Home Góc nhìn Vì sao cá.c b.ăng nh.óm T.Q đến Việt Nam hoạt đ.ộng t.ội ph.ạm?

Vì sao cá.c b.ăng nh.óm T.Q đến Việt Nam hoạt đ.ộng t.ội ph.ạm?

34 min read
0
0
107

Theo thượng tướng Võ Trọng Việt, nước ta có điều kiện thuận lợi về cả mặt t.ốt và chưa t.ốt để cá.c đ.ối t.ượng nước ngoài L.ợi d.ụng hoạt đ.ộng ph.ạm t.ội, vì vậy cần siết chặt quản lý.

Trong vài thá.ng trở lại đây, l.ực l.ượng ch.ức n.ăng của Việt Nam liên tiếp phát h.iện, tr.iệt ph.á cá.c b.ăng nh.óm T.Q hoạt đ.ộng t.ội ph.ạm ở Việt Nam.

t.ình tr.ạng này đặt ra vấn đề phải làm sao để siết chặt quản lý, hạn chế t.ội ph.ạm nước ngoài L.ợi d.ụng Việt Nam th.ực hiện cá.c hành v.i ph.ạm pháp.

Kh.ông để “khoảng tr.ống” cho t.ội ph.ạm L.ợi d.ụng

Trao đổi với Zing.vn về vấn đề này, thượng tướng Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủ.y b.an Quốc phòng – a.n ninh của Quốc hội, nhìn nh.ận môi trường ổn định của Việt Nam chính là một trong những yếu t.ố mà cá.c đ.ối t.ượng t.ội ph.ạm L.ợi d.ụng. Nhưng theo ông, thực chất kh.ông chỉ ở Việt Nam mà nhiều nước trên thế giới cũng có cá.c b.ăng nh.óm hoạt đ.ộng.

Vi sao cac bang nhom Trung Quoc den Viet Nam hoat dong toi pham? hinh anh 1 Thượng tướng Võ Trọng Việt – Chủ nhiệm Ủ.y b.an Quốc phòng – a.n ninh của Quốc hội. Ảnh: Minh Quân.

“Đây là quy luật, xu thế của cá.c nước đang phát triển. Nếu chúng ta nói quá sẽ làm dư luận h.oang m.ang, cho rằng m.ình kh.ông nắm được tình hình để đất nước bị l.ộng hành thì kh.ông đúng. Ngược lại, ta cũng kh.ông được chủ quan”, tướng Võ Trọng Việt nói.

Theo ông, đất nước ta có điều kiện thuận lợi cả về mặt t.ốt và mặt chưa t.ốt để cá.c đ.ối t.ượng L.ợi d.ụng hoạt đ.ộng.

Thời gian qua, nhiều b.ăng nh.óm nước ngoài vào hoạt đ.ộng bị phát h.iện, nhưng theo ông Việt, cá.c b.ăng nh.óm, t.ổ ch.ức này hoạt đ.ộng chưa lâu, để lại hệ lụy, h.ậu qu.ả chưa lớn. Ngay khi cá.c t.ổ ch.ức t.ội ph.ạm triển kh.ai, chúng ta đã kịp thời ng.ăn ch.ặn ngay, như v.ụ đ.á.nh bạc ở Hải Phòng, v.ụ m.a t.úy ở Kon Tum…

Ông Việt lưu ý m.uốn tăng cường quản lý phải khảo sát, điều tr.a cơ bản, nắm chắc tình hình để kịp thời phát h.iện, x.ử l.ý từ ban đ.ầu, kh.ông để x.ảy ra việc thành lập t.ổ ch.ức t.ội ph.ạm hoạt đ.ộng lan tỏa trên đất nước ta.

Bên cạnh đó, c.ông tá.c quản lý xuất, nhập cảnh phải siết chặt, đặc biệt là cá.c Cơ qu.an có chức trá.ch ở cửa xuất – nhập cảnh, ở cá.c bến cảng, cửa khẩu, sân bay phải tăng cường tuần tra, k.iểm s.oát, tập trung vào cá.c địa bàn trọng điểm, bố trí l.ực l.ượng để kịp thời x.ử l.ý cá.c tình huống có thể x.ảy ra.

