Home Kinh tế Kiểm toán phát hiện hàng loạt sai phạm ở dự án BOT, BT

Kiểm toán phát hiện hàng loạt sai phạm ở dự án BOT, BT

11 min read
0
0
226

TPO – Kiểm toán Nhà nước kiến nghị giảm thời gian thu phí hoàn vốn của 7/8 dự án là 16,2 năm so với phương án tài chính ban đầu. Đối với kết quả kiểm toán 7 dự án BT, cho thấy việc giao đất chỉ định cho nhà đầu tư là trái với quy định của Luật Đất đai.

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức PhớcCấp tín d.ụng cho bất đ.ộng sản, BOT, BT tiềm ẩn rủi roBộ GTVT lần đầu c.ông khai chào đầu tư BOT đường bộ

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc vừa gửi Quốc hội kết quả kiểm toán từ 256 báo cáo kiểm toán trong năm 2018 đối với niên độ ngân sá.ch năm 2017. Trong đó, KTNN đã kiến nghị x.ử l.ý tài chính hơn 92 nghìn tỷ đồng, chuyển 5 vụ việc sang Cơ quan C.ảnh s.át đ.iều tr.a kiến nghị đ.iều tr.a làm rõ để x.ử l.ý về h.ành v.i có d.ấu h.iệu v.i ph.ạm pháp luật h.ình s.ự, đã kh.ởi t.ố v.ụ á.n, kh.ởi t.ố b.ị c.an 2 vụ; kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, thay thế 160 văn bản kh.ông phù hợp.

Đáng chú ý, theo KTNN, hiệu quả sử d.ụng cá.c dự án sử d.ụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi chưa tương xứng với nguồn lực đầu tư, chất lượng c.ông trình chưa cao, c.ông nghệ chưa thực sự tiên tiến. Kết quả kiểm toán 9 chương trình, 23 dự án, KTNN đã kiến nghị x.ử l.ý tài chính 21.725 tỷ đồng.

End of ad break in 29 s

Đặc biệt qua kết quả kiểm toán 8 dự án BOT trong năm 2018 cho thấy, hầu hết cá.c dự án thực hiện chỉ định nhà đầu tư, chỉ định nhà thầu thi c.ông; phê duyệt dự án có sử d.ụng vốn hỗ trợ từ nguồn trái phiếu Chính phủ kh.ông đúng nội dung được sử d.ụng theo Nghị quyết số 65/2013/QH13 ngày 15/11/2013 của Quốc hội; chưa quy định khung giá vé đối với dự án đầu tư của c.ông trình giao th.ông; ngh.iệm thu, thanh toán sai…

KTNN đã kiến nghị giảm thời gian thu phí hoàn vốn của 7/8 dự án là 16,2 năm so với phương án tài chính ban đầu. Trong khi đó, năm 2017 trở về trước, KTNN đã kiến nghị giảm 227,4 năm của 67 dự án.

Đối với kết quả kiểm toán 7 dự án BT, cho thấy việc giao đất chỉ định cho nhà đầu tư là trái với quy định của Luật Đất đai; tạm tính tiền sử d.ụng đất để x.á.c định giá trị đối ứng khi giao đất cho dự án BT tại thời điểm thực hiện dự án BT, đồng thời x.á.c định giá đất theo phương pháp thặng dư cho phép tính chi phí dự phòng trong chi phí phát triển còn bất hợp lý, kh.ông sát hoặc phụ thuộc yếu tố chủ quan dẫn đến giá đất thấp, kh.ông sát giá thị trường làm thất th.oát lớn tài sản, NSNN.

Bên cạnh đó, cá.c dự án BT thực chất là sử d.ụng nguồn lực NSNN thuộc nhiệm vụ chi ngân sá.ch của cá.c cấp chính quyền nhưng kh.ông quy định phải là dự án cần thiết, thực sự cấp bá.ch là chưa phù hợp với cá.c quy định hiện hành; hầu hết cá.c dự án chỉ định thầu, làm giảm tính cạnh tranh; thiết kế dự toán kh.ông được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

Cá.c dự án BT thực hiện chủ yếu bằng vốn vay, làm tăng chi phí đầu tư dự án, tiềm ẩn nhiều rủi ro trong quá trình thực hiện. Đây là lỗ hổng lớn nhất làm thất th.oát tài sản, NSNN. Kết quả kiểm toán đã kiến nghị x.ử l.ý tài chính 2.938 tỷ đồng, trong đó có dự án tỷ lệ x.ử l.ý tài chính lên đến 29% giá trị được kiểm toán. Năm 2017 trở về trước, KTNN đã kiến nghị x.ử l.ý tài chính 4.515 tỷ đồng tại 30 dự án.

LUÂN DŨNG, theo Tiền Phong

Load More In Kinh tế

Leave a Reply

Check Also

Tham vọng xây dựng đế chế công nghệ của tỷ phú giàu nhất châu Á

Theo CNN, tỷ phú Mukesh Ambani muốn xây dựng một đế chế công nghệ toàn cầu giống với Googl…