Home Pháp luật Thuê chung cư mini t.ổ ch.ức cho 8 ph.ụ n.ữ m.ang th.ai hộ

Thuê chung cư mini t.ổ ch.ức cho 8 ph.ụ n.ữ m.ang th.ai hộ

8 min read
0
0
61

L.ực l.ượng ch.ức n.ăng ph.át h.iện Trần Thị Ba và 8 ph.ụ n.ữ khá.c (trong đó có 3 ph.ụ n.ữ đang m.ang th.ai) cùng chung sống sinh hoạt, kh.ô.ng có đăng ký tạm trú tạm vắng tại phòng 501, chung cư mini Cao Th.ắng có nhiều b.iểu h.iện ngh.i vấn.

Ngày 14-8, C.ơ qu.an CSĐT CA tỉnh Quảng Ninh đã kh.ởi t.ố v.ụ á.n, kh.ởi t.ố b.ị c.an, b.ắt t.ạm gi.am đối với đ.ối t.ượng Trần Thị Ba (SN 1991, trú tại tổ 72, khu 8, phường Cao Th.ắng, TP Hạ Long về t.ội “Tổ chức m.ang th.ai hộ nhằm mục đích thương mại” và t.ạm gi.ữ h.ình s.ự đối với đ.ối t.ượng Vũ Nga Linh (SN 1988, trú tại tổ 9, khu Trần Hưng Đạo, phường Cẩm Thạch, TP Cẩm Phả) để t.iếp t.ục đ.iều tr.a v.ụ á.n và x.ử l.ý th.eo qu.y đ.ịnh ph.áp l.uật.

Trước đó, 9h30’ ngày 7-8-2019, Phòng C.ảnh s.át H.ình s.ự CA tỉnh Quảng Ninh ph.ối h.ợp với CA TP Hạ Long k.iểm tr.a hành chính tại phòng 501, chung cư mini Cao Th.ắng, thuộc số 58B, khu 6, phường Cao Th.ắng, TP Hạ Long.

Đ.ối t.ượng Trần Thị Ba và đ.ối t.ượng Vũ Nga Linh.

Tại đây, l.ực l.ượng ch.ức n.ăng ph.át h.iện Trần Thị Ba và 8 ph.ụ n.ữ khá.c (trong đó có 3 ph.ụ n.ữ đang m.ang th.ai) cùng chung sống sinh hoạt, kh.ô.ng có đăng ký tạm trú tạm vắng, có nhiều b.iểu h.iện ngh.i vấn, gồm: Mai Thị Thanh V (SN 1992, tr tại Đắk Nô.ng); Nguyễn Phạm Minh T (SN 1993, trú tại Tiền Giang, đang mai th.ai được 7 tuần t.uổi); Nguyễn Huỳnh Anh T (SN 1987, trú tại Long An); Nguyễn Thị S (SN 1989, trú tại Gia Lai, đang m.ang th.ai được 14 tuần t.uổi); Nguyễn Thu H (SN 1984, trú tại Nghệ An); Nguyễn Thị Hoa (SN 1986, trú tại Lâm Đồng, đang m.ang th.ai được 20 tuần t.uổi); Võ Minh Q (SN 1991, trú tại Đồng tháp); Hồ Thị Kim T (SN 1995, trú tại TP.Cần Thơ).

Mở rộng đ.iều tr.a, C.ơ qu.an CSĐT t.iếp t.ục b.ắt đ.ối t.ượng Vũ Nga Linh là đ.ối t.ượng có l.iên qu.an đến v.ụ việc nói trên. Đồng thời C.ơ qu.an CA đã b.àn giao 8 ph.ụ n.ữ trên cho Trung tâm Cô.ng tá.c x.ã h.ội tỉnh Quảng Ninh.

Tại thời điểm b.àn giao, sức khoẻ của 8 ph.ụ n.ữ này đều t.ốt, t.âm l.ý ổn định. Hiện 8 ph.ụ n.ữ này đã được cá.n bộ Trung tâm Cô.ng tá.c x.ã h.ội tỉnh Quảng Ninh th.eo d.õi, tư vấn thường xuyên, chưa ph.át h.iện có b.iểu h.iện lý bất thường, t.ình tr.ạng sức khoẻ t.ốt.

Tuấn Hương

Load More In Pháp luật

Leave a Reply

Check Also

Day dứt từ các vụ án xử cựu quan chức

VOV.VN – Gián tiếp đẩy cấp dưới vào cảnh tù tội, trong số các bị cáo có nhiều người …