Home Pháp luật Thêm 2 ng.ười vướng vòng lao lý vì dính tới ô.ng Lê Tấn Hùng

Thêm 2 ng.ười vướng vòng lao lý vì dính tới ô.ng Lê Tấn Hùng

14 min read
0
0
65

(Vietn.amdaily) – CA đã tiến hành b.ắt gi.ữ thêm giám đốc cùng kế toá.n trưởng của Cô.ng ty TNHH TM&DV lữ hành Hòa Bình Quốc Tế vì có l.iên qu.an đến những s.ai ph.ạm của ô.ng Lê Tấn Hùng.

Chiều 24/8, C.ơ qu.an C.ảnh s.át đ.iều tr.a (C01), Bộ CA đã tiến hành b.ắt gi.ữ ô.ng Đoàn Quang Hồi (giám đốc Cô.ng ty TNHH TM&DV lữ hành Hòa Bình Quốc Tế) và b.à Nguyễn Thị Nguyên (kế toá.n trưởng Cô.ng ty TNHH TM&DV lữ hành Hòa Bình Quốc Tế) vì có l.iên qu.an đến v.ụ việc ô.ng b.ị c.an Lê Tấn Hùng (SN 1993, ngụ TPHCM) – cựu Tổng giám đốc Tổng c.ô.ng ty nô.ng ngh.iệp Sài Gòn b.ị kh.ởi t.ố trước đó.Theo đó, sá.ng cùng ngày, CA đã tiến hành kh.ám x.ét kh.ẩn c.ấp tr.ụ s.ở Cô.ng ty TNHH TM&DV lữ hành Hòa Bình Quốc Tế (PIT Travel) nằm ở số 132 đường Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, quận 1.

Quá trình kh.ám x.ét CA th.u gi.ữ nhiều tài liệu, t.ang vật l.iên qu.an đến v.ụ á.n của b.ị c.an Hùng. Sau khi hoàn tất việc kh.ám x.ét, CA đưa giám đốc cùng kế toá.n trưởng của c.ô.ng ty này về tr.ụ s.ở để đ.iều tr.a.

Thêm 2 ng.ười vướng vòng lao lý vì dính tới ô.ng Lê Tấn Hùng nguyên TGĐ Tổng Cô.ng ty nô.ng ngh.iệp Sài Gòn.

Được biết, b.ị c.an Hùng, cá.c c.á nh.ân của SAGRI và phía c.ô.ng ty du lịch liên kết với nhau để ch.iếm đ.oạt 13,3 tỷ đồng. Theo đó, trong vòng 1 thá.ng năm 2016, b.ị c.an Hùng đã ký 10 hợp đồng cho cá.n bộ, c.ô.ng nhân viên đi tham quan học tập kinh ngh.iệm ở nhiều nước, trị giá 13,3 tỷ đồng.

Theo đ.iều tr.a, 10 hợp đồng trên đã được 2 c.ô.ng ty lữ hành là c.ô.ng ty TMDV lữ hành Hoà Bình Quốc tế và c.ô.ng ty Du lịch Thanh niên Xung phong th.ực h.iện, đã xuất hoá đ.ơn tài chính, tất toá.n…

Cơ qu.an ch.ức năng v.ào c.uộc đ.iều tr.a, x.á.c minh thì có 40/70 ng.ười có tên trong danh sá.ch đã kh.ô.ng tham gia cá.c chuyến đi. 30/70 ng.ười kh.ô.ng có th.ô.ng tin xuất – nhập cảnh trên hệ thống quản lý của phòng Quản lý xuất nhập cảnh, CA TPHCM.

Làm việc với cá.c c.ơ qu.an, 2 doanh ngh.iệp th.ừa nh.ận có ký kết với SAGRI 10 hợp đồng trong giai đoạn cuối năm 2016 nhưng kh.ô.ng có t.ổ ch.ức cá.c chuyến đi. V.ụ v.iệc có d.ấu h.iệu SAGRI đã th.ô.ng đồng với 2 doanh ngh.iệp lữ hành nhằm x.á.c lập hợp đồng ảo, xuất hoá đ.ơn khống nhằm ch.iếm đ.oạt tiền của Nhà nước.

Sai phạm này thuộc trá.ch nhiệm chính của b.ị c.an Hùng. Được biết, b.ị c.an Hùng từng là Chỉ huy trưởng l.ực l.ượng Thanh niên xung phong TP.HCM, trước khi nh.ận nhiệm v.ụ Tổng giám đốc SAGRI. Hùng là em r.uột của ô.ng Lê Thanh Hải – nguyên B.í th.ư Thành uỷ TP.HCM.

Trước đó, sá.ng cùng ngày, C.ơ qu.an C.ảnh s.át đ.iều tr.a (C01), Bộ CA đã qu.yết đ.ịnh kh.ởi t.ố bổ sung đối với b.ị c.an Lê Tấn Hùng về t.ội d.anh tham ô t.ài s.ản theo Điều 353, Bộ luật H.ình s.ự.

B.ị c.an Hùng trước đó đã b.ị kh.ởi t.ố, b.ắt t.ạm gi.am về t.ội d.anh “v.i ph.ạm qu.y đ.ịnh về quản lý, sử d.ụng t.ài s.ản nhà nước g.ây thất th.oát, lãng phí”. B.ị c.an Hùng đã b.ị d.i l.ý ra Hà Nội để phục v.ụ đ.iều tr.a. Lê Tấn Hùng b.ị cơ qu.an ch.ức năng cáo b.uộc tham ô khoản tiền hơn 13 tỉ đồng.

Trước đó, UBND TPHCM đã có qu.yết đ.ịnh đình chỉ c.ô.ng tá.c đối với ô.ng Lê Tấn Hùng. Quyết định trên do Phó Ch.ủ t.ịch th.ường tr.ực UBND TPHCM Lê Thanh Liêm ký.

Quyết định đình chỉ c.ô.ng tá.c nêu rõ ô.ng Lê Tấn Hùng đã có cá.c v.i ph.ạm ph.áp l.uật k.éo dài, thiếu trá.ch nhiệm khắc phục h.ậu qu.ả, kh.ô.ng đủ phẩm chất để t.iếp t.ục l.ãnh đ.ạo, điều hành tổng c.ô.ng ty.

Quyết định ghi rõ, ô.ng Lê Tấn Hùng đã có cá.c s.ai ph.ạm th.ể h.iện v.i ph.ạm ph.áp l.uật k.éo dài, thiếu trá.ch nhiệm khắc phục h.ậu qu.ả, kh.ô.ng đủ phẩm chất để t.iếp t.ục l.ãnh đ.ạo, điều hành tổng c.ô.ng ty.

Trước đó, Kiểm toá.n Nhà nước đã chỉ ra 3 s.ai ph.ạm tại tổng c.ô.ng ty Nô.ng ngh.iệp Sài Gòn TNHH Một th.ành v.iên, cụ thể là cho thuê đất, hợp tá.c đ.ầu tư chưa có ý kiến của c.ơ qu.an có th.ẩm qu.yền và đ.ầu tư kinh doanh trên đất ngoài ngành.

HẠO NAM

Load More In Pháp luật

Leave a Reply

Check Also

Tạm đình chỉ công chức thuế, hải quan có liên quan đến vụ việc Công ty Tenma Việt Nam

Ngày 26/5, Bộ Tài chính đã có công văn số 6170/BTC-TCCB, công văn 6169/BTC-TCCB gửi Tổng c…