Home Sức khỏe Thủ tướng y.êu c.ầu Ch.ủ t.ịch Hà Nội kh.ẩn tr.ương x.ử l.ý v.ụ việc Rạng Đô.ng

Thủ tướng y.êu c.ầu Ch.ủ t.ịch Hà Nội kh.ẩn tr.ương x.ử l.ý v.ụ việc Rạng Đô.ng

11 min read
0
0
61

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc y.êu c.ầu Ch.ủ t.ịch UBND Hà Nội ph.ối h.ợp với Bộ TNMT kh.ẩn tr.ương khắc phục h.ậu qu.ả v.ụ ch.áy ở Cô.ng ty Rạng Đô.ng.

Chiều muộn 9/9, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Mai Tiến Dũng ký văn bản truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc về x.ử l.ý h.ậu qu.ả s.ự c.ố v.ụ ch.áy tại Cô.ng ty Rạng Đô.ng.

Người đứng đ.ầu Chính phủ y.êu c.ầu Ch.ủ t.ịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung chủ trì, ph.ối h.ợp chặt chẽ với Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường,  cá.c c.ơ qu.an l.iên qu.an trực tiếp chỉ đạo, t.iếp t.ục kh.ẩn tr.ương triển kh.ai cá.c c.ô.ng việc x.ử l.ý h.ậu qu.ả v.ụ ch.áy ở Cô.ng ty Rạng Đô.ng.

Ng.ười d.ân xung quanh nhà máy Rạng Đô.ng đứng trước nhiều ng.uy c.ơ về s.ức kh.ỏe. Ảnh: Hồng Quang.

Thủ tướng y.êu c.ầu UBND Hà Nội chú trọng th.ực h.iện ngay cá.c b.iện ph.áp đ.ảm b.ảo a.n t.oàn cho ng.ười dân ở khu vực b.ị ả.nh h.ưởng do s.ự c.ố ch.áy, đôn đốc, giá.m s.át việc th.ực h.iện cá.c b.iện ph.áp khắc phục s.ự c.ố môi trường.

Đồng thời, Hà Nội chịu trá.ch nhiệm đ.iều tr.a, x.á.c định ng.uyên nh.ân g.ây ch.áy, n.ổ và x.ử l.ý ngh.iêm cá.c h.ành v.i v.i ph.ạm th.eo qu.y đ.ịnh của ph.áp l.uật.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng y.êu c.ầu UBND Hà Nội t.iếp t.ục triển kh.ai việc di dời cá.c cơ sở g.ây ô nh.iễm và có ng.uy c.ơ g.ây ô nh.iễm ra kh.ỏi khu vực đô thị và khu vực tập trung đô.ng dân cư theo kế hoạch đã được chỉ đạo.

Hô.m 4/9, tại buổi Họp báo Chính phủ, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Võ Tuấn Nhân cho biết nồng độ th.ủy ng.ân quan trắc được ở một số điểm trong nhà máy Cô.ng ty Rạng Đô.ng và xung quanh vượt ngưỡng a.n t.oàn từ 10 đến 30 lần.

Ông Nhân còn cho biết lượng th.ủy ng.ân đã phát tá.n ra môi trường trong v.ụ ch.áy có thể lên đến 27,2 kg và bá.n kính ả.nh h.ưởng là 500 m tính từ hàng rào Cô.ng ty Rạng Đô.ng.

Đến ngày 8/9, Tổng cục Môi trường thuộc Bộ Tài nguyên Môi trường cho biết Cô.ng ty Rạng Đô.ng đã th.ừa nh.ận 480.000 bóng đ.èn huỳnh quang b.ị ch.áy có sử d.ụng thuỷ ng.ân lỏng, kh.ô.ng phải hợp chất amalgam như đã b.áo c.áo. Hầu hết thuỷ ng.ân trong cá.c bóng đ.èn đã phát tá.n ra môi trường cùng với kh.ói và khí thải của đ.ám ch.áy.

Sá.ng 9/9, trao đổi với Zing.vn, Ch.ủ t.ịch UBND Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết TP đã mời ng.ười dân trong khu vực b.ị ả.nh h.ưởng lên tham dự cuộc họp ở UBND TP. Tại cuộc họp này, l.ãnh đ.ạo TP đã nghe ng.ười dân phát biểu, trực tiếp hỏi nhưng họ nói: “Kh.ô.ng có b.ức x.úc gì”.

Ch.ủ t.ịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh TP kh.ô.ng thờ ơ với s.ức kh.ỏe ng.ười dân và cho biết đã giao c.ơ qu.an đ.iều tr.a l.àm r.õ nguồn gốc, xuất xứ, số lượng h.óa ch.ất đ.ưa v.ào sản xuất và thành phẩm là b.ao nhiêu, b.ị ch.áy b.ao nhiêu, trong kho còn b.ao nhiêu để c.ô.ng b.ố c.ô.ng kh.ai.

Theo ô.ng, sau v.ụ ch.áy, cá.c đ.ơn v.ị của thành phố đã c.ô.ng b.ố cá.c tá.c h.ại có thể x.ảy r.a cho ng.ười dân và triển kh.ai cá.c b.iện ph.áp để c.ảnh b.áo ng.ười dân cũng như xét ngh.iệm h.iện tr.ường. Ông Chung cho rằng l.ãnh đ.ạo TP Hà Nội đã ứ.ng ph.ó “rất kịp thời”.

Sơn Hà, theo Zing

Load More In Sức khỏe

Leave a Reply

Check Also

Bệnh nhân Trung Quốc trốn khỏi Bệnh viện Đà Nẵng khi chuẩn bị cách ly

Lãnh đạo Bệnh viện Đà Nẵng xác định trường hợp này đến từ vùng dịch Vũ Hán nên yêu cầu các…