Vũ Thị Hương cùng l.uật s.ư Nguyễn Anh Thơm có mặt tại CA TX Quảng Yên để làm việc về việc gi.ải qu.yết v.ụ á.n. Tại buổi làm việc này, c.ơ qu.an đ.iều tr.a vẫn y.êu c.ầu đưa ch.áu Hà đi gi.ám đ.ịnh lần 3 nhưng phía gia đình kh.ông đồng ý vì kh.ông có c.ăn c.ứ ph.áp l.uật. Luật sư Thơm đ.ề ngh.ị c.ơ qu.an đ.iều tr.a xem xét cá.c ý kiến, quan điểm của gia đình về việc sớm kh.ởi t.ố v.ụ á.n. Tại đây, CA TX Quảng Yên ghi nhận và cho biết sẽ t.iếp t.ục đ.iều tr.a, l.àm r.õ.”

Đến ngày 14/7/2018, chị Vũ Thị Hương đã có đơn t.ố giá.c h.ành v.i b.ạo h.ành g.ây ch.ấn th.ương sọ não n.ặng cho ch.áu Dương Ngọc Hà của gi.áo v.iên trường Mầm non tư thục Phương Nam đến CA TX Quảng Yên.

Ngày 3/8/2018, C.ơ qu.an CSĐT CA TX Quảng Yên đã đưa ch.áu Hà đi trưng cầu gi.ám đ.ịnh pháp y tỷ lệ th.ương t.ích tại Trung tâm Giám định pháp y – S.ở Y t.ế tỉnh Quảng Ninh. Ba thá.ng sau, C.ơ qu.an CSĐT CA TX Quảng Yên th.ông báo kết quả gi.ám đ.ịnh th.ương t.ích của ch.áu Dương Ngọc Hà là 34%.

Do kh.ông đồng ý với kết quả th.ương t.ích 34% vì chưa th.u th.ập đầy đủ h.ồ s.ơ bệnh á.n đ.iều tr.ị của ch.áu ở BV Hữu nghị Việt – Đức nên gia đình chị Hương đã khiếu nại kết quả gi.ám đ.ịnh.

Sau khi khiếu nại, CA TX Quảng Yên đã tiến hành th.u th.ập h.ồ s.ơ bệnh á.n tại BV Việt Nam – Thụy Điển, BV Hữu nghị Việt – Đức và đưa ch.áu Dương Ngọc Hà đi gi.ám đ.ịnh bổ sung lần thứ hai.

Theo Th.ông báo kết luận gi.ám đ.ịnh bổ sung ngày 4/1/2019 của C.ơ qu.an CSĐT, CA TX Quảng Yên: Tỷ lệ t.ổn th.ương cơ thể do th.ương t.ích g.ây nên là 64% và cơ chế hình thành th.ương t.ích do vật tày tá.c đ.ộng trực tiếp vào bờ trong mắt phải, má phải… lực tá.c đ.ộng tương hỗ d.ẫn đ.ến tụ m.áu dưới màng cứng bá.n cầu trái, chèn ép, đ.è đẩy g.ây phù não, h.ôn m.ê, co gi.ật.

Tuy nhiên, sau khi có kết luận gi.ám đ.ịnh, C.ơ qu.an CSĐT CA TX Quảng Yên cũng như VKSND TX Quảng Yên vẫn kh.ông kh.ởi t.ố v.ụ á.n để đ.iều tr.a l.àm r.õ đ.ối t.ượng b.ạo h.ành ch.áu Dương Ngọc Hà.

Sau gần một năm gửi đơn t.ố giá.c, ngày 15/3/2019, chị Hương nhận được Quyết định số 03 về việc tạm đình chỉ việc gi.ải qu.yết ng.uồn t.in về t.ội ph.ạm do Thủ trưởng C.ơ qu.an CSĐT, CA TX Quảng Yên ký gửi với lý do y.êu c.ầu đưa ch.áu Dương Ngọc Hà đi gi.ám đ.ịnh lần thứ ba.

“Mặc dù gia đình tôi kh.ông khiếu nại kết luận gi.ám đ.ịnh tỷ lệ th.ương t.ích của ch.áu 64% và kh.ông có bất kỳ ng.ười nào khá.c khiếu nại nhưng kh.ông hiểu lý do tại sao C.ơ qu.an đ.iều tr.a l.ại y.êu c.ầu tôi đưa ch.áu đi gi.ám đ.ịnh l.ại lần thứ ba. Nếu c.ơ qu.an đ.iều tr.a thấy kết luận gi.ám đ.ịnh tỷ lệ th.ương t.ích của c.ơ qu.an chuyên môn chưa đúng thì phải có trá.ch nhiệm khiếu nại c.ơ qu.an gi.ám đ.ịnh để l.àm r.õ và trả lời. Quyết định tạm đình chỉ và y.êu c.ầu tôi đưa c.on đi gi.ám đ.ịnh l.ại lần ba là kh.ông đúng qu.y đ.ịnh của ph.áp l.uật”, chị Hương b.ức x.úc.

Đã cấu thành t.ội “Gi.ết ng.ười”

“Chị Hương cho biết, s.ức kh.ỏe của ch.áu Hà đang dần ổn định, tuy nhiên cá.nh tay phải của ch.áu vẫn đang hoạt đ.ộng yếu, bàn tay luôn nắm chặt, hạn chế sinh hoạt. Nhận thức của ch.áu cũng chậm hơn so với cá.c bạn đồng lứa do ảnh hưởng của việc mổ não. Vụ b.ạo h.ành cũng kh.iến ngôn ngữ của ch.áu b.ị ảnh hưởng khi chậm nói.”

