Home Pháp luật Vạch trần luận điệu ngụy biện của T.Q

Vạch trần luận điệu ngụy biện của T.Q

32 min read
0
0
131

Lập luận của T.Q để biện minh cho h.ành v.i x.âm ph.ạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa VN hoàn toàn là ngụy biện, trái luật pháp quốc tế.


Thực hiện ch.iến lược đ.ộc chiếm Biển Đông để làm bàn đạp vươn lên vị trí siêu cường quốc tế trong cuộc cạnh tranh địa ch.ính tr.ị, địa kinh tế, địa ch.iến lược với Mỹ tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, T.Q đã và đang l.ợi d.ụng mọi thời cơ; tận d.ụng mọi lợi thế về qu.ân s.ự, kinh tế, kỹ thuật, tài chính… để từng bước, lúc b.í m.ật, khi c.ông khai, tiến hành xâm chiếm bằng v.ũ l.ực quần đảo Hoàng Sa năm 1956, 1974 và một phần quần đảo Trường Sa năm 1988.

Căn cứ pháp lý rõ ràng của VN

Từ sau năm 1988, T.Q, một mặt san lấp, xây dựng phi pháp để biến 7 thực thể địa lý ở phía tây bắc quần đảo Trường Sa của VN mà họ đ.á.nh chiếm thành cá.c đảo nhân tạo rất lớn, đủ để bố trí thiết b.ị qu.ân s.ự hải, lục, kh.ông quân hiện đại. Mặt khá.c, họ t.iếp t.ục triển khai ch.iến thuật gặm nhấm theo phương châm “cháo nóng húp quanh” đối với cá.c thực thể địa lý là những bãi ngầm, rạn san hô nằm trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa hợp pháp của cá.c quốc gia ven Biển Đông, như những gì đã x.ảy r.a ở đ.á Vành Khăn năm 1995, bãi cạn Scarborough năm 2012…

Lược đồ vị trí bãi Tư Chính

Nguồn UNCLOS-CIA/Đồ họa: Bảo Vinh

Đá.ng chú ý, Bắc Kinh đã và đang mở rộng hoạt đ.ộng phi pháp này bằng cá.ch huy đ.ộng tàu thuyền đến hoạt đ.ộng tại khu vực bãi cạn James cá.ch bờ biển Malaysia chỉ 80 km, bãi Cỏ Rong ở phía đông quần đảo Trường Sa, cá.ch Philippines dưới 200 hải lý. Gần đây nhất, nh.óm tàu khảo sát Hải Dương 8 của T.Q đã có h.ành v.i v.i ph.ạm vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa VN ở khu vực phía nam Biển Đông. Đây là vùng biển hoàn toàn thuộc quyền chủ quyền và quyền tài phá.n của VN, được x.á.c định theo đúng cá.c qu.y đ.ịnh trong Công ước LHQ về luật Biển 1982 (UNCLOS) mà VN và T.Q đều là th.ành v.iên.

Tại sao VN khẳng định đó là vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) và thềm lục địa của mình trong khi T.Q l.ại ngụy biện rằng khu vực mà nh.óm tàu khảo sát Hải Dương Địa chất 8 đang hoạt đ.ộng l.ại nằm trong phạm vi cái gọi là “vùng nước quần đảo Nam Sa (tên gọi phi pháp của T.Q đối với quần đảo Trường Sa của VN – TN)”? Qua ngh.iên c.ứu, đối chiếu với những qu.y đ.ịnh của UNCLOS, luật Biển VN năm 2012, cũng như cá.c tiền lệ pháp lý, đặc biệt là phá.n quyết của T.òa Trọng tài thường trực năm 2016, chúng tôi đ.á.nh giá lời khẳng định của VN có c.ăn c.ứ pháp lý rõ ràng. Khu vực phía nam Biển Đông được đề cập là khu vực bãi cạn Tư Chính, Vũng Mây, Quế Đường, Huyền Trân… ở cá.ch đường cơ sở thẳng dùng để tính chiều rộng lãnh hải ven bờ lục địa VN c.ông bố năm 1982 dưới 200 hải lý, là phần nối dài của thềm lục địa VN. Cá.c bãi cạn này ngăn cá.ch với quần đảo Trường Sa bằng một rãnh sâu nên theo UNCLOS, nó kh.ông thuộc quần đảo Trường Sa và càng kh.ông phải vùng tr.anh ch.ấp.


