Home Pháp luật Rẽ phải khi đ.èn đỏ có thể b.ị t.ạm gi.ữ giấy phép lái xe đến 3 thá.ng

Rẽ phải khi đ.èn đỏ có thể b.ị t.ạm gi.ữ giấy phép lái xe đến 3 thá.ng

5 min read
0
0
74

VTV.vn – Rẽ phải khi đ.èn đỏ là một thói quen của rất nhiều ng.ười tham gia giao th.ô.ng, nhưng đây là h.ành v.i v.i ph.ạm Luật Giao th.ô.ng đường bộ.

Bị c.ảnh s.át giao th.ô.ng dừng phương tiện nhưng một ph.ụ n.ữ vẫn ngơ ngá.c, kh.ô.ng biết m.ình v.i ph.ạm lỗi gì. Chỉ sau khi được cá.n bộ c.ảnh s.át giao th.ô.ng th.ô.ng báo, ng.ười này mới biết rằng việc rẽ phải khi đ.èn đỏ là v.i ph.ạm Luật Giao th.ô.ng đường bộ.

TP.HCM đang quản lý gần 8 triệu xe cá.c loại, trong đó có đến hơn 7 triệu xe mô tô, xe gắn máy, ngoài ra còn có xe từ cá.c tỉnh thành khá.c đến, tạo áp lực rất lớn cho giao th.ô.ng thành phố, nhất là vào cá.c khung giờ cao điểm. Do đó, l.ực l.ượng c.ảnh s.át giao th.ô.ng thường điều tiết, cho phép cá.c phương tiện rẽ phải khi đ.èn đỏ để giảm bớt xung đột, ngắt dòng phương tiện nhằm đ.ảm b.ảo giao th.ô.ng th.ô.ng thoá.ng hơn.

Tuy nhiên, kh.ô.ng như nhiều ng.ười vẫn lầm tưởng lâu nay, trên thực tế ng.ười điều khiển phương tiện tham gia giao th.ô.ng chỉ được phép rẽ phải khi đ.èn đỏ trong 3 trường hợp. Phòng C.ảnh s.át giao th.ô.ng đường bộ – đường sắt TP.HCM khuyến cáo, ng.ười dân khi ch.ạy xe cần chú ý hệ thống đ.èn tín hiệu và cá.c biển báo để trá.nh những v.i ph.ạm kh.ô.ng đ.á.ng có.

theo VTV

Xem video theo b.ài viết

https://vtv.vn/vtv9/re-phai-khi-den-do-co-the-bi-tam-giu-giay-phep-lai-xe-den-3-thang-2019080920241264.htm

Load More In Pháp luật

Leave a Reply

Check Also

Đề xuất đóng BHYT ở mức tối đa

Sắp tới đây, có thể người tham gia BHYT theo hộ gia đình sẽ chỉ được hỗ trợ giảm 20% mức đ…