Vi sao cac bang nhom Trung Quoc den Viet Nam hoat dong toi pham? hinh anh 2 Khu đô thị Our City (Hải Phòng) là nơi phát h.iện 380 người T.Q tập trung điều hành đ.á.nh bạc qua m.ạng. Ảnh: Việt Linh.

“Đất nước ta có chính sá.ch mở cửa, chính sá.ch này có cái t.ốt nhưng cũng có chỗ hạn chế, và bị cá.c đ.ối t.ượng L.ợi d.ụng”, tướng Việt nêu quan điểm.

Trong khi đó, ông đ.á.nh giá th.ủ đ.oạn của cá.c b.ăng nh.óm t.ội ph.ạm người nước ngoài rất tinh vi. Họ vào Việt Nam một cá.ch c.ông kh.ai, có hộ chiếu, nhưng khi vào rồi thì b.ắt đ.ầu cấu kết, L.ợi d.ụng với cá.c đ.ối t.ượng tại chỗ để hình thành cá.c b.ăng nh.óm, hoạt đ.ộng rất kh.ó phát h.iện. Một phần khá.c, do c.ông tá.c quản lý chưa được chặt chẽ nên bị L.ợi d.ụng.

Tướng Võ Trọng Việt c.ảnh b.áo với cá.c nh.óm t.ội ph.ạm nước ngoài hoạt đ.ộng ở Việt Nam, nếu kh.ông kịp thời phát h.iện và đ.ấu tr.anh ngh.iêm túc sẽ ả.nh h.ưởng đến cả yếu t.ố quốc phòng, a.n ninh.

“Một khi đã ả.nh h.ưởng đến a.n ninh tr.ật t.ự, dần dần sẽ L.ợi d.ụng hoạt đ.ộng quốc phòng, a.n ninh. Kh.ông ng.ăn ch.ặn kịp thời sẽ ả.nh h.ưởng rất lớn”, ông Việt c.ảnh b.áo.

Theo ông, cá.c cơ qu.an ch.ức năng phải thắt chặt cá.c thủ tục, quy trình, cần tăng cường giao ban, ph.ối h.ợp trao đổi th.ông tin giữa cá.c địa bàn để kịp thời nắm tình hình, kh.ông để địa bàn nào bị b.ỏ tr.ống. Bởi th.ông thường, địa ph.ận giáp ranh ở cá.c tỉnh bị b.ỏ tr.ống, rất dễ bị t.ội ph.ạm L.ợi d.ụng để hoạt đ.ộng.

Quản lý cư trú còn sơ hở, thiếu sót

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Hồng – Ủy viên th.ường tr.ực Ủ.y b.an Quốc phòng a.n ninh, cho rằng cần đ.á.nh giá mối qu.an hệ giữa tạo điều kiện để thu hút đ.ầu tư với c.ông tá.c đ.ảm b.ảo a.n ninh quốc gia, tr.ật t.ự a.n t.oàn x.ã h.ội.

“Hiện nay chúng ta gi.ải quyết chưa đồng bộ, có xu hướng là đặt nặng vấn đề về thu hút đ.ầu tư. Chính vì thế, Bộ ch.ính tr.ị mới có nghị quyết y.êu cầu trong thu hút đ.ầu tư nước ngoài phải có đ.á.nh giá”, ông Hồng nói.

Vi sao cac bang nhom Trung Quoc den Viet Nam hoat dong toi pham? hinh anh 3 Ủy viên Ủ.y b.an Quốc phòng a.n ninh Nguyễn Thanh Hồng. Ảnh: Minh Quân.

liên qu.an tới những sơ hở để t.ội ph.ạm nước ngoài hoạt đ.ộng ở Việt Nam, thiếu tướng Nguyễn Thanh Hồng cho biết Ủ.y b.an Quốc phòng a.n ninh khi thẩm tra Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, x.uất c.ảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam đã đ.ề ngh.ị Chính phủ có ngh.iên c.ứu bổ sung cá.c qu.y đ.ịnh liên qu.an tới quản lý cư trú nhằm quản lý chặt chẽ, trá.nh để người nước ngoài vào Việt Nam ph.ạm t.ội.

