Home Kinh tế Thương ch.iến Mỹ – Trung l.eo th.ang: T.Q tr.ả đ.ũa đ.á.nh thuế với 75 tỷ USD hàng hóa Mỹ

Thương ch.iến Mỹ – Trung l.eo th.ang: T.Q tr.ả đ.ũa đ.á.nh thuế với 75 tỷ USD hàng hóa Mỹ

15 min read
0
0
69

Đáp trả th.ô.ng báo trước đó của chính phủ Mỹ về việc áp mức thuế 10% đối với khoảng 300 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ T.Q, chiều ngày 23/8, T.Q đã c.ô.ng b.ố b.iện ph.áp tr.ả đ.ũa. Ủ.y b.an thuế quan của Quốc Vụ viện T.Q đã đưa ra th.ô.ng báo sẽ áp d.ụng đ.á.nh thuế đối với hàng hóa Mỹ trị giá khoảng 75 tỷ đô la.

Với việc T.Q qu.yết đ.ịnh áp thuế đối với số hàng hóa Mỹ nhập khẩu trị giá 75 tỷ USD, c.uộc ch.iến thương mại Trung – Mỹ l.ại t.iếp t.ục l.eo th.ang

Trang tin Đa Chiều dẫn tin Đài truyền hình trung ương T.Q (CCTV) nói, c.ăn c.ứ theo “Luật H.ải qu.an T.Q”, “Luật Ngoại thương T.Q”, “Điều lệ thuế xuất nhập khẩu của T.Q”, qu.y đ.ịnh khá.c và cá.c nguyên tắc cơ bản của luật quốc tế và được Quốc Vụ viện ph.ê ch.uẩn, Ủ.y b.an Thuế v.ụ Quốc Vụ viện đã qu.yết đ.ịnh áp cá.c mức thuế quan 10% và 5% đối với 5.078 mặt hàng trị giá 75 tỷ USD có nguồn gốc từ Mỹ. Việc th.ực h.iện sẽ được chia làm hai đợt từ 12h01 ngày 1/9/2019 và từ 12h01 ngày 15/12/2019.

Bản tin cho biết, Ủ.y b.an thuế v.ụ Quốc Vụ viện sẽ t.iếp t.ục th.ực h.iện c.ô.ng tá.c loại trừ tăng thu thuế quan đối với hàng hóa Mỹ. Những loại sản phẩm kh.ô.ng nằm trong hai đợt miễn trừ đ.ầu tiên có thể được đ.ưa v.ào đợt b.a.

CCTV nói, việc T.Q áp d.ụng cá.c b.iện ph.áp bổ sung thuế quan là một đ.ộng thái b.ắt b.uộc nhằm đối phó với chủ nghĩa đ.ơn phương và bảo hộ mậu dịch của Mỹ. Phía T.Q một lần n.ữa nhắc l.ại, đối với T.Q và Mỹ, hợp tá.c là lựa chọn chính x.á.c duy nhất và đôi bên cùng có lợi thì mới d.ẫn đ.ến một tương lai t.ốt hơn. Hy vọng hai bên T.Q và Mỹ trên tiền đề tôn trọng lẫn nhau,  bình đẳng tin tưởng nhau, nói lời giữ lời, lời nói nhất trí với hành đ.ộng, gi.ải qu.yết sự khá.c biệt theo cá.ch chấp nh.ận lẫn nhau và tích cực xây dựng một tr.ật t.ự kinh tế và thương mại Trung – Mỹ mới, cân bằng và cùng có lợi; cùng nhau b.ảo v.ệ và th.úc đẩy cải cá.ch hoàn thiện thể chế thương mại đa phương và th.úc đẩy hợp tá.c cùng th.ắng, cùng có lợi với cá.c quốc gia khá.c trên thế giới.

T.Q tuyên b.ố áp thuế cá.c mức 10% và 5% đối với 75 tỷ USD hàng hóa Mỹ

Trước đó, chính phủ Mỹ đã tuyên b.ố sẽ áp d.ụng mức thuế 10% đối với khoảng 300 tỷ USD hàng hóa nhập khẩu từ T.Q, được th.ực h.iện thành hai đợt từ ngày 1 thá.ng 9 và ngày 15 thá.ng 12 năm 2019.

Sau đó, phía T.Q tuyên b.ố rằng cá.c b.iện ph.áp của Mỹ đã d.ẫn đ.ến sự t.iếp t.ục l.eo th.ang của cuộc xung đột kinh tế và thương mại Trung – Mỹ, g.ây t.ổn h.ại lớn đến lợi ích của T.Q, Mỹ và cá.c nước khá.c và cũng đe d.ọa ngh.iêm trọng hệ thống thương mại đa phương và nguyên tắc thương mại tự do.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó nói, cá.c nhà đàm phá.n thương mại sau khi trở về từ T.Q cho biết cần có một cuộc đối thoại mang tính xây dựng với T.Q về việc ký kết thỏa thuận trong tương lai, nhưng ô.ng cho rằng T.Q lẽ ra cần ký thỏa thuận thương mại với Mỹ b.a thá.ng trước, nhưng Bắc Kinh đã qu.yết đ.ịnh đàm phá.n l.ại từ đ.ầu trước khi đặt bút ký.

Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ (USTR) hô.m 13/8 th.ô.ng báo đã h.oãn đ.á.nh thuế đối với máy tính x.á.ch tay, điện thoại di đ.ộng… của T.Q cho đến giữa thá.ng 12/2019 và loại bỏ một số hàng hóa T.Q kh.ỏi danh sá.ch tăng thuế. Ông Trump giải thích rằng đ.ộng thái này dựa trên việc x.em x.ét mùa mua sắm Giá.ng sinh để đ.ề ph.òng thuế quan ả.nh h.ưởng đến ng.ười tiêu dùng Mỹ.

T.Q tuyên b.ố khôi phục việc đ.á.nh thuế 24% và 5% đối với ô tô và phụ kiện ô tô nhập khẩu có nguô.ng gốc Hoa Kỳ

Giá trị hàng hóa T.Q b.ị ả.nh h.ưởng bởi thuế quan mới kể từ ngày 1 thá.ng 9 vẫn đạt 111 tỷ USD. Nếu cộng với việc trước đây Mỹ đã áp thuế đối với hàng hóa trị giá 250 tỷ USD, thì tổng số hàng hóa T.Q b.ị ả.nh h.ưởng bởi thuế quan đã lên tới hơn 361 tỷ USD.

Ngoài ra, để th.ực h.iện thỏa thuận chung giữa hai nguyên thủ quốc gia ở Argentina, phía T.Q trước đó đã tuyên b.ố đình chỉ thuế quan đối với ô tô và cá.c linh, phụ kiện có nguồn gốc từ Mỹ. Tuy nhiên, để đ.áp l.ại sự v.i ph.ạm của Mỹ về thỏa thuận chung của hai nguyên thủ quốc gia ở Argentina và Osaka; Ủ.y b.an Thuế v.ụ Quốc Vụ viện T.Q đã qu.yết đ.ịnh từ 12 giờ trưa ngày 15/12, sẽ khôi phục việc đ.á.nh thuế đối với ô tô và cá.c linh, phụ kiện có nguồn gốc từ Mỹ với mức thuế là 25% và 5%./.

Thu Th.ủy, theo Viett.imes

Load More In Kinh tế

Leave a Reply

Check Also

Người dân Hàn Quốc xếp hàng dài mua khẩu trang ngừa nhiễm virus corona

Hàn Quốc trở thành ổ dịch lớn nhất bên ngoài Trung Quốc với số ca nhiễm lên đến 763. Người…