Home Kinh tế Ông Nguyễn Đức Tài: Từ chính sá.ch ‘cây g.ậy và củ cà rốt’ đến mô hình ‘nhân trị’

Ông Nguyễn Đức Tài: Từ chính sá.ch ‘cây g.ậy và củ cà rốt’ đến mô hình ‘nhân trị’

19 min read
0
0
104

(VNF) – “Người ta thường nói chi phí, nghĩa là mọi thứ chi ra đều phí. Nhưng có 2 khoản chi kh.ô.ng b.ao giờ phí, đó là chi cho nhân viên và chi cho khá.ch hàng”, ô.ng Nguyễn Đức Tài – Ch.ủ t.ịch HĐQT Cô.ng ty Cổ phần Thế giới Di đ.ộng (HoSE: MWG) chia sẻ tại hội thảo “Tinh hoa Tam trị” vừa được t.ổ ch.ức tại Hà Nội.Ch.ủ t.ịch MWG Nguyễn Đức Tài.

Tại sự kiện, Ch.ủ t.ịch MWG đã chia sẻ góc nhìn của ô.ng về nhân trị – pháp trị và kỹ trị từ những trải ngh.iệm thực tế của m.ình trong quá trình vận hành Thế giới Di đ.ộng suốt 15 năm qua (2004-2019).

Trong đó, nhân trị được hiểu là lấy nhân nghĩa làm gốc, pháp trị là lấy nguyên tắc, luật lệ làm gốc và kỹ trị là lấy kh.oa học kỹ thuật làm gốc.

Hành trình quản trị doanh ngh.iệp từ khi Thế giới Di đ.ộng chỉ là một c.ô.ng ty nhỏ bé với 20 -30 c.on ng.ười cho đến quy mô hơn 55.000 ng.ười như ngày hô.m nay cũng chính là hành trình chuyển hoá tư duy của ô.ng Nguyễn Đức Tài – từ chính sá.ch “cây g.ậy và củ cà rốt” đến quản trị từ tâm.

Khi Thế giới Di đ.ộng còn nhỏ, tôi tư duy theo kiểu th.ắng – thua…

Ông Nguyễn Đức Tài cho biết m.ình đã m.ất khoảng 1 năm để suy nghĩ và t.ìm k.iếm mô hình kinh doanh phù hợp. Đến thá.ng 6/2004, ô.ng b.ắt đ.ầu chuẩn b.ị cho sự ra đời của Thế giới Di đ.ộng mà ô.ng gọi đùa là “thời kỳ ủ mưu”.

Sau “thời kỳ ủ mưu”, Thế giới Di đ.ộng bước vào “giai đoạn sống còn” theo lời Ch.ủ t.ịch Nguyễn Đức Tài. Đó là khoảng thời gian từ thá.ng 6 đến thá.ng 12 năm 2004: “B.ắt đ.ầu đưa nó vào kinh doanh, 6 thá.ng đ.ầu tiên là 6 thá.ng rất mệt mỏi bời vì tiền ra đến đâu m.ất đến đó. Bỏ tỷ đ.ầu tiên ra, đ.ốt sạch trong có 1 thá.ng – 2 thá.ng. Bỏ thêm tỷ n.ữa ra cũng đ.ốt sạch luôn”.

Ở buổi đ.ầu sơ kh.ai đó, pháp trị được sử d.ụng triệt để ở Thế giới Di đ.ộng. “Khi Thế giới Di đ.ộng còn nhỏ, c.á nh.ân Tài cùng một số ng.ười đã ngồi l.ại để viết quy trình cho nó, để nó đi đúng luồng đúng lạch. Hồi ấy, ngoài cái đó ra m.ình có cái gì đâu. Mình đâu có tiền để đ.ầu tư vào c.ô.ng nghệ?”, Ch.ủ t.ịch MWG nhớ l.ại.

“Khi mà Thế giới Di đ.ộng mới ra đời, trong đ.ầu Tài rất là th.ắng – thua. Ai giỏi nhất thì ng.ười đó được quyền làm mọi thứ và được thưởng. Ai làm sai thì b.ị ph.ạt. Đó là chính sá.ch ‘cây g.ậy và củ cà rốt’. Mãi sau này m.ình mới ý thức được cái đó”, Ch.ủ t.ịch MWG nhớ l.ại những ngày đ.ầu lập ngh.iệp và nói thêm: “Thực ra khi đó m.ình có làm gì được khá.c đâu vì cái đó là dễ làm nhất”.

“Cuối năm 2004 đến thá.ng 6 năm 2007 là giai đoạn Thế giới Di đ.ộng phát triển rất nhanh. Từ thá.ng 6 năm 2007 đến năm 2012 là giai đoạn chuyển từ doanh ngh.iệp nhỏ sang doanh ngh.iệp lớn”, Ch.ủ t.ịch MWG nói.

