Home Giáo dục Tr.ường học đ.ầu tiên ở Bình Thuận bỏ chương trình VNEN do b.ị phụ huynh phản đối

Tr.ường học đ.ầu tiên ở Bình Thuận bỏ chương trình VNEN do b.ị phụ huynh phản đối

15 min read
0
0
70

(GDVN) – Mô hình Tr.ường học mới VNEN đã và đang gặp khá nhiều sự ph.ản ứ.ng từ phía ng.ười học. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao nhiều địa phương vẫn cố duy trì và mở rộng?

Mặc dù bước sang năm học mới được 1 tuần nhưng Tr.ường t.iểu học h.àm Hiệp 1 huyện h.àm Thuận Bắc tỉnh Bình Thuận vẫn b.uộc phải ngưng chương trình VNEN ở khối lớp 5 vì phụ huynh b.ức x.úc và kịch liệt phản đối.

Một tiết học theo mô hình VNEN ở Bình Thuận (Ảnh tá.c giả)

Ngưng chương trình VNEN và th.u h.ồi l.ại sá.ch giáo kh.oa

ch.ị L. một phụ huynh có c.on đang học tại Tr.ường cho biết:

“Cuối năm học 2018-2019 nhà Tr.ường có t.ổ ch.ức lấy ý kiến của phụ huynh, đồng ý hay kh.ô.ng đồng ý cho c.on theo học chương trình VNEN.

Đa số phụ huynh chúng tôi đều kh.ô.ng đồng ý nhưng kh.ô.ng hiểu vì sao nhà Tr.ường vẫn t.ổ ch.ức dạy.

Thế là, nhiều phụ huynh b.uộc phải đến Tr.ường mua sá.ch cho c.on học.

Dù thế, chúng tôi vẫn thấy bất bình vì thà kh.ô.ng hỏi ý kiến thì thôi, đã hỏi ý chúng tôi nhưng l.ại làm khá.c”.

Trước sự ph.ản ứ.ng qu.yết l.iệt của nhiều phụ huynh, nhà Tr.ường đã t.ổ ch.ức cuộc họp cho 71 phụ huynh có c.on học lớp 5 vào thứ Tư ngày 4/9.

Nhiều địa phương đã dừng dạy chương trình VNEN nhưng vẫn b.ắt gi.áo v.iên theo VNEN

Th.ầy Nguyễn Văn Tân h.iệu tr.ưởng nhà Tr.ường cũng đã th.ô.ng tin cụ thể, chi tiết về nội dung chương trình VNEN để phụ huynh hiểu rõ.

r.ồi tiếp đó, để cho phụ huynh trình b.ày tâm tư, nguyện vọng của m.ình, đại đa số phụ huynh kh.ô.ng đồng ý cho c.on theo học.

Cuối cùng, Th.ầy h.iệu tr.ưởng đồng ý cho ngưng dạy chương trình VNEN cho 2 lớp 5 của Tr.ường.

Th.ầy Tân cũng đã x.in l.ỗi 71 phụ huynh và th.u h.ồi l.ại bộ sá.ch VNEN mà phụ huynh đã mua ở Tr.ường để g.ia đ.ình cá.c e.m kịp thời mua sá.ch giáo kh.oa hiện hành.

Cá.ch x.ử l.ý này nh.ận được sự đồng tình của nhiều phụ huynh nhưng cũng gặp phải kh.ô.ng ít ý kiến bất bình.

Một vài phụ huynh cho biết họ đã bỏ ra số tiền khá lớn (hơn 300 ngàn đồng) để mua bộ sá.ch VNEN (do mua ở ngoài nhà Tr.ường) nên giờ kh.ô.ng thể trả l.ại.

Đã thế, bây giờ còn phải b.ỏ đ.i để mua thêm bộ sá.ch giáo kh.oa hiện hành. Như thế là m.ất một lúc đến 2 lần tiền chỉ để mua sá.ch.

Dù thế, nhà Tr.ường cũng chỉ biết mong phụ huynh th.ô.ng cảm chứ thu l.ại sá.ch thì lấy tiền đâu trả cho phụ huynh?

Phòng Giáo d.ục huyện h.àm Thuận Bắc đã chỉ đạo kịp thời

Chúng tôi liên hệ với Phòng Giáo d.ục huyện h.àm Thuận Bắc để x.á.c nh.ận th.ô.ng tin, ô.ng Dương Văn Đô.ng, Trưởng phòng Giáo d.ục cho biết những điều phản á.nh của phụ huynh là hoàn toàn đúng.

Ông Đô.ng cho biết: ” Tr.ường t.iểu học h.àm Hiệp 1 tự ý t.ổ ch.ức chương trình VNEN cho h.ọc s.inh lớp 5 trong khi năm ngoái cá.c e.m chưa học mô hình này.

m.uốn h.ọc s.inh học t.ốt phải chuẩn b.ị cho cá.c e.m từ dưới lên cao. Nghĩa là cá.c e.m phải được học VNEN từ lớp 2 lên chứ kh.ô.ng phải lớp 5 mới b.ắt đ.ầu học.

Vì thế, ngay sau khi nh.ận được phản á.nh từ phụ huynh, tôi đã chỉ đạo cho h.iệu tr.ưởng Tr.ường t.iểu học h.àm Hiệp 1 ngưng ngay chương trình VNEN và liên hệ ngay với c.ô.ng ty sá.ch thiết b.ị Tr.ường học Bình Thuận để trả l.ại sá.ch mà phụ huynh đã mua”.

Khi được hỏi: “Phụ huynh mua sá.ch của nhà Tr.ường mới được trả l.ại. Những phụ huynh mua sá.ch bên ngoài sẽ kh.ô.ng trả được. Và như thế, những phụ huynh này sẽ ch.ịu thiệt thòi?”.

Ông Dương Văn Đô.ng cho biết sẽ nắm l.ại chuyện này từ nhà Tr.ường.

Cấp 2, cấp 3 kh.ô.ng học thì t.iểu học, học làm gì?

Khi được hỏi: “Vì sao l.ại ph.ản ứ.ng mô hình Tr.ường học mới VNEN như thế?”

Kh.ô.ng ít phụ huynh nơi đây cho biết, cấp 2, cấp 3 kh.ô.ng học chương trình này thì t.iểu học học làm gì?

Anh H. tỏ ra khá kinh ngh.iệm:

“c.on đ.ầu tôi học chương trình này 3 năm t.iểu học nhưng khi vào lớp 6 ch.áu thật sự đ.uối so với nhiều bạn học chương trình cũ mặc dù c.on tôi 5 năm liền là h.ọc s.inh n.ổi trội”.

ch.ị M. tỏ ra khá hiểu về mô hình Tr.ường học mới nên nói rằng học kiểu VNEN chỉ phù hợp với những h.ọc s.inh n.ổi trội, h.ọc s.inh có tính tự giá.c cao.

Những h.ọc s.inh có lực học kém hơn và lười suy nghĩ thì càng học càng dốt.

Có thể nói, mô hình Tr.ường học mới VNEN đã và đang nh.ận được khá nhiều sự ph.ản ứ.ng từ phía ng.ười học.

Thế nhưng chẳng hiểu vì sao nhiều địa phương vẫn cố duy trì và t.iếp t.ục mở rộng thêm?

Phan Tuyết, theo Giáo d.ục

Load More In Giáo dục

Leave a Reply

Check Also

Phòng Covid-19: Học sinh Hà Nội tiếp tục nghỉ học, TP.HCM trưa nay quyết định

Để phòng, chống dịch Covid-19, Hà Nội quyết định tất cả học sinh nghỉ học tiếp, TP.HCM trư…