Home Thời sự Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị

12 min read
0
0
118

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Bộ Chính trị để cho ý kiến về c.ông tá.c chuẩn bị cho Hội nghị Trung ương 10 khoá XII; kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV.Ngày 15/5, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị tại trụ sở Trung ương Đảng để cho ý kiến về c.ông tá.c chuẩn bị Hội nghị Trung ương 10 khoá XII; kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV và một số vấn đề quan trọng khá.c.

Sau khi nghe Đảng đoàn Quốc hội, Ban Tổ chức Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng báo cáo, cá.c Ủy viên Bộ Chính trị thảo luận, Tổng bí thư, Chủ tịch nước đã kết luận: Bộ Chính trị hoan ngh.ênh, đ.ánh giá cao cá.c Tiểu ban chuẩn bị Đại hội XIII của Đảng, Đảng đoàn Quốc hội, Ban cán sự đảng Chính phủ, cá.c ban đảng và cá.c cơ quan chức năng có liên quan trong một thời gian ngắn đã ngh.iêm túc, tích cực chỉ đạo xây dựng cá.c tờ trình, báo cáo, đề án, cá.c dự án luật để chuẩn bị trình Hội nghị Trung ương 10 khóa XII và kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV.

 

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc họp Bộ Chính trị.

Bộ Chính trị yêu cầu cá.c cơ quan chức năng cần tiếp tục chuẩn bị, xem xét, rà soát lần cuối cá.c c.ông việc, bảo đảm để cá.c kỳ họp thành c.ông tốt đẹp.

Tổng bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh kỳ họp Quốc hội sắp tới rất quan trọng, dự kiến Quốc hội th.ông qua và cho ý kiến về nhiều dự án luật và một số nghị quyết. Quan trọng là Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và cá.c cơ quan liên quan bàn bạc thật kỹ, chuẩn bị chu đáo cá.c nội dung trình Quốc hội; tiếp tục đổi mới cá.ch thức t.ổ ch.ức và điều hành tại kỳ họp, phát huy cao trí tuệ và trá.ch nhiệm của cá.c đại biểu Quốc hội, bảo đảm hiệu quả cao, tiết kiệm được thời gian và c.ông sức.

Tất cả những c.ông việc đã có trong chương trình, kế hoạch, hàng tháng l.ãnh đ.ạo chủ chốt đã họp và có văn bản chỉ đạo, từng Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư phụ trá.ch lĩnh vực phải chỉ đạo làm thật tốt, khẩn trương, dứt điểm, kh.ông để k.éo dài, còn vướng mắc gì thì phải kịp thời đưa ra bàn, tìm giải pháp giải quyết ngay.

Tong bi thu, Chu tich nuoc Nguyen Phu Trong chu tri hop Bo Chinh tri hinh anh 2

Ngày 15/5, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị tại trụ sở Trung ương Đảng, để cho ý kiến về c.ông tá.c chuẩn bị Hội nghị Trung ương 10 khoá XII; kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV và một số vấn đề quan trọng khá.c.

“Năm 2019, 2020, chúng ta đã và sẽ tiếp tục chỉ đạo đại hội đảng bộ cá.c cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng, lần này phải quan tâm, chỉ đạo sâu sát hơn đại hội đảng bộ cá.c cấp từ nội dung cho đến c.ông tá.c nhân sự của đại hội, tránh t.ình tr.ạng cứ sắp đến đại hội là chỉ lo cho c.ông tá.c nhân sự mà sao nhãng cá.c c.ông việc thường xuyên; kiên quyết chống chạy chức, chạy quyền, đã chạy là kh.ông dùng”.

“Đề nghị cá.c đồng chí Bộ Chính trị, Ban Bí thư thống nhất cao tinh thần này và chỉ đạo cá.c cấp, cá.c ngành. Công việc sắp tới rất nhiều, phức tạp, thời gian còn lại rất ít, cá.c cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Mặt trận, đoàn thể cần phải phối hợp chặt chẽ hơn, kịp thời hơn, bảo đảm để cá.c hoạt đ.ộng của Đảng, Nhà nước, của hệ thống ch.ính tr.ị th.ông suốt, nhịp nhàng, hiệu quả cao”, Tổng bí thư, Chủ tịch nước yêu cầu.

Cũng tại hội nghị này, trên cơ sở xem xét tờ trình của Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Chính trị đã quyết định một số trường hợp nhân sự thuộc diện Bộ Chính trị quản lý.

Load More In Thời sự

Leave a Reply

Check Also

Vì sao bảo tàng Hà Nội chậm trưng bày trong 10 năm?

Do thủ đô mở rộng địa giới hành chính và việc sưu tầm hiện vật gặp khó, nên 10 năm sau khi…