Home Pháp luật Nhận 105 tỷ tiền lãi ngoài của Oceanbank, 4 cựu l.ãnh đ.ạo Vinashin bị truy tố

Nhận 105 tỷ tiền lãi ngoài của Oceanbank, 4 cựu l.ãnh đ.ạo Vinashin bị truy tố

22 min read
0
0
54

(Kiến Thức) – Viện Kiểm s.át nh.ân dân tối cao x.á.c định ông Nguyễn Ngọc Sự, nguyên ch.ủ t.ịch HĐTV Vinashin, cùng thuộc cấp đã nhận 105 tỷ đồng tiền chi ngoài lãi suất tiền gửi của Oceanbank khi gửi hàng ngàn tỷ đồng vào ngân hàng này và chiếm hưởng cá nhân lên đến tiền tỷ.

Gửi số tiền lớn vào Oceanbank để nhận lãi ngoài hợp đồng tiền gửiViện Kiểm sát Nhân dân Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố v.ụ á.n lạm dụng chức vụ, quyền hạn ch.iếm đ.oạt tài sản xảy ra tại Tập đoàn Công ngh.iệp tàu thuỷ Việt Nam (Vinashin – nay là Tổng c.ông ty Công ngh.iệp tàu thuỷ SBIC) và Ngân hàng TMCP Đại Dương (OceanBank).

Viện Kiểm sát cũng truy tố 4 b.ị c.an để đưa ra x.ét x.ử gồm: Nguyễn Ngọc Sự (SN 1957, nguyên Chủ tịch Hội đồng Th.ành v.iên Vinashin), Trần Đức Chính (SN 1976, nguyên Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính Vinashin), Trương Văn Tuyến (SN 1950, nguyên Tổng Giám đốc Vinashin), Phạm Thanh Sơn (SN 1972, nguyên Phó Tổng Giám đốc Vinashin).

Cả bốn cựu l.ãnh đ.ạo Vinashin bị truy tố về t.ội “L.ạm d.ụng chức vụ, quyền hạn ch.iếm đ.oạt tài sản” theo quy định tại Điều 355, khoản 4, điểm a- Bộ luật H.ình s.ự năm 2015.

Truy tố 4 cựu lãnh đạo Vinashin nhận 105 tỉ đồng lãi ngoài từ OceanBank - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Ngọc Sự, nguyên Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công ngh.iệp tàu thủy Việt Nam Vinashin.

Viện Kiểm s.át nh.ân dân tối cao phân c.ông Viện Kiểm s.át nh.ân dân TP Hà Nội thực hiện quyền c.ông tố và kiểm sát x.ét x.ử sơ thẩm v.ụ á.n.

Cáo trạng VKSND Tối cao nêu rõ, trong giai đoạn 2008-2010 Vinashin đã tiếp nhận 2.200 tỷ đồng từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) và 4.190 tỷ đồng của Chính phủ cấp tạm ứng vốn phục vụ sản xuất kinh doanh cho Vinashin.Khi đó, dù kh.ông được Thủ tướng Chính phủ cho phép nhưng Nguyễn Ngọc Sự, Trương Văn Tuyển , Phạm Thanh Sơn và Trần Đức Chính đã l.ợi d.ụng chức vụ, quyền hạn trong việc quản lý số tiền trên, bàn bạc thống nhất chủ trương quyết định việc gửi tiền có kỳ hạn vào Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương (OceanBank) nhằm ch.iếm đ.oạt số tiền do OceanBank chi ngoài lãi suất tiền gửi theo hợp đồng.Từ năm 2010 đến tháng 6/2014, Vinashin đã thực hiện hơn 2.300 hợp đồng giao dịch tiền gửi có kỳ hạn vào Oceanbank với số tiền gần 104.000 tỷ đồng và gần 182 triệu USD. Tiền lãi theo hợp đồng là gần 1.100 tỷ đồng và gần 30.000 USD.

Mong muốn có nguồn tiền phục vụ cho hoạt đ.ộng của OceanBank, Hà Văn Thắm – Cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị OceanBank và cán bộ l.ãnh đ.ạo tại OceanBank đã ban hành chủ trương chi tiền ngoài lãi suất tiền gửi theo hợp đồng cho Vinashin để l.ãnh đ.ạo Vinashin quyết định việc gửi tiền có kỳ hạn vào OceanBank.

Chiếm hưởng cá nhânTừ tháng 3/2011 đến tháng 8/2014, ông Hà Văn Thắm – cựu ch.ủ t.ịch OceanBank – và nhân viên đã chi lãi ngoài cho cá.c b.ị c.an Trần Đức Chính hơn 105 tỷ đồng. Số tiền hơn 105 tỷ đồng này do Trần Đức Chính trực tiếp quản lý, kh.ông hạch toán vào nguồn thu của Vinashin, để ngoài sổ sá.ch, dùng để cá.c b.ị c.an chiếm hưởng cá nhân trái pháp luật, chi phí kh.ông đúng quy định của Nhà nước.

Theo sự thống nhất của cá.c b.ị c.an, Trần Đức Chính được giao tiếp nhận, quản lý số tiền lãi ngoài này để chi tiêu, sử dụng cho cá.c c.ông việc chung của Vinashin.