Tàu cá dân binh đi kèm bảo vệ tàu Hải Dương Địa chất 8 của T.Q đang khảo sát tr.ái ph.ép khu vực bãi Tư Chính

Ảnh: Ngư dân cung cấp

Hoàn toàn trái luật pháp quốc tế

VN có đặc quyền tiến hành xây dựng, cho phép và qu.y đ.ịnh việc xây dựng, khai thá.c và sử d.ụng đảo nhân tạo, cá.c thiết b.ị và c.ông trình dùng vào mục đích được trù định ở điều 56 của UNCLOS 1982 hoặc cá.c mục đích kinh tế khá.c trong EEZ và thềm lục địa của mình. VN cũng đã tuyên bố kh.ông cố ý biến cá.c bãi ngầm ở thềm lục địa phía nam thành đảo n.ổi, kh.ông ghép chúng vào quần đảo Trường Sa, đồng thời bá.c bỏ sự gá.n ghép phi lý này.

Trong khi đó, lập luận “gom” bãi Tư Chính vào cái gọi là “chủ quyền bất khả x.âm ph.ạm” của T.Q hoàn toàn trái ngược với những qu.y đ.ịnh của UNCLOS, và đặc biệt đã b.ị phá.n quyết của T.òa Trọng tài thường trực năm 2016 bá.c bỏ. Phá.n quyết nêu rõ kh.ông có cơ sở pháp lý để T.Q yêu sá.ch quyền lịch sử đối với tài nguyên tại cá.c vùng biển b.ị liệt vào bên trong bản đồ “đường lưỡi bò” và kh.ông một cấu trúc nào tại Trường Sa có khả năng tạo ra cá.c vùng biển mở rộng và cá.c đảo Trường Sa kh.ông thể cùng nhau tạo ra cá.c vùng biển như một thực thể thống nhất. Như vậy, kh.ông thể dùng “đường lưỡi bò” hoặc “vùng nước quần đảo Nam Sa” để biện minh cho hành đ.ộng của nh.óm tàu T.Q tại vùng biển bãi Tư Chính.

Khi ph.át h.iện những hoạt đ.ộng phi pháp của nh.óm tàu Hải Dương Địa chất 8, về đ.ấu tr.anh ngoại giao, VN đã tiếp xúc nhiều lần với phía T.Q ở cá.c kênh khá.c nhau, trao c.ông h.àm phản đối, kiên quyết y.êu c.ầu chấm dứt ngay cá.c h.ành v.i v.i ph.ạm, rút toàn bộ tàu; tôn trọng quyền chủ quyền, quyền tài phá.n của VN vì qu.an h.ệ hai nước và ổn định, hòa bình ở khu vực. Cá.c l.ực l.ượng chấp pháp của VN cũng đã và đang thực thi nhiệm v.ụ bảo vệ cá.c quyền và lợi ích hợp pháp của VN trên biển.

Trong EEZ và thềm lục địa được x.á.c định phù hợp với qu.y đ.ịnh của UNCLOS, quốc gia ven biển có cá.c quyền thuộc chủ quyền về việc thăm dò khai thá.c, bảo tồn và quản lý cá.c tài nguyên thiên nhiên, sinh vật hoặc kh.ông sinh vật, của vùng nước bên trên đ.áy biển, của đ.áy biển và lòng đất dưới đ.áy biển, cũng như về những hoạt đ.ộng khá.c nhằm thăm dò và khai thá.c vùng này vì mục đích kinh tế; quyền tài phá.n theo đúng những qu.y đ.ịnh thích hợp của Công ước về việc: lắp đặt và sử d.ụng cá.c đảo nhân tạo, cá.c thiết b.ị và c.ông trình, ngh.iên c.ứu khoa học về biển, bảo vệ và gìn giữ môi trường biển; cá.c quyền và cá.c nghĩa v.ụ khá.c do Công ước qu.y đ.ịnh.

Cá.c quốc gia khá.c, có biển và kh.ông có biển, có 3 quyền khi đi vào vùng 200 hải lý thuộc EEZ và thềm lục địa của quốc gia ven biển, bao gồm: quyền tự do hàng hải; hàng kh.ông; quyền tự do đặt dây cáp, ống dẫn dầu ở đ.áy biển của vùng thềm lục địa. Tuy nhiên, nếu cá.c quốc gia th.ực h.iện những quyền này mà ảnh hưởng đến cá.c hoạt đ.ộng thăm dò khai thá.c, kinh tế hoặc ngh.iên c.ứu khoa học của quốc gia ven biển thì phải được sự cho phép của quốc gia ven biển. Nếu kh.ông được phép là v.i ph.ạm EEZ và thềm lục địa của quốc gia ven biển…

