Home Kinh doanh Thủ tướng đồng ý chủ trương lập đề án xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm tài chính quy mô khu vực

Thủ tướng đồng ý chủ trương lập đề án xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm tài chính quy mô khu vực

8 min read
Comments Off on Thủ tướng đồng ý chủ trương lập đề án xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm tài chính quy mô khu vực
0
59

Ngày 19-3, theo nguồn tin, Văn phòng Chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đối với đề xuất xây dựng TP Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính quy mô khu vực.

Thủ tướng đồng ý chủ trương lập đề án xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm tài chính quy mô khu vực - Ảnh 1.
Thủ tướng đồng ý chủ trương lập đề án xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm tài chính quy mô khu vực – Ảnh: NGUYỄN TRÌNH

Theo đó, xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và đầu tư và UBND TP Đà Nẵng, ý kiến của các bộ, ngành liên quan về đề xuất xây dựng TP Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính quy mô khu vực.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý về chủ trương để UBND TP Đà Nẵng nghiên cứu, lập đề án xây dựng TP Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính quy mô khu vực theo mục tiêu, giải pháp tại nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Giao UBND TP Đà Nẵng chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến các bộ, cơ quan: tư pháp, tài chính, kế hoạch và đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam để lập đề án theo quy định, đảm bảo khả thi, hiệu quả.

Thủ tướng đồng ý chủ trương lập đề án xây dựng Đà Nẵng thành trung tâm tài chính quy mô khu vực - Ảnh 2.
Thành phố Đà Nẵng hiện là “thủ phủ” của miền Trung với nhiều lợi thế để phát triển – Ảnh: ĐOÀN CƯỜNG

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về việc đề xuất xây dựng Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính quy mô khu vực; trên cơ sở đề xuất của UBND TP Đà Nẵng, Bộ Kế hoạch và đầu tư đã lấy ý kiến của các bộ, ngành liên quan.

Sau đó, bộ có văn bản gửi Thủ tướng về việc đề xuất xây dựng TP Đà Nẵng trở thành trung tâm tài chính quy mô khu vực. Trong đó nêu Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp có ý kiến nhất trí với kiến nghị trên.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam không phản đối việc cho phép Đà Nẵng lập đề án xây dựng trung tâm tài chính quy mô khu vực, mà chỉ lưu ý: việc phát triển TP Đà Nẵng thành trung tâm tài chính cần đảm bảo đưa ra các mục tiêu và giải pháp liên quan đến thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng phù hợp với chiến lược phát triển ngành ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được Thủ tướng phê duyệt…

Bộ Kế hoạch và đầu tư đề xuất Thủ tướng chấp thuận chủ trương cho phép UBND TP Đà Nẵng lập đề án xây dựng trung tâm tài chính quy mô khu vực, giao Đà Nẵng nghiên cứu và thuê tư vấn (ưu tiên tư vấn quốc tế) để lập đề án bao gồm các đề xuất về cơ chế, chính sách xây dựng trung tâm tài chính quy mô khu vực, trong đó cần nêu rõ cơ chế nào thuộc thẩm quyền của Chính phủ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Quốc hội, các bộ ngành và TP…

Nguồn: https://tuoitre.vn/thu-tuong-dong-y-chu-truong-lap-de-an-xay-dung-da-nang-thanh-trung-tam-tai-chinh-quy-mo-khu-vuc-20210319183405442.htm

Load More In Kinh doanh
Comments are closed.

Check Also

Bách Hóa Xanh lên tiếng về việc đóng cửa hơn 300 điểm bán

Việc đóng cửa hơn 300 điểm bán nằm trong kế hoạch tái cơ cấu của doanh nghiệp. Theo thông …