Home Pháp luật v.ụ ch.áy c.ông ty Rạng Đông: Quận phủ nh.ận th.u h.ồi văn bản c.ảnh b.áo của phường

v.ụ ch.áy c.ông ty Rạng Đông: Quận phủ nh.ận th.u h.ồi văn bản c.ảnh b.áo của phường

14 min read
0
0
71

TPO – Chiều 17/9, tại Hội nghị giao ban báo chí Th.ành ủ.y Hà Nội, đại diện phường Hạ Đình và quận Thanh Xuân (Hà Nội) đã chính thức lên tiếng về việc b.an h.ành rồi th.u h.ồi văn bản khuyến cáo nhân dân sau v.ụ ch.áy nhà kho c.ông ty Bóng đ.èn phích nước Rạng Đông.


Bà Vương Thị Vân Khá.nh. Ảnh: Hoàng Mạnh Th.ắng

Tại hội nghị Giao ban báo chí Th.ành ủ.y Hà Nội chiều 17/9, ph.óng viên báo t.iền Phong đặt câu hỏi liên qu.an đến c.ảnh b.áo ô nh.iễm môi trường sau v.ụ ch.áy nhà kho của c.ông ty Bóng đ.èn phích nước Rạng Đông: “l.ãnh đ.ạo quận Thanh Xuân nhìn nh.ận thế nào về văn bản c.ảnh b.áo của UBND phường Hạ Đình? Đến giờ, Hà Nội cho rằng c.ảnh b.áo của phường là kịp thời hay vẫn là nóng vội? Có k.ỷ l.uật người ký văn bản đó kh.ông? Nếu kh.ông k.ỷ l.uật thì có x.in l.ỗi kh.ông?”, ph.óng viên nêu câu hỏi.

Trao đổi về vấn đề này, bà Vương Thị Vân Khá.nh, Chá.nh Văn phòng UBND quận Thanh Xuân cho hay: Thứ nhất, về chế độ th.ông tin, UBND quận đã b.áo c.áo với thành phố, duy trì chế độ b.áo c.áo đầy đủ với l.ãnh đ.ạo thành phố, b.an h.ành 8 văn bản chỉ đạo với cá.c phòng ban của quận.

l.ãnh đ.ạo UBND quận trực tiếp xin ý kiến từ l.ãnh đ.ạo thành phố. Hàng ngày quận th.ực hiện chế độ b.áo c.áo về thành phố. Việc c.ung c.ấp th.ông t.in b.áo chí, định hướng dư luận tr.ên c.ổng th.ông tin điện t.ử của quận.

liên qu.an đến việc UBND phường Hạ Đình ra văn bản khuyến cáo người dân nhưng ngay sau đó cũng chính UBND phường đã th.u h.ồi văn bản này, Chá.nh Văn phòng UBND quận Thanh Xuân cho biết, l.ãnh đ.ạo UBND phường Hạ Đình sẽ trả lời. Tuy nhiên, cá.c ph.óng viên báo chí y.êu cầu nêu quan điểm của quận, bà Khá.nh mới cho rằng, UBND quận Thanh Xuân kh.ông y.êu cầu UBND phường Hạ Định th.u h.ồi văn bản này.

“Nội dung về văn bản của UBND phường Hạ Đình thì quận Thanh Xuân kh.ông y.êu cầu UBND phường Hạ Đình th.u h.ồi văn bản này. chủ t.ịch UBND phường Hạ Đình sẽ th.ông tin về v.ụ việc này. Chứ UBND quận kh.ông có y.êu cầu nào với UBND phường Hạ Đình. Ở đây cũng có th.ông tin về k.iểm đ.iểm nhưng đến nay kh.ông có th.ông tin nào, văn bản nào liên qu.an đến k.iểm đ.iểm người ký văn bản”, bà Khá.nh nói.

Th.ông tin thêm về sự việc, chủ t.ịch UBND phường Hạ Đình Thái Minh Tuấn cho biết, ngày 29/8 , Phó chủ t.ịch UBND phường Trần Thị Nhiên ký th.ông báo về việc c.ảnh b.áo v.ệ s.inh môi trường sau ch.áy. Cùng ngày thì UBND phường ra văn bản th.u h.ồi văn bản này, với lý do văn bản kh.ông đúng th.ẩm qu.yền và chưa đủ cơ sở.

Theo ông Tuấn, thứ nhất, về th.ẩm qu.yền, theo luật t.ổ ch.ức chính quyền địa phương, những vấn đề liên qu.an đến hai đơn v.ị hành chính trở lên thì thuộc th.ẩm qu.yền của cấp huyện, nhưng v.ụ ch.áy thì liên qu.an đến 8 phường trên địa bàn. v.ụ ch.áy nhà xưởng Cty Rạng Đông ở tại địa chỉ phố Hạ Đình, thuộc địa giới hành chính phường Thanh Xuân Trung… do đó th.ông báo c.ảnh b.áo với cá.c phường là kh.ông đúng th.ẩm qu.yền.

Về thời điểm th.ông báo, theo ông Tuấn, ngày 29/8, tại thời điểm này chưa có k.ết l.uận chính thức về đ.á.nh giá ô nh.iễm liên qu.an đến ô nh.iễm môi trường. Về một số nội dung của th.ông báo thì chưa có cơ sở để khuyến cáo người dân, cụ thể như kh.ông sử dụng thực phẩm trong bá.n kính 1km… Nội dung văn bản có ả.nh h.ưởng rất lớn tới người dân trên địa bàn phường cũng như 8 phường xung quanh. Thậm chí việc tiêu h.ủy phải có chế độ chính sá.ch cụ thể… Thời gian sơ tá.n người già, tr.ẻ em, việc th.ông báo sơ tá.n sẽ g.ây h.oang m.ang, cơ sở sơ tá.n, địa điểm, kế hoạch…

“Từ những nội dung trên thì chủ t.ịch UBND phường đã ký văn bản th.u h.ồi th.ông báo của Phó chủ t.ịch Trần Thị Hiên ký. Ngày 31/8, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có c.ảnh b.áo tr.ên c.ổng th.ông tin của bộ, đây là Cơ qu.an cao nhất thì cũng kh.ông có khuyến cáo như văn bản nói trên”, chủ t.ịch UBND phường Hạ Đình nói thêm.

TRƯỜNG PHONG, theo t.iền Phong

Load More In Pháp luật

Leave a Reply

Check Also

Mỗi ngày Quảng Ninh vẫn đón hàng ngàn khách Hàn Quốc

Theo Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, hiện mỗi ngày Quảng Ninh đón hàng ngàn du khách Hàn Quốc,…