Home Đời sống Tổng Giám đốc Cô.ng ty KaiYang “m.ất t.ích”, hơn 2.500 c.ô.ng nhân t.iếp t.ục chờ đợi

Tổng Giám đốc Cô.ng ty KaiYang “m.ất t.ích”, hơn 2.500 c.ô.ng nhân t.iếp t.ục chờ đợi

14 min read
0
0
97

(NLĐO)- Ngày thứ 3 liên tiếp, hàng ngàn c.ô.ng nhân l.ại t.iếp t.ục tụ tập tại Cô.ng ty TNHH Kai Yang Việt Nam với hy vọng gặp được b.an l.ãnh đ.ạo doanh ngh.iệp.

Người lao đ.ộng tụ tập tại c.ô.ng ty

Theo ghi nh.ận của Báo Người Lao Động, từ 7 giờ sá.ng 14-8, hàng ngàn c.ô.ng nhân c.ô.ng ty TNHH KaiYang Việt Nam đã có mặt tại tr.ụ s.ở c.ô.ng ty ở đường Hoàng Quốc Việt, quận Kiến An, Hải Phòng.

Trước đó, ng.ười lao đ.ộng (NLĐ) nh.ận được th.ô.ng tin ngày 14-8, l.ãnh đ.ạo Tổng c.ô.ng ty từ Đài Loan (T.Q) sẽ trực tiếp có mặt tại Việt Nam để gi.ải qu.yết v.ụ việc giám đốc doanh ngh.iệp (DN) là ng.ười Đài Loan b.ất ng.ờ “biến m.ất”. Trong khi đó, NLĐ chưa được nh.ận lương thá.ng 7, cá.c chế độ BHXH chưa được gi.ải qu.yết.

Cũng trong sá.ng 14-8, lo NLĐ b.ức x.úc, cá.c c.ơ qu.an b.an ngành, cơ qu.an ch.ức năng của TP Hải Phòng và quận Kiến An cũng đến h.iện tr.ường chia sẻ th.ô.ng tin và đ.ộng viên t.inh th.ần cho NLĐ của Cô.ng ty TNHH KaiYang Việt Nam.

Chờ đợi, trô.ng ngóng hàng giờ trong thời tiết nóng bức nhưng cuối cùng họ chỉ được th.ô.ng báo phải vài ngày tới, đại diện c.ô.ng ty từ Đài Loan mới có mặt tại Việt Nam để gi.ải qu.yết v.ụ việc.

Cô.ng nhân Cao Thị H. l.o l.ắng: “Tôi vào c.ô.ng ty từ năm 17 t.uổi, giờ đã được 15 năm. Giờ mới sinh được đứa c.on, liệu chế độ th.ai sản của tôi có được gi.ải qu.yết kh.ô.ng?”.

Còn chị Đào Minh T. b.ày tỏ: “Chúng tôi sẵn sàng chia sẻ khó khăn cùng với c.ô.ng ty nhưng thời gian b.ao lâu và thế nào thì cũng phải có thời hạn nhất định. Vì tất cả chúng tôi đều rất khó khăn. Trong số những c.ô.ng nhân, nhiều ng.ười đang phải gánh vác trách nhiệm làm trụ c.ột chính trong gia đình. Cơm, áo, gạo, tiền, học hành của c.on cái; tiền trọ, sinh hoạt của những ng.ười ở xa và ở nhiều nơi đều trô.ng chờ vào đồng lương mà đáng lẽ ra họ phải nhận vào ngày 10 vừa rồi”.

Theo b.à Chu Kim Oanh, Ch.ủ t.ịch c.ô.ng đoàn c.ô.ng ty, hiện Ch.ủ t.ịch Hội đồng quản trị của c.ô.ng ty m.ẹ đang nỗ lực đàm phá.n với khá.ch hàng để tìm ra giải pháp chi trả lương thá.ng 7-2019 trong thời gian sớm nhất. Bà Oanh tr.ấn a.n NLĐ cùng cố gắng và hết sức bình tĩnh, trá.nh b.ị kích đ.ộng. Còn rất nhiều c.ơ qu.an, b.an ngành cùng quan tâm, h.ỗ tr.ợ mọi ng.ười gi.ải qu.yết v.ụ việc

Cùng theo b.à Oanh, hiện cá.c c.ơ qu.an b.an ngành đang làm tất cả cá.c b.iện ph.áp để đ.ảm b.ảo giữ gìn t.ài s.ản c.ô.ng ty kh.ô.ng b.ị thất th.oát, đ.ề ph.òng trong trường hợp x.ấu nhất có thể thanh lý t.ài s.ản lấy tiền gi.ải qu.yết lương là cá.c chế độ của NLĐ. Phối hợp để có phương hướng gi.ải qu.yết t.ốt nhất lợi ích, chế độ cho NLĐ.

Theo ô.ng Nguyễn Cô.ng Hòa, Trưởng b.an Chính sá.ch – Pháp luật thuộc Liên đoàn Lao đ.ộng TP Hải Phòng, ngay sau khi x.ảy r.a v.ụ việc, Liên đoàn Lao đ.ộng TP đã trực tiếp tới DN k.iểm tr.a. Kết quả ch.o th.ấy Cô.ng ty Trá.ch nhiệm hữu hạn KaiYang Việt Nam còn n.ợ tiền lương của c.ô.ng nhân trong thá.ng 7 và n.ợ tiền bảo hiểm của NLĐ từ thá.ng 4-2019.

Liên đoàn Lao đ.ộng TP đã cùng cá.c ngành tham mưu với l.ãnh đ.ạo TP Hải Phòng để tìm phương á.n t.ốt nhất nhằm ổn định tình hình DN, giúp DN có thể t.iếp t.ục sản xuất, giữ việc làm, thu nhập ổn định cho NLĐ. Nếu DN kh.ô.ng thể sản xuất trở l.ại thì cá.c ngành ch.ức n.ăng sẽ tìm phương á.n đ.ảm b.ảo quyền, lợi ích của NLĐ.

Ông Trần Văn Quý, Ch.ủ t.ịch UBND quận Kiến An, cho biết quận đã b.ố trí l.ực l.ượng đ.ảm b.ảo hiện trạng Cô.ng ty trong quá trình x.ử l.ý v.ụ việc, đồng thời kết hợp với Cô.ng đoàn c.ô.ng ty, Cô.ng đoàn cấp trên đ.ộng viên NLĐ giữ bình tĩnh trong quá trình x.ử l.ý v.ụ việc.

Theo th.ô.ng tin từ quận Kiến An, từ chiều ngày 11-8 đến khoảng 22 giờ ngày 11-8, Tổng Giám đốc Cô.ng ty KaiYang là Huang Shang Che cùng 17 cá.n bộ, nhân viên kỹ thuật ng.ười Đài Loan đang làm việc tại c.ô.ng ty đã b.ỏ đ.i kh.ỏi c.ô.ng ty kh.ô.ng rõ lý do. Trước ngày 11-8, c.ô.ng nhân của Cô.ng ty làm việc kh.ô.ng có d.ấu h.iệu bất thường.

Tr.Đức

Load More In Đời sống

Leave a Reply

Check Also

Anh nông dân miền Tây có biệt tài gọi chuột đồng đến ‘nộp mạng’

Soi đèn thấy có hang, dấu chân hoặc mùi của chuột, anh Tiển chu mỏ kêu ‘te tít tít, …