Home Thế giới Lo TT Trump làm l.ộ mật, Mỹ rút giá.n điệp cấp cao trong chính phủ Nga

Lo TT Trump làm l.ộ mật, Mỹ rút giá.n điệp cấp cao trong chính phủ Nga

23 min read
0
0
75

Cá.c qu.an ch.ức Mỹ t.iết l.ộ nước này đã b.í m.ật rút thành c.ô.ng một trong những giá.n điệp cấp cao nhất từng cài vào chính phủ Nga. Sứ mệnh năm 2017 chưa từng được c.ô.ng b.ố.

Tiết l.ộ với CNN, một loạt qu.an ch.ức gi.ấu tên trong chính phủ Mỹ nắm th.ô.ng tin trực tiếp về v.ụ việc nói qu.yết đ.ịnh th.u h.ồi giá.n điệp được đưa ra sau nhiều thá.ng cộng đồng t.ình b.áo Mỹ lo ng.ại.

Cá.c qu.an ch.ức t.ình b.áo Mỹ qu.yết đ.ịnh hành đ.ộng vì lo ng.ại cá.ch Tổng thống Trump và cá.c th.ành v.iên chính phủ bất cẩn với th.ô.ng tin t.ình b.áo có thể để l.ộ danh tính ng.uồn t.in cấp cao.

Lo l.ộ th.ô.ng tin mật

Quyết định được đưa ra kh.ô.ng lâu sau cuộc gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại Nhà Trắng vào thá.ng 5/2017. Ông đã thảo luận với Ngoại trưởng Lavrov và cựu đại sứ Nga tại Mỹ Sergey Kislyak về một th.ô.ng tin t.ình b.áo l.iên qu.an đến t.ổ ch.ức khủng b.ố Nhà nước Hồi giáo t.ự x.ưng (IS) do phía Israel c.ung c.ấp.

Dù th.ô.ng tin tổng thống để l.ộ kh.ô.ng l.iên qu.an đến điệp viên cấp cao được cài vào chính phủ Nga, điều này vẫn kh.iến giới chức t.ình b.áo Mỹ lo ng.ại về rủi ro ng.uồn t.in b.ị bại l.ộ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (trái) và ô.ng Sergey Kislyak, khi đó còn giữ chức đại sứ Nga, tại Nhà Trắng vào ngày 9/5/2017. Ảnh: Getty.

Ông Mike Pompeo, khi đó còn là giám đốc C.ơ qu.an Tình báo Trung ương (CIA), phàn nàn với một qu.an ch.ức cấp cao khá.c trong chính phủ rằng có quá nhiều th.ô.ng tin đang b.ị rò rỉ về cá.c nguồn t.ình b.áo.

Chiến dịch rút giá.n điệp kh.ỏi Nga được th.ực h.iện giữa lúc cộng đồng t.ình b.áo Mỹ có nhiều lo ng.ại về cá.ch Tổng thống Trump và cá.c qu.an ch.ức chính phủ x.ử l.ý th.ô.ng tin mật. Những lo ng.ại được x.á.c nh.ận với CNN bởi 5 ng.uồn t.in từng làm việc trong chính phủ của ô.ng Trump.

Chỉ vài tuần sau khi đưa r.a qu.yết đ.ịnh rút giá.n điệp, Tổng thống Trump gặp ng.ười đồng cấp Nga Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hamburg, Đức, vào thá.ng 7/2017.

Sau cuộc gặp riêng, Tổng thống Trump b.ất ng.ờ t.ịch th.u và kh.ô.ng cho c.ô.ng kh.ai cá.c ghi chép của phiên dịch viên. Theo một nguồn thạo tin, cộng đồng t.ình b.áo Mỹ khi đó càng thêm nhiều ngh.i ng.ờ ô.ng đã thảo luận th.ô.ng tin t.ình b.áo mật với nhà l.ãnh đ.ạo Nga.

Tính rút giá.n điệp từ sớm

Theo một qu.an ch.ức gi.ấu tên, trước khi ch.iến dịch b.í m.ật trên được th.ực h.iện, truyền th.ô.ng xuất hiện phỏng đoá.n Mỹ có một ng.uồn t.in đặc biệt tại Nga. Những đồn đoá.n trên truyền th.ô.ng đe d.ọa sự a.n t.oàn cho điệp viên cấp cao. Vị qu.an ch.ức kh.ô.ng x.á.c định rõ th.ô.ng tin nào được đăng tải vào thời điểm đó có thể l.iên qu.an đến ng.uồn t.in mật.

Cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Barack Ob.ama, cá.c qu.an ch.ức t.ình b.áo Mỹ đã b.ày tỏ lo ng.ại về sự a.n t.oàn của giá.n điệp cũng như nhiều ng.uồn t.in t.ình b.áo khá.c tại Nga. Một cựu qu.an ch.ức Mỹ cho biết cá.c ng.uồn t.in đã hợp tá.c với Mỹ trong thời gian dài.

Những lo ng.ại b.ắt đ.ầu từ đ.ầu năm 2017 sau khi cộng đồng t.ình b.áo Mỹ c.ô.ng kh.ai b.áo cáo đ.iều tr.a Nga c.an th.iệp b.ầu cử năm 2016, cho biết đích thân Tổng thống Putin r.a l.ệnh th.ực h.iện ch.iến dịch c.an th.iệp.

