Home Kinh tế TP.HCM ‘đã có d.ấu h.iệu kh.ó kh.ăn’

TP.HCM ‘đã có d.ấu h.iệu kh.ó kh.ăn’

15 min read
0
0
102

Trước khi kết th.úc buổi họp báo về Thủ Thiêm vào chiều nay 14.8, Phó ch.ủ t.ịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan có chia sẻ về những kh.ó kh.ăn mà TP.HCM đang gặp phải.


Một góc Khu đô thị mới Thủ Thiêm, Q.2, TP.HCM
ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Đề cập đến kế hoạch gi.ải qu.yết cá.c vấn đề phát sinh l.iên qu.an đến quá trình triển kh.ai quy hoạch, xây dựng Thủ Thiêm, ô.ng Võ Văn Hoan nói: “TP.HCM chấp hành ngh.iêm túc k.ết l.uận của Thanh tra Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng, và thành phố đang tập trung th.ực h.iện cá.c kế hoạch cụ thể để cá.c k.ết l.uận, chỉ đạo đi v.ào c.uộc sống”.

Về tá.c đ.ộng của “vấn đề Thủ Thiêm” đến tình hình kinh tế – x.ã h.ội TP.HCM, ô.ng Võ Văn Hoan cho hay qua đ.á.nh giá thực tế kinh tế – x.ã h.ội những thá.ng đ.ầu năm 2019, thành phố nh.ận thấy có những d.ấu h.iệu kh.ó kh.ăn b.ắt đ.ầu, th.ể h.iện rõ; mà những d.ấu h.iệu kh.ó kh.ăn đó, những năm liền kế trước đó chưa phát sinh.
Ông Võ Văn Hoan k.ết l.uận buổi họp báo về vấn đề Thủ Thiêm vào chiều 14.8.2019

Thành phố mong m.uốn ng.ười dân thành phố cùng chung tay góp sức, đồng thuận, nỗ lực xây dựng thành phố ổn định, phát triển ở hiện tại, cũng như trong tương lai
Phó ch.ủ t.ịch UBND TP.HCM Võ Văn Hoan

Ông Võ Văn Hoan th.ừa nh.ận việc chưa gi.ải qu.yết xong vấn đề khiếu nại ở Thủ Thiêm, có ả.nh h.ưởng nhiều đến tiến độ xây dựng và phát triển Thủ Thiêm nói riêng và TP.HCM nói chung. Và trên thực tế, hạ tầng Thủ Thiêm sau hơn 20 năm triển kh.ai vẫn chưa hoàn chỉnh, nhiều khu vực đất còn tr.ống…

“Thành phố đã, đang và sẽ rất nỗ lực để t.iếp t.ục xây dựng, hoàn chỉnh Thủ Thiêm phát triển như kỳ vọng”, ô.ng Hoan chia sẻ.

Trong nhiều năm qua, TP.HCM luôn chiếm vị thế đ.ầu tàu kinh tế của cả nước. Với v.ai trò trung tâm về nhiều lĩnh vực, TP.HCM có nhiều đóng góp vào c.ô.ng cuộc xây dựng, phát triển đất nước. TP.HCM cũng dẫn đ.ầu về thu ng.ân sá.ch trong số 63 tỉnh, thành; đóng góp hàng trăm ngàn tỉ đồng vào ng.ân sá.ch quốc gia.
Năm 2018 ng.ân sá.ch TP.HCM thu khoảng 380.000 tỉ đồng, dự toá.n 2019 thu xấp xỉ gần 400.000 tỉ đồng. Tỷ lệ ng.ân sá.ch điều tiết cho TP.HCM (được phân bổ để vận hành bộ máy, đ.ầu tư phát triển) khoảng 18%; phần còn l.ại nộp vào ng.ân sá.ch quốc gia.

Trong quá trình phát triển, TP.HCM cũng đối mặt nhiều thá.ch thức về quản lý đô thị: ng.ập nước, kẹt xe, a.n n.inh tr.ật t.ự, khiếu nại l.iên qu.an đến th.u h.ồi đất đai…

Tinh thần nhìn thẳng vào sự thật

Cũng tại buổi họp báo vào chiều nay 14.8, ô.ng Từ Lương, Phó giám đốc Sở Th.ô.ng tin – Truyền th.ô.ng TP.HCM khi trình b.ày th.ô.ng cáo báo chí, đã cho hay Khu đô thị mới Thủ Thiêm từ lúc lập quy hoạch đến nay th.ực h.iện hơn 20 năm, đã đạt nhiều kết quả tích cực, từng bước hình thành một đô thị văn minh, hiện đại, trung tâm tài chính – dịch v.ụ – thương mại – cao cấp.

Tuy nhiên, quá trình triển kh.ai đã có một số v.i ph.ạm, ả.nh h.ưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp, g.ây b.ức x.úc đối với một số hộ dân.

Do khiếu nại k.éo dài, việc hoàn chỉnh hạ tầng Thủ Thiêm chưa được như mong đợi

NGỌC DƯƠNG

“Trên t.inh th.ần nhìn thẳng vào sự thật và quan điểm mỗi cá.n bộ, c.ô.ng chức và ng.ười dân phải tuân thủ ph.áp l.uật, chính quyền thành phố tập trung, kh.ẩn tr.ương th.ực h.iện Th.ô.ng báo và Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ, ngh.iêm túc nh.ận thiếu sót, trá.ch nhiệm trong quá trình quản lý, điều hành của l.ãnh đ.ạo và cá.c cơ qu.an ch.ức năng cá.c thời kỳ”, ô.ng Từ Lương nói.

Theo ô.ng Từ Lương, TP.HCM triển kh.ai ngay cá.c chính sá.ch phù hợp b.ảo v.ệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đ.á.ng của ng.ười dân, bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước, của ng.ười sử d.ụng đất và của nhà đ.ầu tư; k.iểm đ.iểm, x.á.c định trá.ch nhiệm, x.ử l.ý cá.c t.ổ ch.ức, c.á nh.ân v.i ph.ạm thuộc th.ẩm qu.yền nhằm yên dân, tạo điều kiện t.iếp t.ục th.ực h.iện đ.ầu tư xây dựng Khu đô thị mới Thủ Thiêm thành một khu đô thị hiện đại với quy mô tiêu chuẩn tầm cỡ khu vực, góp phần th.úc đẩy phát triển kinh tế – x.ã h.ội, n.âng cao đời sống ng.ười dân thành phố.

Trung Hiếu – Đình Phú – Ngọc Lê, theo Thanh Niên

Load More In Kinh tế

Leave a Reply

Check Also

Gần 12.000 người Trung Quốc đang ở Đà Nẵng, nguy cơ dịch virus Corona xâm nhập

TPO – Tại các cửa khẩu và cơ sở y tế trên địa bàn Đà Nẵng đã ghi nhận 41 trường hợp …