B.ị c.an Chính khai đã báo cáo và được b.ị c.an Sự đồng ý chia nhau 83 tỷ đồng.Cũng theo l.ời kh.ai của ông Trần Đức Chính, b.ị c.an Nguyễn Ngọc Sự được nhận 50,5 tỷ, b.ị c.an Trương Văn Tuyến nhận 15 tỷ đồng, Phạm Thanh Sơn nhận 7,5 tỷ và bản thân Chính được chia 10 tỷ đồng, số còn lại chi hội họp, tiếp khá.ch, chúc tết, hỗ trợ c.ông tá.c nước ngoài…

Tuy nhiên, sau đó, cá.c b.ị c.an khá.c kh.ai nh.ận được ít hơn rất nhiều so với l.ời kh.ai của Trần Đức Chính.

Truy tố 4 cựu lãnh đạo Vinashin nhận 105 tỉ đồng lãi ngoài từ OceanBank - Ảnh 1.

B.ị c.an Trương Văn Tuyến và b.ị c.an Phạm Thanh Sơn.

Căn cứ b.ằng ch.ứng, tài liệu th.u th.ập được, cơ quan đ.iều tr.a x.á.c định b.ị c.an Nguyễn Ngọc Sự chiếm hưởng 8 tỷ, Trương Văn Tuyến chiếm hưởng 3,5 tỷ, Phạm Thanh Sơn chiếm hưởng 1,2 tỷ, còn Trần Đức Chính hưởng 10 tỷ đồng và chi tiêu, sử dụng cá nhân hơn 82 tỷ đồng.

Do vậy, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao kết luận, cá.c b.ị c.an: Nguyễn Ngọc Sự, Trần Đức Chính, Trương Văn Tuyến và Phạm Thanh Sơn phải chịu trá.ch nhiệm h.ình s.ự đ.ồng ph.ạm về h.ành v.i L.ạm d.ụng chức vụ, quyền hạn ch.iếm đ.oạt số tiền hơn 105 tỷ đồng của OceanBank.

Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao cũng x.á.c định b.ị c.an Nguyễn Ngọc Sự với tư cá.ch là Chủ tịch Hội đồng Th.ành v.iên Vinashin đã đưa ra chủ trương gửi tiền có kỳ hạn vào OceanBank nhằm ch.iếm đ.oạt số tiền chi ngoài lãi suất của OceanBank.

B.ị c.an Nguyễn Ngọc Sự cũng là người đã quyết định giao cho Trần Đức Chính tiếp nhận, quản lý và chi tiêu, sử dụng số tiền này. Bản thân b.ị c.an Sự đã trực tiếp ký 12 hợp đồng/giao dịch gửi tiền vào OceanBank và chiếm hưởng cá nhân 8 tỷ đồng.

Theo ủy quyền của Trương Văn Tuyến, b.ị c.an Trần Đức Chính đã trực tiếp ký nhiều hợp đồng/giao dịch phát sinh tiền gửi tại OceanBank; trực tiếp nhận, quản lý, chi tiêu sử dụng trái nguyên tắc số tiền ngoài lãi suất theo chỉ đạo của Sự, Tuyến, Sơn và chiếm hưởng cá nhân 10 tỷ đồng.

Với vai trò là Tổng Giám đốc, đại diện theo pháp luật của Vinashin, b.ị c.an Trương Văn Tuyến cùng đề xuất chủ trương, trực tiếp chỉ đạo việc gửi tiền có kỳ hạn vào OceanBank; ký ủy quyền cho Phạm Thanh Sơn và Trần Đức Chính thực hiện gửi tiền vào OceanBank khi chưa được sự đồng ý của Chính phủ.

B.ị c.an Trương Văn Tuyến đã trực tiếp ký 2 hợp đồng/giao dịch tiền gửi, kh.ông chỉ đạo hạch toán số tiền ngoài lãi suất vào hệ thống sổ sá.ch kế toán của Vinanshin. B.ị c.an Tuyến cũng là người đề xuất việc chia tiền và chiếm hưởng cá nhân số tiền 3,5 tỷ đồng.

B.ị c.an Phạm Thanh Sơn đã đồng thuận chủ trương và thực hiện việc gửi tiền có kỳ hạn vào OceanBank, trực tiếp ký nhiều hợp đồng/giao dịch gửi tiền vào OceanBank khi kh.ông có ủy quyền của người đại diện theo pháp luật.

B.ị c.an Sơn bị Viện Kiểm sát x.á.c định là đã chiếm hưởng cá nhân 1,2 tỷ đồng.Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao kết luận, 4 b.ị c.an Nguyễn Ngọc Sự, Trương Văn Tuyến, Trần Đức Chính và Phạm Thanh Sơn phải liên đới b.ồi th.ường toàn bộ số tiền hơn 105 tỷ đồng đã ch.iếm đ.oạt.

Hiện chỉ có b.ị c.an Nguyễn Ngọc Sự, Trương Văn Tuyến nộp lại số tiền đã chiếm hưởng (Nguyễn Ngọc Sự nộp 5,3 tỷ đồng, Trương Văn Tuyến nộp 3,5 tỷ đồng). Hai b.ị c.an Trần Đức Chính và Phạm Thanh Sơn chưa nộp lại số tiền đã chiếm hưởng.

Hải Ninh

 

 

 

 

 

Load More In Pháp luật

Leave a Reply

Check Also

Cá.ch chức Ủy viên Ban cá.n sự đảng đối với nguyên Thứ trưởng GTVT Nguyễn Hồng Trường

Ngày 16/7/2019, tại Hà Nội, dưới sự chủ trì của đồng chí Tổng B.í th.ư, Ch.ủ t.ịch nước Ng…