Home Kinh tế Thủ tướng chỉ đạo dừng hoạt đ.ộng cá.c trạm BOT kh.ông thu phí tự đ.ộng

Thủ tướng chỉ đạo dừng hoạt đ.ộng cá.c trạm BOT kh.ông thu phí tự đ.ộng

9 min read
0
0
104

Công điện của Thủ tướng chỉ đạo nhà đầu tư sẽ phải dừng hoạt đ.ộng thu phí đối với cá.c dự á.n có trạm BOT kh.ông chuyển sang thu tự đ.ộng.

Ngày 15/7, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có c.ông điện gửi cá.c bộ, ngành,  Ngân hàng Nhà nước và cá.c địa phương để đôn đốc tiến độ triển khai thu phí tự đ.ộng.

Hình thức thu phí tự đ.ộng được kỳ vọng giúp minh bạch doanh thu tại cá.c trạm BOT. Ảnh: Việt Tường.

Công điện nêu rõ cá.c trạm BOT kh.ông chuyển sang thu phí tự đ.ộng theo chỉ đạo của Thủ tướng tại chỉ thị 06/CT-TTg sẽ b.ị dừng hoạt đ.ộng.

Theo chỉ thị 06, nhà đầu tư BOT phải sửa đổi hợp đồng dự á.n phục v.ụ việc chuyển sang thu phí tự đ.ộng. Ký kết hợp đồng với nhà cung cấp dịch v.ụ thu phí kh.ông dừng để vận hành và kết nối đồng bộ với hệ thống.

Mặc dù n.ảy s.inh một số bất đồng giữa Tổng cục Đường bộ và nhà đầu tư kh.iến tiến độ triển khai thu phí kh.ông dừng có ng.uy c.ơ b.ị chậm, Thủ tướng vẫn giữ nguyên hạn ch.ót là 31/12/2019 phải chuyển sang thu phí tự đ.ộng tại tất cả trạm thu phí trên toàn quốc.

Những ng.ười đứng đầu gồm Bộ trưởng GTVT, Ch.ủ t.ịch UBND cá.c tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Ch.ủ t.ịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh ngh.iệp phải chịu trá.ch nhiệm trước Thủ tướng về tiến độ chuyển sang thu phí tự đ.ộng, báo cáo kết quả th.ực h.iện trước ngày 30/11.

Đặc biệt, Thủ tướng y.êu c.ầu Bộ GTVT phải đảm bảo hệ thống thu phí tự đ.ộng kh.ông dừng hoạt đ.ộng tin cậy, kh.ông có s.ự c.ố, đ.áp ứng đầy đủ cá.c y.êu c.ầu kỹ thuật, quy chuẩn.

Sau khi triển khai xong hệ thống này, Thủ tướng y.êu c.ầu Bộ GTVT rà soát, đ.á.nh giá và có báo cáo tổng kết gửi Thủ tướng trong thá.ng 1/2020.

Trước đó, trong một nỗ lực nhằm đẩy nhanh tiến độ thu phí tự đ.ộng, Tổng cục Đường bộ đã ra th.ông báo y.êu c.ầu 4 dự á.n BOT trên quốc l.ộ 1, quốc l.ộ 14 tạm dừng thu phí sử d.ụng đường bộ kể từ 18h ngày 10/7 cho đến khi hoàn tất việc ký phụ lục hợp đồng BOT triển khai dịch v.ụ thu phí tự đ.ộng.

Th.ông báo này lập tức vấp phải sự phản đối của cá.c doanh ngh.iệp BOT, đại diện là Hiệp hội cá.c nhà đầu tư c.ông trình giao th.ông đường bộ Việt Nam (VARSI).

Cá.c doanh ngh.iệp cho biết đã ký phụ lục hợp đồng thu phí kh.ông dừng với Bộ GTVT từ năm 2017, trong đó doanh ngh.iệp đồng thuận trích một phần tỷ lệ doanh thu của BOT cho nhà cung cấp dịch v.ụ VETC.

Khi Bộ GTVT y.êu c.ầu doanh ngh.iệp BOT ký bổ sung phụ lục hợp đồng với nội dung tăng tỷ lệ doanh thu trích lại cho VETC, một số doanh ngh.iệp kh.ông đồng ý vì cho rằng việc này phải th.ông qua đàm phá.n chứ kh.ông được áp đặt.

Ngọc Tân, theo Zing

Load More In Kinh tế

Leave a Reply

Check Also

Đường sắt Cát Linh – Hà Đông bao giờ vận hành thương mại?

TPO – Dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông chậm tiến độ, phải điều chỉnh nhiều l…