Nhìn l.ại quá trình phát triển của Thế giới Di đ.ộng, ô.ng Nguyễn Đức Tài nhìn nh.ận “pháp trị” đã giúp MWG gi.ải qu.yết b.ài toá.n tăng quy mô trong giai đoạn đ.ầu.

Khi đủ lớn, tôi ngộ ra cần quản trị bằng cái nhân, cái đức chứ kh.ô.ng phải luật pháp và c.ô.ng nghệ

Bước chuyển hoá trong tư duy quản trị của ô.ng Nguyễn Đức Tài diễn ra vào năm 2009, “thời điểm chúng tôi đã phủ sóng chuỗi Thế giới Di đ.ộng trên toàn quốc” – Ch.ủ t.ịch MWG cho biết.

“Lúc đó, tôi luôn cảm thấy hiện tượng này: Chỉ có khoảng 4-5 ng.ười lúc nào cũng trầm ngâm, suy tư về sự phát triển của doanh ngh.iệp này. Trong khi vài ngàn ng.ười còn l.ại, gồm cả quản lý, gồm cả nhân viên, họ đến đây để có 1 c.ô.ng việc, họ đi làm và nh.ận lương. Họ kh.ô.ng trăn trở làm sao để doanh ngh.iệp này phát triển”, ô.ng Tài kể l.ại.

“Nhóm thứ nhất là những ng.ười sá.ng lập, hay nói cá.ch khá.c là những ng.ười sử d.ụng lao đ.ộng. Nhóm thứ hai là những ng.ười lao đ.ộng. Họ chỉ đến, làm việc và nh.ận lương. Lúc đó, tôi mới ngộ ra chúng tôi cần phải quản trị doanh ngh.iệp này bằng cái nhân, bằng cái đức chứ kh.ô.ng phải bằng luật pháp và c.ô.ng nghệ”, ô.ng chủ Thế giới Di đ.ộng giãi b.ày và khẳng định “khi bạn m.uốn làm cái gì rất lớn lao thì nhân trị có cơ hội phát huy v.ai trò của nó”.

Bước đột phá trong tư duy quản trị đã giúp ô.ng Nguyễn Đức Tài đưa Thế giới Di đ.ộng tăng trưởng mạnh mẽ trong giai đoạn từ 2012 đến nay.

“Người ta thường nói chi phí, nghĩa là mọi thứ chi ra đều phí. Nhưng có 2 khoản chi kh.ô.ng b.ao giờ phí, đó là chi cho nhân viên và chi cho khá.ch hàng”, ô.ng Tài ví von và cho rằng trong một doanh ngh.iệp, kh.ô.ng nên có kiểu qu.an h.ệ ng.ười lao đ.ộng và ng.ười sử d.ụng lao đ.ộng.

Ch.ủ t.ịch MWG c.ắt nghĩa: qu.an h.ệ lao đ.ộng kiểu đó chính qu.an h.ệ mua bá.n. Một ng.ười mua sức lao đ.ộng, một ng.ười bá.n sức lao đ.ộng thì tất yếu một bên m.uốn mua rẻ và một bên m.uốn bá.n đắt. Kẻ m.uốn mua rẻ thật thì phải có ch.iêu tr.ò, k.ẻ m.uốn bá.n đắt cũng phải giở ch.iêu tr.ò và doanh ngh.iệp đó chỉ toàn những ng.ười giở ch.iêu tr.ò để mua rẻ và bá.n đắt cho nhau.

“Chừng nào cá.c bạn thay đổi qu.an h.ệ đó thành qu.an h.ệ đồng hành. Chúng ta cùng nhau đồng hành và nếu có thành quả thì chúng ta cùng nhau chia sẻ. Khi đó, doanh ngh.iệp sẽ đi rất nhanh”, ô.ng Tài nói.

Cũng chính trong giai đoạn này, ô.ng Nguyễn Đức Tài chuyển từ việc xây dựng quy trình, quy chuẩn sang xây dựng văn hoá doanh ngh.iệp theo hướng đề cao tính trung thực và thái độ tận tâm.

Ông Tài cho rằng văn hoá doanh ngh.iệp chính là “lạt mềm b.uộc chặt”. Dù kh.ô.ng có những qu.y đ.ịnh thưởng – ph.ạt cứng nhắc nhưng văn hoá doanh ngh.iệp kh.iến những ai làm khá.c đi sẽ trở nên rất lố b.ịch trong mắt những ng.ười còn l.ại.

Hoàng Lan, theo Vietn.am Finance

Load More In Kinh tế

Leave a Reply

Check Also

Căn cước công dân vừa đổi sẽ phải đổi lại!

TTO – Dự kiến cuối năm 2020, thẻ căn cước công dân (CCCD) sẽ có mẫu mới là thẻ gắn c…