Tình hình ph.ức t.ạp

Ảnh: NVCC

Những gì đang diễn ra trên Biển Đông, khi VN phải lên tiếng phản đối h.ành v.i của T.Q, ch.o th.ấy việc đ.ảm b.ảo ổn định tại vùng biển này vẫn rất khó khăn. Còn nhớ, việc T.Q đưa giàn khoan Hải Dương Shiyou 981 xuống Biển Đông vào năm 2014 đã kh.iến tình hình ph.ức t.ạp ngh.iêm trọng, t.ổn h.ại qu.an h.ệ Việt – Trung và g.ây nên nhiều s.ự c.ố đ.á.ng tiếc.

Sau v.ụ việc trên, T.Q nhiều lần cam kết cùng VN k.iểm s.oát cá.c bất đồng trên biển. Thế nhưng, hành đ.ộng gần đây của Bắc Kinh trên Biển Đông l.ại đang kh.iến tình hình x.ấu đi. Tuyên bố của ng.ười phát ngôn Bộ Ngoại giao VN ch.o th.ấy VN đã tiến hành phản đối qua nhiều kênh và cá.ch thức khá.c nhau, trước khi chính thức c.ông bố phản đối.

Từ nhiều năm qua, sau khi ký kết Công ước LHQ về luật Biển (UNCLOS) 1982, VN đã kiên định chính sá.ch về vấn đề Biển Đông là nhấn mạnh sự tôn trọng luật pháp quốc tế, đồng thời tăng cường tự lực hàng hải. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện nay, chính sá.ch của VN có lẽ cần điều chỉnh để phù hợp hơn.

Tiến sĩ Koh Swee Lean Collin (chuyên gia tại Trường Nghiên c.ứu quốc tế S.Rajaratnam, Singapore)

Ngô Minh Trí

Chiêu trò của T.Q trên biển

Ảnh: NVCC

Bên cạnh những hành đ.ộng “cơ bắp” mang tính đe d.ọa, T.Q còn tập trung rất lớn vào khai thá.c cá.c b.iện ph.áp phi qu.ân s.ự hòng tìm cá.ch k.iểm s.oát Biển Đông. Điển hình như nước này l.ợi d.ụng danh nghĩa ngh.iên c.ứu khoa học để đưa tàu ngầm, tàu lặn đến khu vực, r.ồi xây dựng cá.c đảo nhân tạo phi pháp hướng đến qu.ân s.ự hóa vùng biển. Hay như việc thành lập cá.c đ.ơn v.ị hành chính, chức năng quản lý những khu vực ở Biển Đông, b.an h.ành cá.c qu.y đ.ịnh… cũng để th.ực h.iện mục tiêu trên.

T.Q chắc ch.ắn sẽ còn tận d.ụng những chiêu trò này nhằm phục v.ụ tham vọng k.iểm s.oát Biển Đông mà kh.ông g.ây ra ph.ản ứ.ng qu.ân s.ự trực tiếp.

Trong bối cảnh đó, những nước nhỏ hơn đang có tr.anh ch.ấp với T.Q chắc ch.ắn cần một chính sá.ch ngoại giao phù hợp với vị thế bất đối xứng cả về kinh tế lẫn qu.ân s.ự. Vì thế, chính sá.ch đối ngoại cần hạn chế đ.ối đ.ầu trực tiếp với Bắc Kinh. Bước đi hữu hiệu sẽ là tăng cường ph.ối h.ợp cùng những đối tá.c quốc tế có cùng lợi ích trong việc đ.ảm b.ảo sự ổn định cho vùng biển trong khu vực. Việc ph.ối h.ợp kh.ông nhất thiết phải hình thành liên minh để đ.ối đ.ầu trực diện với T.Q, mà có thể tận d.ụng cá.c chương trình hợp tá.c nhằm tăng “đòn bẩy” để gi.ải qu.yết cá.c bất đồng.

PGS Stephen Robert Nagy (Đại học Cơ Đốc giáo quốc tế – Nhật Bản, Học giả tại Quỹ Châu Á – Thái Bình Dương ở Canada)
Ngô Minh Trí

TS Trần Công Trục
Nguyên Trưởng ban Biên giới Chính phủ
theo Thanh Niên

Load More In Pháp luật

Leave a Reply

Check Also

Đường sắt Cát Linh – Hà Đông bao giờ vận hành thương mại?

TPO – Dự án đường sắt Cát Linh – Hà Đông chậm tiến độ, phải điều chỉnh nhiều l…