Home Thế giới Lỗi thiết kế của Boeing 737 MAX kh.iến 189 người th.iệt m.ạng

Lỗi thiết kế của Boeing 737 MAX kh.iến 189 người th.iệt m.ạng

6 min read
0
0
198

Cá.c nhà điều tr.a Indonesia phát h.iện ra rằng những s.ai sót trong thiết kế và giá.m s.át là nguyên nh.ân chủ yếu d.ẫn đ.ến t.ai n.ạn của chiếc Boeing 737 MAX.

Theo Wall Street Journal, bản dự thảo của cá.c nhà điều tr.a Indonesia cũng cho rằng một chuỗi s.ai sót liên qu.an đến phi c.ông và lỗi bảo trì là nguyên nh.ân d.ẫn đ.ến vụ t.ai n.ạn Lion Air.

Đây dự kiến là phát h.iện chính thức đ.ầu tiên của Chính phủ Indonesia về s.ai sót trong thiết kế và phê duyệt th.eo qu.y đ.ịnh của Mỹ. Boeing 737 MAX bị c.ấm bay kể từ thá.ng 3 sau hai vụ t.ai n.ạn ngh.iêm trọng diễn ra trong 5 thá.ng.

Lỗi thiết kế và giá.m s.át của máy b.ay đã d.ẫn đ.ến vụ t.ai n.ạn th.ảm kh.ốc kh.iến 189 người th.iệt m.ạng. Ảnh: CNA.

Soerjanto Tjahjono, chủ t.ịch Ủ.y b.an a.n t.oàn giao th.ông Indonesia, từ ch.ối bình luận trước khi c.ông bố b.áo c.áo cuối cùng vào đ.ầu thá.ng 11. Ông cho biết một số bên liên qu.an, tuy chưa phải tất cả, đã c.ung c.ấp phản hồi về bản dự thảo chưa được c.ông bố này.

Dự thảo được lưu hành giữa cá.c bên bao gồm Boeing, Lion Air và Cục Hàng kh.ông Liên bang Mỹ vào ngày 24/8.

“Một số bên liên qu.an đã gửi phản hồi cho chúng tôi và chúng tôi đang xem x.ét những phản hồi này”, Reuters dẫn lời ông Tjahjono.

Cá.c nhà điều tr.a t.ai n.ạn hàng kh.ông của Mỹ đã sẵn sàng c.ông bố một khuyến nghị a.n t.oàn riêng biệt, từ việc củng cố kỹ năng lái của phi c.ông cho đến đẩy mạnh FAA k.iểm tr.a cá.c thiết kế máy b.ay mới.

Hồi cuối thá.ng, Ủ.y b.an a.n t.oàn Giao th.ông Quốc gia Mỹ (NTSB) dự kiến kêu gọi cải thiện đào tạo b.uồng lái, khả năng ra qu.yết định của Ph.i h.ành đ.oàn và tập trung vào những thay đổi để chứng nh.ận máy b.ay mới.

Phương Thảo, theo Zing

Load More In Thế giới

Leave a Reply

Check Also

Tàu sân bay Anh đến Biển Đông, T r u n g Q u ố c tập trận tại 2 khu vực

Đầu tuần này tàu sân bay Anh đã đi qua eo biển Singapore và diễn tập với chiến hạm Singapo…