Nhưng quan trọng hơn, ông Hồng cho rằng chính là cá.c gi.ải pháp phòng ngừa, đ.ấu tr.anh của cá.c l.ực l.ượng ch.ức n.ăng, trong đó có l.ực l.ượng CA.

b.áo c.áo c.ông tá.c ph.òng ch.ống t.ội ph.ạm và v.i ph.ạm ph.áp l.uật năm 2019 tại phiên họp của Ủ.y b.an Thường v.ụ Quốc hội vừa qua, Bộ trưởng CA Tô Lâm th.ừa nh.ận t.ình tr.ạng t.ội ph.ạm là người nước ngoài, L.ợi d.ụng Việt Nam để hoạt đ.ộng có chiều hướng gia tăng. Việc này một phần do c.ông tá.c quản lý cư trú, hoạt đ.ộng của người nước ngoài tại Việt Nam còn sơ hở, thiếu sót.

Chủ nhiệm Ủ.y b.an Kinh tế Quốc hội Vũ Hồng Thanh nhìn nh.ận Việt Nam đang trong bối cảnh hội nhập ngày càng s.âu rộng, nên ngoài cá.c đối tá.c vào làm ăn cũng có đ.ối t.ượng vào L.ợi d.ụng địa bàn để hoạt đ.ộng t.ội ph.ạm.

Trong khi đó, chủ t.ịch Hội đồng Dân tộc Hà Ngọc ch.iến cho rằng phải tìm ra nguyên nh.ân của vấn đề để từ đó hoàn thiện b.iện ph.áp quản lý người nước ngoài, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của c.ông tá.c quản lý xuất nhập cảnh. “Chúng ta đang trong quá trình hội nhập thì đây là ng.uy cơ cần sớm có gi.ải pháp”, ông ch.iến nói.

tr.iệt ph.á h.àng l.oạt b.ăng nh.óm người nước ngoài ph.ạm t.ội ở Việt Nam

Ngày 17/9, Cơ qu.an Quản lý Xuất nhập cảnh CA TP Đà Nẵng cho biết đang ph.ối h.ợp với CA quận Ngũ Hành Sơn để làm r.õ và x.ử l.ý 34 người T.Q có h.ành v.i thuê trọn khá.ch sạn để th.ực hiện cá.c hoạt đ.ộng tr.ái ph.ép qua Internet.

Vi sao cac bang nhom Trung Quoc den Viet Nam hoat dong toi pham? hinh anh 4 Khá.nh sạn Chula, nơi 34 người T.Q hoạt đ.ộng phi pháp. Ảnh: Hồ Mai.

Trước đó, khi l.ực l.ượng ch.ức n.ăng ập vào kh.ống ch.ế 34 người này đã t.ạm gi.ữ nhiều laptop, điện thoại di đ.ộng mà nh.óm này sử dụng để kết nối với cá.c trang web ở T.Q.

c.ảnh s.át ngh.i vấn nh.óm ng.ười này đến Việt Nam và th.ực hiện cá.c h.ành v.i ủy thá.c đ.ầu tư hoặc thao túng chứng khoá.n bị c.ấm ở T.Q.

Cùng ngày, tại TP.HCM, CA quận 2 đã tr.iệt ph.á đường d.ây cho v.ay nặng lãi do người nước ngoài c.ầm đ.ầu.

c.ảnh s.át đã chuyển h.ồ s.ơ cùng 9 ngh.i ph.ạm (6 người T.Q, 3 người Việt Nam) cho CA TP.HCM để điều tr.a, x.ử l.ý theo th.ẩm qu.yền.

Chiều 14/9, Cục c.ảnh s.át điều tr.a t.ội ph.ạm về m.a t.úy (C04), Bộ CA đã kh.ởi t.ố v.ụ á.n, kh.ởi t.ố b.ị c.an b.ắt t.ạm gi.am nh.óm ng.ười T.Q nằm trong đường d.ây sản xuất m.a t.úy “Kh.ủng” ở tỉnh Kon Tum và Bình Định bị tr.iệt ph.á trước đó.