Trước khi nhậm chức, ô.ng Trump cũng nh.ận được một phiên bản mật của b.áo c.áo. Tài liệu b.ao gồm nhiều chi tiết tuyệt mật về cá.c ng.uồn t.in tham gia. Nhiều qu.an ch.ức t.ình b.áo cấp cao của Mỹ khi đó cũng cân nhắc rút ít nhất một giá.n điệp kh.ỏi Nga nhưng đã kh.ô.ng th.ực h.iện.

Sau những thá.ng đ.ầu nhiệm kỳ, cá.ch Tổng thống Trump x.ử l.ý th.ô.ng tin t.ình b.áo mật kh.iến cá.c qu.an ch.ức t.ình b.áo thêm l.o l.ắng. Cuối cùng, họ qu.yết đ.ịnh rút điệp viên cấp cao để đ.ảm b.ảo a.n t.oàn. Chiến dịch được báo trước cho Tổng thống Trump cùng một nh.óm nhỏ cá.c qu.an ch.ức cấp cao khá.c.

Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp ng.ười đồng cấp Nga Vladimir Putin tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Hamburg, Đức, vào ngày 7/7/2017. Ảnh: AP.

Tổn thất lớn cho cộng đồng t.ình b.áo Mỹ

Th.ô.ng tin về sự tồn tại ng.uồn t.in cấp cao cài trong chính phủ Nga được giữ kín và hạn chế t.iết l.ộ ngay cả trong nội bộ chính phủ Mỹ và cá.c c.ơ qu.an t.ình b.áo nước này.

Theo một ng.uồn t.in, t.ình b.áo Mỹ “kh.ô.ng có lựa chọn nào khá.c” để có thể thay thế cho điệp viên cấp cao nếu xét về m.ức đ.ộ am hiểu và lượng th.ô.ng tin về Tổng thống Putin.

Với qu.yết đ.ịnh kết th.úc sứ mệnh giá.n điệp, t.ình b.áo Mỹ m.ất đi một trong những ng.uồn t.in quan trọng về d.iễn b.iến nội bộ điện Kremlin, những kế hoạch và tính toá.n của Tổng thống Putin. Đây được xem là thiệt h.ại lớn của t.ình b.áo Mỹ giữa lúc qu.an h.ệ hai nước gia tăng c.ăng th.ẳng.

Tình báo Mỹ xem Nga cùng với T.Q là hai mối đe d.ọa ngh.iêm trọng nhất đối với a.n n.inh quốc gia.

“Điều này g.ây ra tá.c đ.ộng rất lớn. Rất kh.ó để phát triển được những ng.uồn t.in như vậy trong khu vực mà mọi xâm nhập đều b.ị ng.ăn ch.ặn, cụ thể là tại Nga. Hệ thống giá.m s.át và a.n n.inh của họ vô cùng ngh.iêm ngặt. Bạn kh.ô.ng thể qua một đêm là có được ng.uồn t.in t.ình b.áo như vậy”, một cựu qu.an ch.ức t.ình b.áo cấp cao của Mỹ nh.ận định.

Lãnh đạo b.ộ ph.ận qu.an h.ệ c.ô.ng chúng của CIA, Brittany Bramell, c.ô.ng kích th.ô.ng tin của CNN nhưng kh.ô.ng trực tiếp phủ nh.ận sự tồn tại của ch.iến dịch.

“Phiên bản của CNN đã sai hoàn toàn khi nói CIA đưa r.a qu.yết đ.ịnh l.iên qu.an đến sự sống và cái ch.ế.t (của điệp viên) mà kh.ô.ng dựa trên phân tích khá.ch quan và nh.ận định sá.ng suốt”, b.à nhấn mạnh.

“Họ cũng đưa ra phỏng đoá.n kh.ô.ng chính x.á.c khi nói rằng qu.yết đ.ịnh sơ tá.n điệp viên là do Tổng thống Trump bất cẩn với th.ô.ng tin t.ình b.áo nhạy cảm nhất của đất nước và ô.ng có quyền t.iếp c.ận với th.ô.ng tin hàng ngày”, b.à Bramell cho biết.

Người phát ngôn của Ngoại trưởng Mike Pompeo t.ừ ch.ối bình luận. Trong khi đó, Thư ký báo chí Nhà Trắng Stephanie Grisham ch.ỉ tr.ích “th.ô.ng tin của CNN kh.ô.ng những kh.ô.ng chính x.á.c mà còn có khả năng kh.iến ng.ười khá.c gặp ng.uy h.iểm về t.ính m.ạng”.

Hãng tin CNN cho biết họ vẫn nắm một vài th.ô.ng tin chi tiết về ng.ười điệp viên nhưng kh.ô.ng t.iết l.ộ để trá.nh rủi ro làm hỏng vỏ bọc của ng.ười này. Th.ô.ng tin về ch.iến dịch gi.ải c.ứu và nơi ở hiện nay của điệp viên vẫn được cá.c qu.an ch.ức t.ình b.áo Mỹ giữ b.í m.ật.

Lê Thanh, theo Zing

Load More In Thế giới

Leave a Reply

Check Also

Sau 4 ngày vận động, người đàn ông Hàn Quốc chịu vào khu cách ly

Người đàn ông Hàn Quốc đến từ vùng có dịch Covid-19 sau 4 ngày được vận động đã chịu vào k…