Home Pháp luật VN Pharma hưởng lợi từ bá.n thuốc cho TP.HCM kh.ông qua đấu thầu

VN Pharma hưởng lợi từ bá.n thuốc cho TP.HCM kh.ông qua đấu thầu

16 min read
0
0
54

liên qu.an s.ai ph.ạm của c.ông ty cổ phần VN Pharma (VN Pharma), Thanh tra Chính phủ đã làm r.õ giá trị tiền thuốc trúng thầu của c.ông ty này bá.n trong cá.c b.ệnh v.iện tại TP.HCM và cá.c s.ai ph.ạm của TP trong việc mua thuốc.


Việc UBND TP.HCM chỉ đạo mua thuốc được x.á.c định là g.ây th.iệt h.ại cho quỹ kh.ám ch.ữa b.ệnh và cá.c cơ S.ở Y t.ế
Ảnh: Duy Tính

Mua thuốc kh.ông qua đấu thầu

Theo k.ết l.uận của Thanh tra Chính phủ (TTCP), ngày 22.12.2012, S.ở Y t.ế TP.HCM có văn bản gửi UBND TP “về c.ông tá.c đấu thầu mua thuốc y tế cho ngành y tế TP năm 2013”, đ.ề ngh.ị UBND TP cho phép cá.c cơ S.ở Y t.ế (CSYT) c.ông lập tự t.ổ ch.ức đấu thầu mua thuốc theo Th.ông tư 01/2012 của liên bộ Y tế – Tài chính. Sở Tài chính cũng có c.ông văn đề xuất UBND TP như trên. Ngày 6.2.2013 UBND TP đồng ý, giao S.ở Y t.ế th.ẩm đ.ịnh kế hoạch mua thuốc của cá.c CSYT c.ông, trình UBND TP xem x.ét. Tuy nhiên, ngày 15.4, UBND TP cho phép cá.c CSYT mua thuốc bổ sung để sử dụng đến 30.6.2013 bằng cá.ch gia hạn hợp đồng trúng thầu năm 2012.

Vụ VN Pharma: h.ủy toàn bộ á.n s.ơ th.ẩm để điều tr.a lại theo khá.ng nghị

Đợt mua thuốc từ 1.7 – 30.9.2013, S.ở Y t.ế có c.ông văn b.áo c.áo và đ.ề ngh.ị UBND TP cho phép cá.c đơn v.ị t.iếp t.ục gia hạn hợp đồng năm 2012 và giao cho cá.c đơn v.ị tự chủ, đàm phá.n giá để kịp thời mua thuốc ch.ữa b.ệnh. Tuy nhiên, hơn 1 thá.ng sau, Văn phòng UBND TP có văn bản th.ông báo UBND TP kh.ông chấp nh.ận đ.ề ngh.ị này. Do kh.ông có phương á.n mua thuốc, một số CSYT phải v.ay mượn thuốc của cá.c c.ông ty trúng thầu đang cung ứng hoặc ký hợp đồng mua thuốc với giá trị nhỏ. Theo TTCP, việc làm trên là v.i ph.ạm điều 11 Th.ông tư 01/2012, g.ây nên t.ình tr.ạng thiếu thuốc tại một số CSYT.

Ngày 4.9.2013, S.ở Y t.ế t.iếp t.ục có văn bản đ.ề ngh.ị UBND TP cho phép cá.c đơn v.ị t.iếp t.ục mua thuốc sử dụng trong khi chờ kết quả đấu thầu tập trung năm 2013 (để sử dụng cho năm 2014). Được sự đồng ý của UBND TP, S.ở Y t.ế đã hướng dẫn cá.c đơn v.ị lập kế hoạch mua để trình UBND TP. Ngày 11.10.2013, UBND TP chấp thuận th.ẩm đ.ịnh của S.ở Y t.ế với giá gói thầu hơn 3.074 tỉ đồng cho 2.064 mặt hàng thuốc, thời hạn th.ực hiện hợp đồng đến hết thá.ng 12.2013. Trong số 3.074 tỉ đồng thuốc trúng thầu đợt này, VN Pharma trúng thầu trên 103 tỉ đồng. Trong đợt này, tổng giá trị th.ực hiện hợp đồng của cả TP là hơn 1.448 tỉ đồng.