Tổng t.ang vật th.u gi.ữ trong 3 kho hàng bị c.ảnh s.át tr.iệt ph.á gồm khoảng 30 tấn t.iền chất, h.óa ch.ất dùng để phục v.ụ cho sản xuất m.a t.úy, hàng trăm lít dung dịch m.a t.úy tổng hợp cùng nhiều máy móc, dụng cụ dùng để sản xuất m.a t.uý. CA đã b.ắt gi.ữ hàng chục đ.ối t.ượng mang quốc tịch T.Q ở 3 kho hàng.

CA tỉnh Quảng Ninh ph.ối h.ợp với Bộ CA bàn giao 28 đ.ối t.ượng CA phía T.Q để x.ử l.ý về h.ành v.i điều hành sàn chứng khoá.n gi.ả tại TP Móng Cái, Quảng Ninh. Ảnh CA c.ung c.ấp.

Cuối thá.ng 8 vừa qua, CA tỉnh Quảng Ninh ph.ối h.ợp với cá.c đơn v.ị ngh.iệp v.ụ của Bộ CA đã bàn giao 28 đ.ối t.ượng cho Cục CA TP Đông Hưng (T.Q) x.ử l.ý về h.ành v.i điều hành sàn chứng khoá.n gi.ả tại TP Móng Cái, Quảng Ninh.

Trước đó, tại một nh.à ngh.ỉ trên địa bàn TP Móng Cái, l.ực l.ượng ch.ức n.ăng đã phát h.iện 28 người T.Q đang có h.ành v.i “chơi” chứng khoá.n tr.ái ph.ép trên m.ạng Internet.

Tại h.iện tr.ường, l.ực l.ượng ch.ức n.ăng th.u gi.ữ 516 chiếc điện thoại di đ.ộng cá.c loại; 21 bộ máy tính còn hoạt đ.ộng, chứa dữ liệu chữ T.Q; 1 thiết bị quẹt thẻ để thanh toá.n qua m.ạng.

Cá.c đ.ối t.ượng kh.ai sử dụng số thiết bị này để l.ôi k.éo người T.Q tham gia chơi chứng khoá.n tại cá.c sàn giao dịch gi.ả nhằm ch.iếm đ.oạt t.ài s.ản. Nhằm trá.nh sự k.iểm s.oát của chính quyền T.Q, cá.c đ.ối t.ượng đã sang TP Móng Cái để hoạt đ.ộng l.ừa đ.ảo đối với người T.Q.

Cuối thá.ng 7, hàng trăm c.ảnh s.át ập vào khu đô thị Our City ở đường Phạm Văn Đồng, TP Hải Phòng, phát h.iện 380 người T.Q đang vận hành đường d.ây đ.á.nh bạc qua m.ạng.

Ban chuyên á.n đã th.u gi.ữ gần 2.000 điện thoại di đ.ộng, hơn 500 máy tính cá.c loại cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên qu.an. CA bước đ.ầu x.á.c định số t.iền giao dịch trên hệ thống đ.á.nh bạc này là hơn 3 tỷ nhân dân t.ệ (khoảng hơn 10.000 tỷ đồng).

Trong số gần 400 người bị CA t.ạm gi.ữ chỉ có chưa đến 30 người đăng ký lưu trú. L.ợi d.ụng vỏ bọc doanh ngh.iệp đ.ầu tư, nh.óm này chia thành cá.c ca nhỏ để vận hành website đ.á.nh bạc 24/7, hoạt đ.ộng khép kín, kh.ông tiếp xúc với người ngoài.

Bên trong căn nhà nh.óm ng.ười T.Q thuê g.ái tr.ẻ đóng c.lip s.ex Năm người T.Q và một c.ô gái Việt Nam thuê căn nhà ở quận Sơn Trà (Đà Nẵng) rồi dụ cá.c c.ô g.ái tr.ẻ qu.an hệ t.ình d.ục hoặc diễn cảnh s.ex.

Hoài Thu, theo Zing

Load More In Góc nhìn

Leave a Reply

Check Also

Bỏ sổ hộ khẩu, quản lý bằng số định danh

(PL)- Sổ hộ khẩu sẽ bị bãi bỏ, thay vào đó công dân được quản lý theo số định danh cá nhân…