Là ng.ười nhận bảo vệ quyền lợi miễn phí cho ch.áu b.é trong quá trình gi.ải qu.yết v.ụ á.n, l.uật s.ư Nguyễn Anh Thơm, Trưởng văn phòng Luật sư Nguyễn Anh (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) cho biết, ngày 6/7, ông đã có kiến nghị khẩn cấp gửi cá.c cơ qu.an ch.ức năng đ.ề ngh.ị kh.ởi t.ố v.ụ á.n h.ình s.ự để đ.iều tr.a h.ành v.i b.ạo h.ành tr.ẻ e.m, cấu thành t.ội “Gi.ết ng.ười” theo Điều 123, Bộ luật H.ình s.ự (BLHS).

Theo l.uật s.ư Thơm, c.ăn c.ứ hai lần gi.ám đ.ịnh ch.o th.ấy, ch.áu b.é b.ị ch.ấn th.ương sọ não n.ặng là do h.ành v.i cố ý dưới sự tá.c đ.ộng của ng.ười khá.c g.ây nên với lực tá.c đ.ộng mạnh. Căn cứ á.n lệ về v.ụ á.n “Gi.ết ng.ười” được Hội đồng Thẩm phá.n TAND Tối cao th.ông qua ngày 6/4/2016 x.á.c định t.ội “Cố ý g.ây th.ương t.ích” chỉ khi đ.ối t.ượng ph.ạm t.ội t.ấn c.ông v.ào ch.ân, tay mà kh.ông t.ấn c.ông vào cá.c phần trọng yếu của cơ thể – là những vị trí nếu b.ị t.ấn c.ông thì sẽ có nhiều khả năng x.âm h.ại đến t.ính m.ạng n.ạn nh.ân.

Trên cơ sở cá.c kết luận về y khoa và thực tiễn chứng minh, cá.c th.ương t.ích nằm ở cá.c vùng ng.uy h.iểm, trọng yếu trên cơ thể (đầu, cổ, ng.ực, bụng) sẽ dẫn tới t.ử v.ong.

Luật sư cho rằng, xét h.ành v.i của đ.ối t.ượng ch.o th.ấy, h.ành v.i sử d.ụng v.ũ l.ực tá.c đ.ộng vào cá.c vùng trọng yếu trên cơ thể ch.áu b.é hơn 2 t.uổi g.ây ch.ấn th.ương sọ não n.ặng đã có d.ấu h.iệu ph.ạm t.ội “Gi.ết ng.ười”. Cháu Dương Ngọc Hà kh.ông t.ử v.ong do được c.ấp c.ứu kịp thời.

Luật sư Nguyễn Anh Thơm cũng cho rằng, qu.yết đ.ịnh tạm đình chỉ gi.ải qu.yết t.in b.áo t.ội ph.ạm ngày 13/3/2019 của C.ơ qu.an CSĐT CA TX Quảng Yên với c.ăn c.ứ y.êu c.ầu đưa ch.áu Hà đi gi.ám đ.ịnh lần thứ ba là trái luật và cần phải h.ủy bỏ. Bởi th.eo qu.y đ.ịnh của Bộ luật Tố tụng h.ình s.ự, kết quả gi.ám đ.ịnh tỷ lệ th.ương t.ích nếu ng.ười b.ị h.ại hoặc ng.ười ph.ạm t.ội kh.ông khiếu nại thì sẽ có giá trị th.i h.ành.

Việc hai lần gi.ám đ.ịnh có sự khá.c nhau là do chưa th.u th.ập đầy đủ h.ồ s.ơ bệnh á.n của ch.áu. Khi th.u th.ập đầy đủ h.ồ s.ơ sẽ là c.ăn c.ứ để gi.ám đ.ịnh bổ sung và kết quả 64% là đúng thực tế th.ương t.ích của ch.áu. C.ơ qu.an đ.iều tr.a kh.ông có quyền khiếu nại kết quả gi.ám đ.ịnh nếu cho rằng chưa đúng hoặc có sự khá.c nhau giữa hai lần gi.ám đ.ịnh (lần một là 34% và lần hai là 64%); kh.ông có quyền đ.ề ngh.ị ng.ười b.ị h.ại gi.ám đ.ịnh l.ại lên c.ơ qu.an gi.ám đ.ịnh cấp trên. Đây là h.ành v.i lạm quyền và cần thiết phải h.ủy bỏ.

Từ những c.ăn c.ứ nêu trên, l.uật s.ư Nguyễn Anh Thơm đ.ề ngh.ị cá.c c.ơ qu.an bảo vệ ph.áp l.uật tỉnh Quảng Ninh xem xét, đưa h.ồ s.ơ v.ụ á.n lên C.ơ qu.an CSĐT tỉnh Quảng Ninh để kh.ởi t.ố v.ụ á.n h.ình s.ự về t.ội “Gi.ết ng.ười”; đ.iều tr.a l.àm r.õ ng.ười có h.ành v.i b.ạo h.ành ch.áu và x.ử l.ý ngh.iêm minh th.eo qu.y đ.ịnh ph.áp l.uật, mang l.ại niềm tin c.ông lý cho gia đình cũng như mọi ng.ười dân.

Hữu Tuấn

Load More In Sức khỏe

Leave a Reply

Check Also

Châu Á chạy đua kiểm soát virus lạ ch.ết ng.ười từ TQ

Nhà chức trách Trung Quốc xác nhận ca t.ử v.ong thứ 6 do viêm phổi lạ bùng phát từ Vũ Hán,…