Home Kinh tế Lãnh đạo PVN than kh.ó triển kh.ai dự á.n Cá Voi Xanh

Lãnh đạo PVN than kh.ó triển kh.ai dự á.n Cá Voi Xanh

16 min read
0
0
103

Ph.ó b.í th.ư Đ.ảng ủy PVN Nguyễn Xuân Cảnh cho biết một số dự á.n dầu khí như Cá Voi Xanh, Lô B vì vướng cơ chế mà chậm trễ, từ đó hiệu quả dự á.n kh.ô.ng còn như trước.

Cá.c dự á.n dầu khí như Cá Voi Xanh, Lô B được Ph.ó b.í th.ư th.ường tr.ực Đ.ảng ủy Tập đoàn Dầu khí Quốc gia (PVN) Nguyễn Xuân Cảnh nhắc đến tại hội nghị Đ.ảng ủy Khối doanh ngh.iệp Trung ương sá.ng nay, ngày 9/9. Hội nghị th.ô.ng tin chuyên đề, cập nhật kiến thức tình hình triển kh.ai th.ực h.iện Nghị quyết 12 Hội nghị trung ương 5 kh.óa XII về “Tiếp tục cơ cấu l.ại, đổi mới và n.âng cao hiệu quả doanh ngh.iệp Nhà nước (DNNN)”.

“Cá.c dự á.n như Cá Voi Xanh, Lô B như nồi cơm của PVN, nồi cơm của tăng trưởng GDP và thu ng.ân sá.ch. Nhưng vướng cơ chế nọ, cơ chế kia nên b.ị chậm trễ hết r.ồi”, ô.ng Cảnh nói.

Theo l.ãnh đ.ạo PVN, những dự á.n này chậm so với b.an đ.ầu khoảng 10 năm, từ đó hiệu quả của dự á.n kh.ô.ng còn n.ữa. Việc chậm trễ làm ả.nh h.ưởng ngh.iêm trọng đến “nồi cơm” của PVN, cũng như nền kinh tế.

Ông Nguyễn Xuân Cảnh, Ph.ó b.í th.ư Thường trực Đ.ảng ủy PVN. Ảnh: PVN.

Với ngành dầu khí, ô.ng Cảnh cho biết có 2 cái kh.ó rất lớn đều b.ắt nguồn từ cơ chế chính sá.ch. Thứ nhất là cơ chế chính sá.ch gi.ải qu.yết vấn đề nguồn lực, nguồn vốn và sử d.ụng vốn. Thứ hai là cơ chế hoạt đ.ộng trong lĩnh vực cốt lõi, mang t.ính ch.ất qu.yết đ.ịnh của PVN là dầu khí

Một trong những vướng mắc lớn nhất, theo ô.ng Cảnh, l.iên qu.an Luật Dầu khí 2013. B.ộ Ch.ính tr.ị đã có chủ trương sửa luật này, Thủ tướng cũng ra chỉ thị cá.c c.ơ qu.an sửa luật nhưng đến nay c.ô.ng việc chưa th.ực h.iện xong.

Trong khi đó, cơ chế phát triển cá.c dự á.n dầu khí, hầu hết là dự á.n rất lớn. Cá.c dự á.n lớn của PVN đang phải “mặc áo chung” với cá.c dự á.n khá.c.

Lãnh đạo PVN cho rằng kh.ó kh.ăn về cơ chế chính sá.ch đang kh.iến cá.c dự á.n lớn của PVN gặp kh.ó. Ảnh minh họa: PVN.

Trước đó, ô.ng Cảnh nhấn mạnh trong Nghị quyết 12 Hội nghị Trung ương 5, kh.óa XII có có qu.y đ.ịnh trá.ch nhiệm của nhiều c.ơ qu.an khá.c nhau trong việc rà soát l.ại hệ thống ph.áp l.uật, cơ chế chính sá.ch cho DNNN, đặc biệt là cá.c tập đoàn kinh tế. Thế nhưng, việc rà soát hệ thống ph.áp l.uật, cơ chế chính sá.ch là c.ô.ng cụ quan trọng nhất, duy nhất quản lý DNNN l.ại đang ở t.ình tr.ạng “tơ vò”, “nhiều cản trở”, “nhiều vấn đề”.

Đơn cử, qu.y đ.ịnh hiện nay đang chỉ nói chung chung về DNNN chứ kh.ô.ng nêu rõ về cá.c tập đoàn kinh tế Nhà nước.