Vụ VN Pharma: Những lời sau cùng trong n.ước m.ắ.t của cá.c b.ị c.áo

Do chưa có kết quả đấu thầu tập trung năm 2013 nên ngày 17.12.2013 S.ở Y t.ế có c.ông văn gửi UBND TP xin phép mua thuốc đ.ầu năm 2014 (từ 1.1 – 31.3.2014). 7 ngày sau, UBND TP có c.ông văn cho phép cá.c CSYT ký phụ lục hợp đồng mua thuốc năm 2013, hợp đồng này áp giá của BV Chợ Rẫy để bổ sung lượng thuốc sử dụng đến hết thá.ng 3.2014. Từ chỉ đạo trên, S.ở Y t.ế b.an h.ành 41 qu.yết đ.ịnh (cho 41 CSYT). Cá.c CSYT đã ký phụ lục hợp đồng trên cơ sở S.ở Y t.ế phê duyệt với tổng trị giá trên 822 tỉ đồng, th.ực hiện hợp đồng đạt trên 456 tỉ đồng. Trong số này, VN Pharma ký 2 hợp đồng nguyên tắc và phụ lục hợp đồng nguyên tắc với 36 CSYT với tổng trị giá trên 13,3 tỉ đồng. Sau đó, VN Pharma ký hợp đồng và phụ lục hợp đồng bá.n thuốc cho 36 CSYT với tổng trị giá trên 116 tỉ đồng, giá trị th.ực hiện hợp đồng từ thá.ng 10.2013 – 3.2014 là 60,7 tỉ đồng.

g.ây th.iệt h.ại cho quỹ BHYT

“Năm 2013 và quý 1/2014 UBND TP kh.ông t.ổ ch.ức đấu thầu để mua thuốc, chỉ đạo cá.c CSYT mua thuốc theo hình thức gia hạn hợp đồng, mua sắm trực tiếp, áp đơn giá trúng thầu thuốc của BV Chợ Rẫy năm trước… là v.i ph.ạm qu.y đ.ịnh tại Th.ông tư số 01/2012. Việc chỉ đạo mua thuốc theo phương thức mua sắm trực tiếp và áp giá trúng thầu theo giá trúng thầu BV Chợ Rẫy d.ẫn đ.ến đơn giá thuốc đã mua cao hơn giá thuốc cá.c địa phương lân cận t.ổ ch.ức đấu thầu mua thuốc th.eo qu.y đ.ịnh. Số tiền chênh lệch giá thuốc đã bị Cơ qu.an BHXH từ ch.ối thanh toá.n 81,8 tỉ đồng. Tại thời điểm TTCP thanh tra đã x.ử l.ý được hơn 31 tỉ đồng, số tiền còn lại 50,8 tỉ đồng đang chờ x.ử l.ý”, k.ết l.uận của TTCP nêu.

Ngoài ra, theo TTCP, UBND TP kh.ông cho phép cá.c CSYT tự t.ổ ch.ức đấu thầu mua thuốc, chỉ đạo CSYT ký phụ lục gia hạn hợp đồng mua thuốc năm 2012 theo Th.ông tư 10/2007 liên bộ Y tế – Tài chính (hướng dẫn đấu thầu mua thuốc trong cá.c CSYT c.ông lập) d.ẫn đ.ến giá nh.óm thuốc generic (thuốc hết hạn bảo hộ được sản xuất theo c.ông thức) mua vào cao hơn bình quân 30% so với giá đấu thầu theo Th.ông tư số 01/2012, g.ây th.iệt h.ại cho quỹ kh.ám ch.ữa b.ệnh và cá.c CSYT.

TTCP y.êu cầu UBND TP (và một số địa phương có liên qu.an trong k.ết l.uận thanh tra), cá.c BV t.ổ ch.ức k.iểm đ.iểm đối với những tồn tại, v.i ph.ạm trong c.ông tá.c đấu thầu mua sắm thuốc tại địa phương. Chỉ đạo k.iểm đ.iểm và có b.iện ph.áp x.ử l.ý đối với t.ập th.ể, cá nh.ân có liên qu.an đến những tồn tại, v.i ph.ạm tại địa phương, đơn v.ị.

Duy Tính -Thái Sơn, theo Thanh Niên

Load More In Pháp luật

Leave a Reply

Check Also

Quản lý bằng mã số định danh cá nhân được thực hiện thế nào?

Dự thảo Luật Cư trú mới sẽ bỏ hình thức quản lý dân cư bằng sổ hộ khẩu thay bằng quản lý t…