“Nếu chúng ta kh.ô.ng kỹ lưỡng, chỉ nói chung DNNN, vô hình trung khoá.c cho cá.c tập đoàn kinh tế Nhà nước với doanh ngh.iệp mặc chung một cái áo. Nghị định 69 của Chính phủ nói rất rõ thế nào là DNNN, thế nào là tập đoàn kinh tế. Tuy nhiên, hiện tại đang dùng một cơ chế, thể chế chung của cá.c DNNN áp d.ụng cho cả tập đoàn kinh tế”, ô.ng b.ức x.úc.

Vị này nhấn mạnh việc áp d.ụng cơ chế chính sá.ch cho tập đoàn giống với cá.c DNNN khá.c đang làm đang cản trở và g.ây kh.ó kh.ăn cho doanh ngh.iệp nói chung và cá.c tập đoàn kinh tế nói riêng.

Chuỗi dự á.n khí Lô B

Dự á.n b.ao gồm 2 thành phần là dự á.n phát triển mỏ Lô B, 48/95 & 52/97 và dự á.n đường ống dẫn khí Lô B – Ô Môn.

Dự á.n phát triển mỏ Lô B có tổng chi phí đ.ầu tư trong 20 năm khoảng 6,8 tỷ USD, với chủ đ.ầu tư gồm PVN (42,896%); Tổng c.ô.ng ty Thăm dò và Khai thá.c Dầu khí (PVEP – 26,788%); MOECO (22,575%); PTTEP (7,741%) do Phú Quốc POC – Chi nhá.nh PVN làm nhà điều hành.

Cô.ng trình gồm 1 giàn c.ô.ng nghệ trung tâm và 46 giàn kh.ai thá.c; 1 giàn nhà ở; 1 tầu chứa c.ondensate và khoảng 750 giếng kh.ai thá.c.

Dự á.n thành phần thứ 2 là đường ống dẫn khí Lô B – Ô Môn, với tổng mức đ.ầu tư là 1,2 tỷ USD. Chủ đ.ầu tư ập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam (PVN)/Tổng Cô.ng ty Khí Việt Nam (PV Gas), nhà thầu MOECO và PTTEP làm chủ đ.ầu tư theo hình thức hợp doanh.

Tổng chiều dài tuyến ống là 431 km có c.ô.ng suất thiết kế 20,3 triệu m3. Tuyến ống bờ có chiều dài khoảng 102 km sẽ ch.ạy Kiên Giang và Cần Thơ để c.ung c.ấp khí cho cá.c nhà máy điện tại Trung tâm Điện lực Kiên Giang và Trung tâm Điện lực Ô Môn (Cần Thơ).

Theo ước tính sơ bộ, trong vòng 20 năm hoạt đ.ộng, nguồn thu từ chuỗi dự á.n sẽ đưa đến khoản nộp ng.ân sá.ch xấp xỉ 18,3 tỷ USD từ Dự á.n phát triển mỏ Lô B và 930 triệu USD từ Dự á.n đường ống.

Dự á.n kh.ai thá.c mỏ khí Cá Voi Xanh

Dự á.n do Exxon Mobil (sở hữu 64% c.ổ phần trong hợp đồng phân chia sản phẩm) làm nhà điều hành, có tổng vốn đ.ầu tư khoảng 4,6 tỷ USD, vòng đời khoảng 25 năm.

Ngày 13/1/2017, PVEP thuộc PVN đã cùng Cô.ng ty TNHH Thăm dò Khai thá.c Dầu khí ExxonMobil Việt Nam ký thỏa thuận khung phát triển dự á.n và hợp đồng bá.n khí Cá Voi Xanh.

Ngày 15/6/2018, ký thỏa thuận nguyên tắc bảo lãnh Chính phủ (GGU). Theo kế hoạch hiện nay, cuối năm 2023 sẽ đưa dòng khí đ.ầu tiên vào bờ.

Hiếu Cô.ng, theo Zing

Load More In Kinh tế

Leave a Reply

Check Also

Chuỗi nhà thuốc Pharmacity đặt cấp tốc 130 triệu khẩu trang, cam kết giữ giá

TTO – Tối 31-1, đại diện hệ thống nhà thuốc Pharmacity cho biết hệ thống này đã đặt …